Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 62kWORD 32k
Torsdag den 5. juli 2012 - Strasbourg
Indførelse af en europæisk dag for hjemmetlavet is
P7_TA(2012)0303P7_DCL(2012)0010

Europa-Parlamentets erklæring af 5. juli 2012 om indførelse af en europæisk dag for hjemmelavet is

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123;

A.  der henviser til, at EU-lovgivningen i stadig større grad drejer sig om at sikre fødevarernes kvalitet, og at hjemmelavet is af alle friske mejeriprodukter er et ekstraordinært produkt med hensyn til fødevarekvalitet og -sikkerhed, der kan øge landbrugsfødevarers profil i alle medlemsstater,

B.  der henviser til, at forbrugerne i stadig stigende grad vælger sunde, mere nærende fødevarer, der smager af mere, og som er fremstillet ved hjælp af traditionelle metoder, der ikke påvirker miljøet,

C.  der henviser til, at sektoren beskæftiger godt 300 000, hovedsageligt unge, arbejdstagere i omkring 50 000 isbarer i hele Europa, og at is er ved at blive en mindre sæsonbetinget spise, hvilket giver en omsætning på flere hundrede millioner euro fordelt over hele året,

1.  opfordrer medlemsstaterne til at støtte fremstilling af det kvalitetsprodukt, som hjemmelavet is er, eftersom dette er et område, hvor EU's økonomi kan konkurrere, og eftersom dette er en mulighed, der skal udnyttes, i betragtning af den nuværende krise i bl.a. mejerisektoren;

2.  indfører den europæiske dag for hjemmelavet is, som skal være den 24. marts, for at bidrage til at fremme dette produkt og udvikle denne sektors gastronomiske traditioner;

3.  pålægger sin formand at sende denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne(1) til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) Listen over underskriverne er offentliggjort i bilag 2 til mødeprotokollen af 5.7.2012 (P7_PV(2012)07-05(ANN2)).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik