Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 64kWORD 33k
Joi, 5 iulie 2012 - Strasbourg
Educația pentru dezvoltare și cetățenia mondială activă
P7_TA(2012)0302P7_DCL(2012)0007

Declarația Parlamentului European din 5 iulie 2012 privind educația pentru dezvoltare și cetățenia mondială activă

Parlamentul European,

–  având în vedere Consensul european privind dezvoltarea, care subliniază că UE va acorda o atenție deosebită educației pentru dezvoltare și politicilor de sensibilizare,

–  având în vedere concluziile Dialogului structurat privind rolul societății civile și al autorităților locale în ceea ce privește dezvoltarea, care cheamă statele membre și Comisia Europeană să-și consolideze strategiile în materie de educație pentru dezvoltare și politici de sensibilizare,

–  având în vedere articolul 123 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât educația pentru dezvoltare și creșterea nivelului de sensibilizare ocupă un loc central în cadrul politicilor europene în materie de dezvoltare, așa cum se subliniază în Consensul european privind educația pentru dezvoltare (Consensul european privind dezvoltarea: contribuția educației pentru dezvoltare și a politicilor de sensibilizare);

B.  întrucât, în pofida faptului că este unul dintre principalii finanțatori ai educației pentru dezvoltare din Europa, UE nu dispune de o strategie dedicată în acest domeniu;

C.  întrucât, în cursul perioadelor marcate de austeritate, crize și intensificare a mișcărilor naționaliste și populiste, sprijinirea cetățeniei mondiale active este deosebit de importantă;

1.  solicită Comisiei și Consiliului să dezvolte o strategie europeană pe termen lung, trans-sectorială, în materie de educație pentru dezvoltare, politici de dezvoltare și cetățenie mondială activă;

2.  cere statelor membre să elaboreze sau să consolideze strategii naționale în materie de educație pentru dezvoltare;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor(1), Comisiei, Consiliului și parlamentelor statelor membre.

(1) Lista semnatarilor este publicată în anexa 1 la procesul-verbal din 5 iulie 2012 (P7_PV(2012)07-05(ANN1)).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate