Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0023(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0164/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0164/2012

Viták :

PV 10/09/2012 - 29
CRE 10/09/2012 - 29

Szavazatok :

PV 11/09/2012 - 10.11
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0314

Elfogadott szövegek
PDF 201kWORD 39k
2012. szeptember 11., Kedd - Strasbourg
A 726/2004/EK rendelet farmakovigilancia tekintetében történő módosítása ***I
P7_TA(2012)0314A7-0164/2012
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i jogalkotási állásfoglalása a 726/2004/EK rendeletnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0051),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 114. cikkére és 168. cikke (4) bekezdésének c) pontjára, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0034/2012),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. március 28-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2012. június 27-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A7-0164/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 181., 2012.6.21., 202. o.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2012. szeptember 11-én került elfogadásra a 726/2004/EK rendeletnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló .../2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2012)0023

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 1027/2012/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat