Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0190(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0038/2012

Texte depuse :

A7-0038/2012

Dezbateri :

PV 11/09/2012 - 4
CRE 11/09/2012 - 4

Voturi :

PV 11/09/2012 - 10.12
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0315

Texte adoptate
PDF 275kWORD 39k
Marţi, 11 septembrie 2012 - Strasbourg
Conținutul de sulf din anumiți combustibili marini ***I
P7_TA(2012)0315A7-0038/2012
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 septembrie 2012 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/32/CE privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili marini (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2011)0439),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0199/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 ianuarie 2012(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 31 mai 2012 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru transport și turism (A7-0038/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 68, 6.3.2012, p. 70.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 septembrie 2012 în vederea adoptării Directivei 2012/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului privind reducerea conținutului de sulf din combustibilii marini
P7_TC1-COD(2011)0190

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2012/33/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate