Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0190(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0038/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0038/2012

Viták :

PV 11/09/2012 - 4
CRE 11/09/2012 - 4

Szavazatok :

PV 11/09/2012 - 10.12
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0315

Elfogadott szövegek
PDF 202kWORD 58k
2012. szeptember 11., Kedd - Strasbourg
A tengeri közlekedésben használatos tüzelő- és üzemanyagok kéntartalma ***I
P7_TA(2012)0315A7-0038/2012
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i jogalkotási állásfoglalása az 1999/32/EK irányelvnek a tengeri közlekedésben használatos tüzelő- és üzemanyagok kéntartalma tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0439),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0199/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. január 18-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2012. május 31-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban;

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0038/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 68., 2012.3.6., 70. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. szeptember 11-én került elfogadásra az 1999/32/EK tanácsi irányelvnek a tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagok kéntartalma tekintetében történő módosításáról szóló 2012/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0190

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2012/33/EU irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat