Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2012/2035(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0235/2012

Testi mressqa :

A7-0235/2012

Dibattiti :

PV 10/09/2012 - 26
CRE 10/09/2012 - 26

Votazzjonijiet :

PV 11/09/2012 - 10.18
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2012)0321

Testi adottati
PDF 332kWORD 100k
It-Tlieta, 11 ta' Settembru 2012 - Strasburgu
Ir-rwol tan-nisa fl-ekonomija ħadra
P7_TA(2012)0321A7-0235/2012

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Settembru 2012 dwar ir-rwol tan-nisa fl-ekonomija ekoloġika (2012/2035(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 2 u 3(3), it-tieni subparagrafu, tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u l-Artikolu 8 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 23 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Ġunju 2011 intitolata “Rio+20: lejn l-ekonomija ekoloġika u governanza aħjar” (COM(2011)0363),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Marzu 2011 intitolata “Pjan direzzjonali għal ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju fl-2050” (COM(2011)0112),

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni tal-11 ta' Frar 2011 intitolata “Rapport dwar il-progress għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-2010” (SEC(2011)0193),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Settembru 2010 intitolata “Strateġija għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2010-2015” (COM(2010)0491),

–  wara li kkunsidra r-Raba' Konferenza Dinjija dwar in-Nisa organizzata f'Beijing f'Settembru 1995, id-Dikjarazzjoni u l-Pjattaforma ta' Azzjoni adottati f'Beijing u d-dokumenti riżultanti sussegwenti adottati mis-Sessjonijiet Speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti Beijing +5, +10 u +15 dwar aktar azzjonijiet u inizjattivi għall-implimentazzjoni tad-Dikjarazzjoni ta' Beijing u l-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing, adottati fid-9 ta' Ġunju 2000, fil-11 ta' Marzu 2005 u fit-2 ta' Marzu 2010 rispettivament,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tat-18 ta' Diċembru 1979 dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi tal-2012 intitolat “Rieżami tal-Implimentazzjoni fl-UE ta' qasam K tal-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing: In-nisa u l-Ambjent, l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri u t-Tibdil fil-Klima”,

–  wara li kkunsidra l-pubblikazzjoni konġunta tal-Programm Ambjentali tan-Nazzjonijiet Uniti (UNEP), il-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp (UNCTAD) u l-Uffiċċju tar-Rappreżentant Għoli għall-Pajjiżi l-Anqas Żviluppati, il-Pajjiżi li qed Jiżviluppaw Imdawrin bl-Art u l-Istati Gżejjer Żgħar li qed Jiżviluppaw (UN-OHRLLS) tar-rapport “Why a Green Economy matters for the Least Developed Countries” (Ir-raġunijiet għalfejn ekonomija ekoloġika hija importanti għall-pajjiżi l-anqas Żviluppati)(1), ippreparat għall-Konferenza LDC-IV f'Mejju 2011,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-UNEP ta' Settembru 2008 bl-isem “Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World” (Impjiegi Ekoloġiċi: Lejn Xogħol Diċenti f'Dinja Sostenibbli, b'Livell Baxx ta' Karbonju)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-Nisa tal-1 ta' Novembru 2011 intitolat “The Centrality of Gender Equality and the Empowerment of Women for Sustainable Development” (Iċ-ċentralità tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-Empowerment tan-Nisa għall-Iżvilupp Sostenibbli)(3), imħejji fl-istennija tad-dokument riżultanti tal-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Iżvilupp Sostenibbli (Rio+20) li ser issir fl-2012,

–  wara li kkunsidra s-Sommarju tad-Dikjarazzjoni dwar il-Pożizzjoni tal-Grupp Maġġuri tan-Nisa Rio+20 tal-1 ta' Novembru 2011(4),

–  wara li kkunsidra d-dokument dwar il-pożizzjoni tal-Grupp Maġġuri tan-Nisa ta' Marzu 2011 bi preparazzjoni għall-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Iżvilupp Sostenibbli 2012 intitolat “A Gender Perspective on the ”Green Economy'' (Perspettiva tal-Ġeneru dwar “l-Ekonomija Ekoloġika”)(5),

–  wara li kkunsidra l-pubblikazzjoni tar-rapport uffiċjali tal-gvern (Stokkolma, l-Isvezja) tal-2005 bl-isem “Bilen, Biffen, Bostaden: Hållbara laster – smartare konsumtion”(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' April 2012 dwar in-nisa u t-tibdil fil-klima(7),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2012 dwar in-nisa fit-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi – kwalità u ugwaljanza(8),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-13 ta' Marzu 2012 dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea – 2011(9),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' Settembru 2011 dwar l-iżvilupp ta' pożizzjoni komuni tal-UE qabel il-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Iżvilupp Sostenibbli (Rio+20)(10),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Settembru 2010 dwar l-iżvilupp tal-potenzjal ta' ħolqien ta' impjiegi ta' ekonomija sostenibbli ġdida(11),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Ġunju 2010 dwar aspetti rigward il-ġeneru fil-kuntest tar-reċessjoni ekonomika u l-kriżi finanzjarja(12),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0235/2012),

A.  billi ekonomija ekoloġika tiddefinixxi ruħha bħala ekonomija sostenibbli, li tfisser sostenibilità soċjali u ekoloġika; billi s-sostenibilità soċjali tinvolvi ordni soċjali bbażat fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġustizzja soċjali, indipendentement mis-sess, l-oriġini etnika, il-kulur, ir-reliġjon, l-orjentazzjoni sesswali, diżabilità jew l-opinjoni politika;

B.  billi t-tibdil tal-klima u t-tnaqqis tal-bijodiversità qed jheddu l-kundizzjonijiet tal-għajxien u l-benessri tan-nisa u tal-irġiel; billi l-konservazzjoni tal-ekosistema tagħna hija l-pedament ta' ekonomija ekoloġika; billi l-ġenerazzjoni tal-lum ma tistax tafda r-responsabilità is-sejba ta' soluzzjonijiet tal-problemi ambjentali attwali f'idejn il-ġenerazzjonijiet li ġejjin; billi s-sostenibbiltà ekoloġika tinvolvi l-użu, il-konservazzjoni u t-titjib tar-riżorsi tal-komunità sabiex il-proċessi ekoloġiċi li fuqhom tiddependi l-ħajja jiġu ppreservati u l-kwalità tal-ħajja totali, issa u fil-futur, tkun tista' tiżdied;

C.  billi minħabba r-rwoli relatati mal-ġeneri, in-nisa ma jaffettwawx l-ambjent bl-istess mod bħall-irġiel, u f'diversi pajjiżi, in-normi strutturali u d-diskriminazzjoni jillimitaw l-aċċess tan-nisa għar-riżorsi, u l-possibilitajiet tagħhom li jiġġestixxu l-kundizzjonijiet u li jadattaw;

D.  billi l-politiki ambjentali għandhom impatt dirett fuq is-saħħa u l-istatus soċjoekonomiku tal-individwi, u billi l-inugwaljanza bejn il-ġeneri, flimkien ma' nuqqas ta' sensittività għall-istatus u l-ħtiġijiet ekonomiċi u soċjali differenti tan-nisa, jissarrfu f'tendenza li n-nisa jsofru b'mod sproporzjonat minħabba d-degradazzjoni ambjentali u l-politiki inadegwati f'dan il-qasam;

E.  billi f'ċerti Stati Membri, ir-rwol tal-mara fl-ekonomija ekoloġika għadu sottovalutat u mhux rikonoxxut, bir-riżultat li jinħolqu diversi tipi ta' diskriminazzjoni f'termini ta' benefiċċji mitlufa, bħal pereżempju l-ħarsien soċjali, l-assigurazzjoni tal-kura tas-saħħa, pagi xierqa u drittijiet tal-pensjoni;

F.  billi l-aktar persuni foqra, li hu stmat li 70% minnhom huma nisa, ser jintlaqtu l-aktar mit-tibdil fil-klima u mill-qerda tal-ekosistema;

G.  billi t-tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika u sostenibbli hija essenzjali sabiex jitnaqqas l-impatt ambjentali, tissaħħaħ il-ġustizzja soċjali u tinħoloq soċjetà fejn in-nisa u l-irġiel għandhom l-istess drittijiet u opportunitajiet;

H.  billi t-tranżizzjoni lejn l-ekonomija ekoloġika sikwit toħloq sfidi partikolari fir-rigward tal-integrazzjoni tan-nisa fis-suq tal-impjiegi ekoloġiċi, minħabba li n-nisa sikwit ma jkollhomx it-taħriġ tekniku meħtieġ biex iwettqu rwol speċjalisti fl-ekonomija ekoloġika;

I.  billi jidher ċar li n-nisa mhumiex rappreżentati biżżejjed waqt in-negozjati ambjentali, id-diskussjonijiet baġitarji u t-teħid ta' deċiżjonijiet relatati mal-kisba ta' ekonomija ekoloġika;

J.  billi d-drawwiet tal-konsum u tal-istil tal-ħajja għandhom effett sinifikanti fuq l-ambjent u l-klima; billi d-drawwiet tal-konsum tal-pajjiżi sinjuri, b'mod partikolari fl-oqsma tal-ikel u tat-trasport, mhumiex sostenibbli fit-tul, l-aktar jekk wieħed iqis li n-nisa u l-irġiel kollha tad-dinja għandhom id-dritt li jkollhom kwalità ta' ħajja tajba b'livell adegwat ta' benessri;

K.  billi n-nisa u l-irġiel ġeneralment għandhom drawwiet ta' konsum differenti; billi n-nisa jikkunsmaw anqas mill-irġiel, ikun xi jkun l-istat soċjoekonomiku tagħhom, imma apparti minn hekk in-nisa donnhom li għandhom aktar rieda li jieħdu azzjoni favur il-ħarsien tal-ambjent permezz tad-drawwiet tal-konsum, bħal pereżempju billi jieklu anqas laħam, isuqu anqas u jużaw l-enerġija b'mod aktar effiċjenti;

L.  billi n-nisa, minħabba l-istruttura attwali tal-poter skont il-ġeneru, m'għandhomx l-istess kontrol bħall-irġiel fuq is-sistema tat-trasport, u lanqas għandhom l-istess aċess għaliha; billi biex jitjiebu l-opportunitajiet tat-trasport tan-nisa jeħtieġ li jiġu introdotti mezzi aktar effiċjenti tat-trasport pubbliku, aktar rotot tal-mixi u tar-roti u distanzi iqsar għas-servizzi, u li jitjiebu l-għarfien u l-innovazzjoni fir-rigward ta' mezzi ta' trasport favorevoli għall-ambjent;

M.  billi n-nisa huma partikolarment vulnerabbli għall-effetti ta' perikli ambjentali u t-tibdil fil-klima minħabba li l-istatus soċjoekonomiku tagħhom huwa aktar baxx minn dak tal-irġiel, minħabba s-sehem tagħhom ta' responsabbiltajiet domestiċi li tradizzjonalment hu sproporzjonatament kbir, u l-periklu li jkunu esposti għall-vjolenza f'sitwazzjonijiet ta' konflitti maħluqa jew aggravati minħabba l-iskarsezza tar-riżorsi naturali;

N.  billi jeħtieġ li n-nisa jipparteċipaw bis-sħiħ fit-tfassil tal-politiki, it-teħid tad-deċiżjonijiet u l-implimentazzjoni ta' ekonomija ekoloġika; billi l-parteċipazzjoni tan-nisa rriżultat f'titjib fir-rispons ta' emerġenza, żieda fil-bijodiversità u fis-sikurezza tal-ikel, tnaqqis fid-deżertifikazzjoni u aktar ħarsien tal-foresti;

O.  billi hemm nuqqas ta' data komprensiva u komparabbli dwar l-impatt ta' ekonomija ekoloġika fuq is-suq tax-xogħol;

Kunsiderazzjonijiet ġenerali

1.  Jappoġġa l-bżonn li s-soċjetà tiġi orjentata lejn ekonomija ekoloġika, fejn il-ħtiġijiet ambjentali jimxu id f'id mas-sostenibilità soċjali, pereżempju t-tisħiħ tal-ugwaljanza bejn is-sessi u tal-ġustizzja soċjali;

2.  Jinnota li partijiet speċifiċi u importanti tal-ekonomija ekoloġika qed jaffettwaw l-ekosistema, il-konsum, l-ikel, it-tkabbir, it-trasport, l-enerġija u s-settur tal-benessri;

3.  Jiddispjaċih li l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-istituzzjonijiet u lill-Kumitati tal-UE dwar “Rio+20: lejn l-ekonomija ekoloġika u governanza aħjar” ma tinkludix fiha perspettiva tal-ġeneri;

4.  Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiġbru l-informazzjoni mqassma skont l-età u skont il-ġeneru waqt l-ippjanar, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-istrateġiji, il-programmi u l-proġetti tal-baġits fl-oqsma tal-ambjent u tal-klima: jiddikjara li n-nuqqas ta' statistika jnaqqas l-għażliet għall-implimentazzjoni ta' miżuri adegwati għat-titjib fl-ugwaljanza;

5.  Jiddispjaċih li l-kwistjonijiet u l-perspettivi relatati mal-ġeneru mhumiex integrati sew fil-politiki u l-programmi għall-iżvilupp sostenibbli; ifakkar li n-nuqqas ta' perspettivi relatati mal-ġeneru fil-politiki ambjentali jżid l-inugwaljanza tal-ġeneri, u jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jistabbilixxu mekkaniżmi għall-integrazzjoni sistematika tal-ugwaljanza tal-ġeneru fil-livell internazzjonali, nazzjonali u reġjonali fil-politiki ambjentali;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħti bidu għal riċerka dwar il-ġeneri u l-ekonomija ekoloġika, kif ukoll il-kontribut tan-nisa għall-iżvilupp ta' innovazzjonijiet, servizzi u prodotti ekoloġiċi;

7.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġaw u jippromwovu riċerka u studji speċifiċi dwar kif il-bidla għal ekonomija ekoloġika se taffettwa lin-nisa u l-irġiel f'diversi setturi, u dwar ir-rwol essenzjali tan-nisa fil-faċilitazzjoni tat-tranżizzjoni; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintegraw perspettiva tal-ġeneru fil-ħarsien ambjentali u fl-istudji ta' valutazzjoni tal-impatt ambjentali;

8.  Jirrikonoxxi l-ħtieġa urġenti għal ftehim internazzjonali dwar definizzjoni komuni tal-ekonomija ekoloġika, ibbażata fuq il-pilastri tas-sostenibbiltà soċjali u ekoloġika; jenfasizza r-rwol sinifikanti tas-soċjetà ċivili, u b'mod speċjali tal-movimenti soċjali, l-organizzazzjonijiet ambjentali u l-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tan-nisa, fid-definizzjoni tal-għanijiet u l-objettivi tal-ekonomija ekoloġika;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex b'mod sistematiku tinkludi perspettiva ta' ugwaljanza tal-ġeneri fid-definizzjoni, fl-implimentazzjoni u fil-monitoraġġ tal-politiki ambjentali fil-livelli kollha, inkluż l-iżvilupp lokali u reġjonali u l-attivitajiet tar-riċerka; jistieden lill-Kummissjoni tuża u tappoġġja l-promozzjoni tal-integrazzjoni tal-kwistjonijiet tal-ġeneru bħala strument tal-governanza tajba;

10.  Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi bħala kwistjoni prinċipali fit-tfassil u n-negozjar ta' regolamenti u programmi futuri għall-fondi strutturali tal-UE (il-FSE, il-FEŻR u l-PAK), speċjalment fil-qafas ta' miżuri relatati mal-bidla lejn ekonomija ekoloġika;

11.  Jinnota li l-enerġija rinnovabbli tista' tiġi sfruttata f'żoni remoti u iżolati fejn m'hemmx elettriku, u li din tikkontribwixxi għall-produzzjoni ta' enerġija li ma tniġġisx; jinkoraġġixxi, għaldaqstant, lill-Istati Membri biex jiżviluppaw faċilitajiet biex jisfruttaw l-enerġija rinnovabbli u favorevoli għall-ambjent permezz tal-użu tal-FEŻR u tal-FSE; jinkoraġġixxi, għaldaqstant, aktar innovazzjoni u aktar parteċipazzjoni tan-nisa u tal-irġiel fl-iżvilupp ta' enerġija u arkitettura rinnovabbli u favorevoli għall-ambjent;

12.  Jistieden lill-Kummissjoni biex fil-kampanji ta' informazzjoni tagħha, toħloq kuxjenza dwar l-importanza tat-tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika u dwar l-effetti pożittivi ta' politiki ambjentali li jkunu sensittivi għal kwistjonijiet relatati mal-ġeneru;

Konsum sostenibbli

13.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintegraw l-ugwaljanza tal-ġeneri fl-oqsma kollha tal-politika ambjentali u fil-livelli kollha tat-teħid ta' deċiżjonijiet ekonomiċi; jispjega li dawn il-miri għandhom jitwettqu f'konsultazzjoni mas-soċjetà ċivili;

14.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jibdew japplikaw indikatur ġdid tat-tkabbir soċjali u li jiffavorixxi l-klima, li jinkludi aspetti mhux ekonomiċi tal-benessri u jkun orjentat prinċipalment fuq kwistjonijiet relatati mal-iżvilupp sostenibbli bħall-ugwaljanza tal-ġeneru, it-tnaqqis tal-faqar u t-tnaqqis fil-livell ta' emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra;

15.  Jinnota li l-ħidma biex jiġu sodisfati l-ħtiġijiet leġittimi taċ-ċittadini għall-akkomodazzjoni, l-ikel, il-provvisti, l-enerġija u l-impjiegi trid dejjem issir b'mod li l-ekosistemi jiġu preservati u li jillimita t-tibdil fil-klima, filwaqt li r-riżorsi tad-dinja jintużaw b'mod konsistenti mad-drittijiet tal-bniedem, li jwassal għal aktar ugwaljanza u allokazzjoni msejsa fuq il-prinċipji tal-ugwaljanza ambjentali;

16.  Jenfasizza l-importanza li jkun żgurat li t-tfal u t-tfal tat-tfal igawdu kundizzjonijiet tal-għajxien tajba u li l-iżvilupp ekonomiku jissodisfa l-ħtiġijiet attwali mingħajr ma jikkomprometti l-ġenerazzjonijiet ġejjiena;

17.  Jenfasizza li l-PDG huwa biss kejl tal-produzzjoni u ma jkejjilx is-sostenibilità ambjentali, l-użu effiċjenti tar-riżorsi, l-inklużjoni soċjali jew l-iżvilupp soċjali b'mod ġenerali; jitlob li jiġi żviluppati indikaturi ġodda li jkunu ċari u jistgħu jitkejlu li jikkunsidraw il-bidliet fil-klima, il-bijodiversità, l-użu effiċjenti tar-riżorsi u l-ġustizzja soċjali;

18.  Jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw politiki fiskali orjentati lejn ekonomija ekoloġika, parzjalment billi jiffissaw il-prezz tal-impatt ambjentali u parzjalment billi jinvestu fondi biex jitħeġġu l-innovazzjonijiet ekoloġiċi u s-sistemi infrastrutturali sostenibbli;

19.  Jemmen li l-fondi pubbliċi tal-UE għandhom jintużaw ħafna aktar għal użi kollettivi sostenibbli;

20.  Jitlob li jiġu imposti kundizzjonijiet biex is-sussidji tal-UE jkunu limitati għal attivitajiet ta' benefiċċju għall-ambjent u li jiffavorixxu s-sostenibilità soċjali;

Trasport sostenibbli

21.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri joħolqu sistema ta' trasport sostenibbli li tqis bl-istess mod il-bżonnijiet tat-trasportazzjoni tan-nisa u tal-irġiel, u li fl-istess ħin ikollha impatt żgħir fuq l-ambjent;

22.  Jistieden lill-Kummissjoni tiffoka l-finanzjament għar-riċerka, li hi lieva vitali, fuq proġetti għall-iżvilupp ta' soluzzjonijiet tat-trasport innovattivi u sostenibbli;

23.  Jistieden lill-Istati Membri jnaqqsu l-impatt ambjentali u tal-enerġija tas-settur tat-trasport u jtejbu l-ugwaljanza billi jaħdmu biex jiżdied l-aċċess għal sistemi tal-IT u l-ippjanar effiċjenti tat-traffiku;

24.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintroduċu ġerarkija tat-trasport li tindika b'mod ċar il-metodi tat-trasport li għandhom jingħataw prijorità, biex jintlaħqu l-miri ġenerali fir-rigward tal-ambjent u taċ-ċirkulazzjoni tat-traffiku;

25.  Jitlob li qabel ma titfassal kwalunkwe ġerarkija tat-trasport tinġabar data tal-istatistika li tkejjel l-impatt ambjentali tal-mezzi ta' trasport pubbliċi u privati fil-firxa sħiħa ta' kuntesti lokali differenti, u jistieden lill-amministrazzjoni pubblika konċernata tagħti l-eżempju f'din il-ħidma;

26.  Jistieden lill-Istati Membri jintegraw l-impatt tal-użu tat-trasport mill-amministrazzjonijiet pubbliċi fl-awditjar tal-kontijiet pubbliċi li jwettqu l-awtoritajiet tal-awditjar rispettivi;

27.  Jistieden lill-Istati Membri sabiex jiżviluppaw ix-xogħol mid-dar permezz ta' inċentivi soċjali u fiskali, u billi jingħata qafas ġuridiku li jipproteġi l-ħaddiema;

28.  Jistieden lill-Istati Membri biex isaħħu t-trasport pubbliku lokali b'mod sinifikanti billi jżidu l-kwantità u l-kwalità tas-servizzi tat-trasport, itejbu s-sikurezza, il-kumdità u l-aċċessibilità fiżika tal-mezzi u tal-faċilitajiet tat-trasport, u billi jipprovdu sistemi ta' trasport integrati u addizzjonali, anke lejn bliet żgħar u nħawi rurali, biex b'hekk tissaħħaħ il-ħila tan-nisa, ta' ersuni b'diżabilità u tal-anzjani li jivvjaġġaw, biex b'hekk igawdu aktar inkużjoni soċjali u titjib fil-kundizzjonijiet tal-għajxien tagħhom;

29.  Jisħaq li l-investiment f'sistemi tat-trasport sostenibbli jrid iqis il-fatt li l-viżjoni tan-nisa u tal-irġiel ta' “spazji pubbliċi” hi differenti, u hija msejsa fuq valutazzjoni tar-riskju differenti, u dan ifisser li ambjenti sikuri fis-sistema tat-trasport għandhom ikunu prijorità, kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel;

Benessri u impjiegi ekoloġiċi

30.  Jinnota li l-impjiegi ekoloġiċi f'setturi bħall-agrikoltura, l-enerġija, it-trasport, il-konsum, ir-riċerka, it-teknoloġija, it-teknoloġija tal-informatika, il-kostruzzjoni u l-iskart għandhom importanza tassew kbira f'ekonomija ekoloġika;

31.  Jistieden lill-Istati Membri jippromwovu l-intraprenditorjat tan-nisa fl-ekonomija ekoloġika billi jiffaċiliataw l-aċċess tagħhom għaliha, billi jiddistribwixxu data, jagħmlu workshops ta' taħriġ, u billi joħolqu miżuri biex jgħinu lin-nisa jiksbu bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u dik privata; jistieden lill-Istati Membri jinkoraġġixxu l-intraprenditorjat tan-nisa fl-iżvilupp tal-ħarsien ambjentali u ta' teknoloġiji favorevoli għall-ambjent, pereżempju f'setturi bħall-enerġija rinnovabbli, l-agrikultura u t-turiżmu, u fl-iżvilupp ta' innovazzjonijiet ekoloġiċi, b'mod speċjali fis-settur tas-servizzi; Jinnota li l-enerġija rinnovabbli tista' toħloq opportunitajiet ġodda ta' impjieg għall-imprendituri nisa f'oqsma fejn ir-rata ta' qgħad fost in-nisa hi partikolarment għolja;

32.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li n-nisa jgawdu kundizzjonijiet tax-xogħol adegwati, ikollhom aċċess għal livell diċenti ta' kura tas-saħħa, edukazzjoni u akkomodazzjoni, u li jipparteċipaw b'leħen sod fi djalogi soċjali biex jiffaċilitaw it-tranżizzjoni lejn l-impjiegi ekoloġiċi ġodda;

33.  Jinnota li ekonomija sostenibbli tfisser “ekoloġija għal kulħadd”, u toħloq xogħol deċenti u komunitajiet sostenibbli u tippermetti distribuzzjoni aktar ġusta tal-ġid;

34.  Jinnota li mhux biss l-impjiegi ekoloġiċi iżda x-xogħol kollu b'impatt ambjentali baxx hu importanti f'ekonomija ekoloġika; jinnota li filwaqt li dan it-tip ta' xogħol jista' jinstab fis-settur privat, jeżisti wkoll fis-settur tal-benessri, bħal pereżempju l-iskejjel u s-servizzi tal-kura;

35.  Jistieden lill-Istati Membri jiggarantixxu l-ugwaljanza fir-rappreżentanza tan-nisa f'korpi tat-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi kif ukoll fil-korpi u l-istituzzjonijiet maħtura mill-gvernijiet li jittrattaw id-definizzjoni, l-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-politiki ambjentali, enerġetiċi u tal-impjiegi ekoloġiċi, sabiex tiġi inkluża l-perspettiva tal-ġeneri; jistieden lill-Istati Mei jaħtru aktar nisa f'pożizzjonijiet maniġerjali u fil-bordijiet tal-kumpaniji fis-settur tal-impjiegi ekoloġiċi; jisħaq li jekk mhux possibbli li din il-mira tintlaħaq fuq bażi volontarja, għandhom jittieħdu inizjattivi mmirati, bħat-twaqqif ta' kwoti jew metodi oħra, biex jissaħħu l-ugwaljanza u d-demokrazija;

36.  Jindika li l-bidla lejn ekonomija ekoloġika, u t-tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx ta' karbonju se joħolqu domanda kbira ta' ħaddiema tas-sengħa; jirreferi għall-fatt li l-ħaddiema nisa huma sottorappreżentati ħafna fis-settur tas-sorsi rinnovabbli u speċjalment fl-impjiegi xjentifikament u teknoloġikament intensivi; jisħaq, għaldaqstant, li huwa importanti ħafna li l-Istati Membri jiżviluppaw pjanijiet ta' azzjoni biex iħeġġu għadd akbar ta' nisa jagħżlu korsijiet u karrieri f'oqsma bħall-inġinerija, ix-xjenzi naturali, l-IT u oqsma oħra ta' teknoloġija avvanzata, għax dawn se jkunu l-fokus ta' ħafna impjiegi ekoloġiċi fil-ġejjieni;

37.  Jistieden lill-Istati Membri jużaw u jiżviluppaw metodi li jinkoraġġixxu lin-nisa jagħżlu studji u karrieri fis-setturi tal-ambjent, tat-trasport u tal-enerġija, filwaqt li jiġu miġġielda b'mod determinat l-istereotipi li jiffavorixxu karrieri fix-xjenzi naturali u applikati għall-irġiel;

38.  Jinnota l-ħtieġa li jiġi appoġġat u mħeġġeġ l-aċċess tan-nisa għall-mikrokreditu għal negozji żgħar.

39.  Jistieden lill-Istati Membri jużaw u jiżviluppaw metodi li jinkoraġġixxu lill-irġiel biex jagħżlu studji u karrieri b'impatt ambjentali baxx fis-settur tal-benessri;

40.  Jistieden lill-Istati Membri biex jiżviluppaw korsijiet ta' taħriġ, permezz ta' Programmi tal-Unjoni Ewropea bħall-FEŻR u l-FSE, imfassla biex jiffaċilitaw l-aċċess ta-nnisa għal impjiegi ekoloġiċi ġodda, u teknoloġiji emerġenti b'impatt ambjentali baxx, fis-settur privat kif ukoll dak pubbliku; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li ħaddiema nisa jkunu inklużi aktar fi proġetti ta' taħriġ u programmi dwar it-trasformazzjoni ekoloġika, jiġifieri fis-settur rinnovabbli u f'impjiegi intensivi mil-lat ta' xjenza u teknoloġija, u li jiffokaw fuq l-edukazzjoni u t-taħriġ għan-nisa biex dawn jiksbu l-kompetenzi u l-kwalifiki meħtieġa biex jikkompetu fuq bażi ugwali mal-irġiel għall-impjiegi u għall-iżvilupp individwali tal-karriera; jinnota li l-irġiel għandhom aċċess aktar faċli għal mezzi avvanzati tal-produzzjoni agrikola u għat-teknoloġiji intraprenditorjali meħtieġa biex jiksbu pożizzjonijiet ta' livell għoli fl-ekonomija ekoloġika;

41.  Jinnota li biex in-nisa jkunu jistgħu jipparteċipaw fl-ekonomija ekoloġika bl-istess kundizzjonijiet bħall-irġiel, jinħtieġu aktar ċentri għall-kura tat-tfal u tal-anzjani, huwa indispensabbli li kemm in-nisa kif ukoll l-irġiel ikunu jistgħu jikkonċiljaw il-ħajja familjari u professjonali, filwaqt li jkunu żgurati d-drittijiet sesswali u riproduttivi tan-nisa; jindika li l-politiki u r-regolamenti għandhom jistinkaw biex jipprovdu appoġġ għas-sigurtà soċjali, l-ippjanar tal-familja u l-kura tat-tfal, u huwa biss jekk dawn il-ħtiġijiet jiġu sodisfati li n-nisa jkunu jistgħu jużaw il-kompetenza tagħhom u jikkontribwixxu s-sehem ugwali tagħhom f'ekonomiji ekoloġiċi ta' suċċess;

42.  Jinnota li l-ekoloġizzazzjoni tal-ekonomija beda jiġi meqjus bħala mezz ta' stimolu tal-iżvilupp ekonomiku, b'mod partikoli fil-kuntest tal-kriżi ekonomika u tal-Istrateġija UE 2020; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġaw sforzi favur l-ekoloġizzar tal-ekonomija billi jinkoraġġixxu investimenti u programmi li jippromwovu l-innovazzjonijiet ekoloġiċi u l-impjiegi ekoloġiċi u li huma mmirati lejn dawk li għandhom bżonnhom l-aktar; jinsisti li l-perspettiva tal-ġeneru hija kruċjali biex jiġi evitat li l-inugwaljanzi ikomplu jikbru;

43.  Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jiġbru u janalizzaw data maqsuma skont il-ġeneru dwar id-distribuzzjoni ta' riżorsi finanzjarji f'korrelazzjoni ma' setturi diviżi skont il-ġeneri u innovazzjonijiet ekoloġiċi, u biex jiżviluppaw sabiex ikejlu l-effetti disaggregati potenzjali ta' ekonomija ekoloġika fuq il-koeżjoni territorjali u soċjali; jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jiżviluppaw direzzjoni strateġika u sensiela ta' strumenti biex jirreaġixxu b'mod effettiv għal tibdiliet potenzjali fil-livell ta' impjegar u fl-istruttura tas-suq tax-xogħol;

Politika sostenibbli fir-relazzjonijiet internazzjonali

44.  Jistenna li t-tranżizzjoni lejn indikaturi ekonomiċi usa' u aktar sostenibbli, anke fil-politika tal-iżvilupp, għandha tippermetti li jitpoġġa aktar enfasi fuq l-objettivi soċjali u ambjentali tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u li politiku u regolamenti speċifiċi se jiżguraw id-drittijiet tan-nisa għall-proprjetà u għal kontrol fuq ir-riżorsi naturali; jisħaq li jeħtieġ ikun promoss l-aċċess tan-nisa għas-servizzi u għat-teknoloġiji ġodda meħtieġa għall-ġestjoni u għall-operat ta' skemi tal-enerġija u tal-ilma, intrapriżi tan-negozju u l-produzzjoni agrikola; jisħaq li jeħtieġ li n-nisa jinvolvu rwieħhom aktar fin-negozji u fit-tmexxija organizzattiva;

45.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrikonoxxi bis-sħiħ u tindirizza l-effetti multipli tad-degradazzjoni ambjentali fuq l-inugwaljanzi, b'mod partikolari bejn in-nisa u l-irġiel, u biex tiżgura l-promozzjoni tad-drittijiet indaqs tan-nisa fit-tfassil ta' proposti tal-politika ġodda fil-qasam tat-tibdil fil-klima u tas-sostenibbiltà ambjentali;

46.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw indikaturi biex jivvalutaw l-impatt tal-prġetti u l-programmi skont il-ġeneru, u biex jiffaċilitaw perspettiva tal-ġeneru u tal-ugwaljanza fi strateġiji ambjentali għall-kisba ta' ekonomija ekoloġika;

47.  Jistieden lill-Kummissjoni tkun partikolarment konxja li l-aċċess għall-ilma nadif hu importanti ħafna għall-bniet u n-nisa f'ħafna partijiet tad-dinja, għax ir-responsabbilità tal-ġarr tal-ilma aktarx tkun tagħhom; jisħaq li huwa importanti wkoll li jitħares l-għarfien indiġenu tan-nisa tal-ekosistemi lokali;

48.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari lill-fatt li f'ħafna pajjiżi li qed jiżviluppaw, iċ-ċans li n-nisa jidħlu f'postijiet tax-xogħol fl-ekonomija ekoloġika għadu limitat ħafna minħabba kundizzjonament soċjali u sistemi patrijarkali, u li għalhekk in-nisa ma għandhomx aċċess għall-informazzjoni, għat-taħriġ u għat-teknoloġiji meħtieġa biex jidħlu f'dan is-settur;

49.  Jistieden lill-Kummissjoni tkun partikolarment konxja li biljuni ta' nies huma totalment dipendenti mill-bijomassa għall-enerġija, u li nisa u tfal isofru minn problemi tas-saħħa għax jiġbru, jipproċessaw u jużaw il-bijomassa; jenfasizza għaldaqstant li jinħtieġu investimenti f'sorsi tal-enerġija rinnovabbli u aktar effiċjenti;

50.  Jitlob li jitwettaq analiżi tal-impatt profonda, mill-perspettiva tal-klima, ġeneru u sostenibilità, tal-eżitu tal-ftehimiet kummerċjali multilaterali u bilaterali nnegozjati bejn l-UE u pajjiżi terzi, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tawtorizza appoġġ espliċitu għall-immaniġġjar tat-tibdil fil-klima bħala parti mill-għajnuna kollha għall-kummerċ u kwalunkwe għajnuna għall-iżvilupp oħra rilevanti;

51.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa programmi għat-trasferiment tat-teknoloġiji moderni u tal-ħiliet esperti biex tgħin lill-pajjiiżi u r-reġjuni li qed jiżviluppaw jadattaw għall-bidliet ambjentali;

52.  Jenfasizza li l-inugwaljanzi tal-ġeneru fir-rigward tal-aċċess għar-riżorsi, bħal pereżempju mikroself, kreditu, informazzjoni u teknoloġija, għandhom jitqiesu meta jiġu definiti l-istrateġiji biex jiġi miġġieled it-tibdil fil-klima;

o
o   o

53.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet tal-Istati Membri.

(1) http://unctad.org/en/Docs/unep_unctad_un-ohrlls_en.pdf http://unctad.org/en/Docs/unep_unctad_un-ohrlls_en.pdf
(2) http://www.unep.org/labour_environment/features/greenjobs-report.asp.
(3) http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2011/11/Rio+20-UN-Women-Contribution-to-the-Outcome-Document.pdf.
(4) http://www.womenrio20.org/Women's_MG_Rio+20_Summary.pdf.http://www.womenrio20.org/Women's_MG_Rio+20_Summary.pdf.
(5) http://www.wecf.eu/download/2011/March/greeneconomyMARCH6docx.pdf.
(6) http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/59/80/4edc363a.pdf.
(7) Testi adottati, P7_TA(2012)0145.
(8) Testi adottati, P7_TA(2012)0070.
(9) Testi adottati, P7_TA(2012)0069.
(10) Testi adottati, P7_TA(2011)0430.
(11) ĠU C 308 E, 20.10.2011, p. 6.
(12) ĠU C 236 E, 12.8.2011, p. 79.

Avviż legali - Politika tal-privatezza