Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 63kWORD 32k
Четвъртък, 5 юли 2012 г. - Страсбург
Европейски ден на домашния сладолед
P7_TA(2012)0303P7_DCL(2012)0010

Декларация на Европейския парламент от 5 юли 2012 г. относно обявяването на Европейски ден на домашния сладолед

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 123 от своя правилник,

А.  като има предвид, че развитието на европейската нормативна уредба е насочено към гарантиране на качеството на храните и че сред пресните млечни продукти домашният сладолед представлява изключително постижение по отношение на качеството и безопасността на храните, което повишава ценността на селскостопанските хранителни продукти на всяка държава членка;

Б.  като има предвид, че изборът на потребителите все по-често се насочва към по-здравословни, питателни и вкусни храни, произведени по традиционен начин, които не оказват въздействие върху околната среда;

В.  като има предвид, че секторът осигурява пряка заетост на около 300 000 работници, предимно млади хора, в около 50 000 сладоледени къщи в цяла Европа и че консумацията на сладолед постепенно губи своя сезонен характер, като по този начин създава оборот от стотици милиони евро през цялата година;

1.  Призовава държавите членки да предоставят подкрепа за производството на качествен домашен сладолед като сектор, в който икономиката на ЕС е конкурентоспособна, и като възможност, която трябва да се използва в настоящата криза, засегнала, наред с другото, и млечния сектор;

2.  Обявява 24 март за Европейски ден на домашния сладолед, с цел да се допринесе за популяризирането на този продукт и за развитието на кулинарната традиция на сектора;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица(1), на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) Списъкът на подписалите се е публикуван в Приложение 2 към протокола от заседанието на 5 юли 2012 г. (P7_PV(2012)07-05(ANN2)).

Правна информация - Политика за поверителност