Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 61kWORD 33k
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκή Ημέρα του Βιοτεχνικού Παγωτού
P7_TA(2012)0303P7_DCL(2012)0010

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2012 σχετικά με την καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας του Βιοτεχνικού Παγωτού

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού του,

A.  εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία εξελίσσεται προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων διατροφής και ότι, μεταξύ των νωπών βιοτεχνικών γαλακτοκομικών προϊόντων, το βιοτεχνικό παγωτό διακρίνεται από άποψη ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, δύο χαρακτηριστικών που προσδίδουν αξία στα γεωργικά προϊόντα διατροφής κάθε επιμέρους κράτους μέλους·

Β.  εκτιμώντας ότι οι επιλογές των καταναλωτών στρέφονται όλο και περισσότερο προς τα υγιεινά, τα πιο θρεπτικά και τα πιο νόστιμα τρόφιμα, που παρασκευάζονται με παραδοσιακές μεθόδους και δεν έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον·

Γ.  εκτιμώντας ότι ο εν λόγω τομέας συμβάλλει στην άμεση απασχόληση, ιδίως των νέων, περίπου 300 000 εργαζομένων σε περίπου 50 000 καταστήματα που πωλούν παγωτά σε ολόκληρη την Ευρώπη και ότι η κατανάλωση παγωτού χάνει σταδιακά τον εποχιακό της χαρακτήρα, δημιουργώντας έτσι έναν κύκλο εργασιών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια του έτους·

1.  καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την παραγωγή ποιότητας που αντιπροσωπεύει το βιοτεχνικό παγωτό, ως ανταγωνιστικό τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας που συνιστά ευκαιρία στην οποία αξίζει να εστιασθεί η προσοχή, με δεδομένη τη σημερινή κρίση που πλήττει, μεταξύ άλλων, και τον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων·

2.  θεσμοθετεί την Ευρωπαϊκή Ημέρα του Βιοτεχνικού Παγωτού, η οποία θα εορτάζεται στις 24 Μαρτίου, προκειμένου αυτό να συμβάλει στην προώθηση του εν λόγω προϊόντος και στην ανάπτυξη της γαστρονομικής παράδοσης αυτού του τομέα·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων(1), στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 2 των Πρακτικών της 5ης Ιουλίου 2012 (P7_PV(2012)07-05(ANN2)).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου