Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 70kWORD 35k
Štvrtok, 5. júla 2012 - Štrasburg
Rozvoj vzdelávania a aktívne globálne občianstvo
P7_TA(2012)0302P7_DCL(2012)0007

Vyhlásenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2012 o rozvoji vzdelávania a aktívneho globálneho občianstva

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Európsky konsenzus o rozvoji, v ktorom sa zdôrazňuje, že EÚ bude venovať osobitnú pozornosť rozvoju vzdelania a zvyšovaniu povedomia,

–  so zreteľom na závery štruktúrovaného dialógu týkajúceho sa úlohy občianskej spoločnosti a miestnych úradov v rozvoji, ktorý vyzýva členské štáty EÚ a Európsku komisiu, aby posilnili svoje stratégie na rozvoj vzdelávania a zvyšovanie povedomia,

–  so zreteľom na článok 123 rokovacieho poriadku,

A.  keďže rozvoj vzdelávania a zvyšovanie povedomia sú základom pre európske rozvojové politiky, ako je uvedené v Európskom konsenze o rozvojovom vzdelávaní (Európsky konsenzus o rozvoji: Prínos rozvojového vzdelávania a zvyšovania povedomia),

B.  keďže aj napriek tomu, že je Európska únia jedným z najväčších financovateľov rozvojového vzdelávania v Európe, nemá v tejto oblasti účelnú stratégiu,

C.  keďže počas období, ktoré sú poznačené úspornými opatreniami, krízami a nárastom národných a populistických hnutí, je obzvlášť dôležité, aby sa podporovalo aktívne globálne občianstvo,

1.  vyzýva Komisiu a Radu, aby vyvinuli dlhodobú medziodvetvovú európsku stratégiu na rozvoj vzdelávania, zvyšovanie povedomia a aktívneho globálneho občianstva;

2.  vyzýva členské štáty, aby vyvinuli alebo posilnili stratégie rozvojového vzdelávania na národnej úrovni;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto vyhlásenie spolu s menami podpísaných poslancov(1) Komisii, Rade a parlamentom členských štátov.

(1) Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 1 k zápisnici z 5. júla 2012 (P7_PV(2012)07-05(ANN1)).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia