Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 69kWORD 33k
Czwartek, 5 lipca 2012 r. - Strasburg
Ustanowienie europejskiego dnia lodów produkowanych metodą tradycyjną
P7_TA(2012)0303P7_DCL(2012)0010

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia europejskiego dnia lodów produkowanych metodą tradycyjną

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że przepisy Unii idą w kierunku zapewnienia jakości produktów żywnościowych oraz że w sektorze świeżych przetworów mlecznych lody produkowane metodą tradycyjną są przykładem produktu doskonałego pod względem jakości i bezpieczeństwa żywności, który podnosi wartość produktów rolno-spożywczych poszczególnych państw członkowskich;

B.  mając na uwadze, że wybór konsumentów pada coraz częściej na produkty spożywcze, które są zdrowe, bardziej pożywne, smaczniejsze i wykonane przy użyciu metod tradycyjnych, nie wpływających ujemnie na środowisko;

C.  mając na uwadze, że sektor ten przyczynia się do bezpośredniego zatrudnienia, zwłaszcza wśród osób młodych, ok. 300 tys. pracowników w około 50 tys. lodziarni w całej Europie oraz że spożycie lodów stopniowo uniezależnia się od pór roku i generuje obroty rzędu setek milionów euro rocznie;

1.  zwraca się do państw członkowskich o wsparcie produkcji wysokiej jakości, jaką jest produkcja lodów metodą tradycyjną, będąca konkurencyjnym sektorem gospodarki i oferująca możliwości do wykorzystania w obliczu obecnego kryzysu, który dotyka między innymi również sektor przetworów mlecznych;

2.  ustanawia europejski dzień lodów produkowanych metodą tradycyjną, który będzie obchodzony 24 marca, aby wesprzeć promowanie tego produktu oraz do rozwoju tradycji kulinarnej tego sektora;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy(1) rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 2 do protokołu z dnia 5 lipca 2012 r. (P7_PV(2012)07-05(ANN2)).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności