Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0353(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0266/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0266/2011

Keskustelut :

PV 12/09/2012 - 16
CRE 12/09/2012 - 16

Äänestykset :

PV 13/09/2012 - 11.8
CRE 13/09/2012 - 11.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0344

Hyväksytyt tekstit
PDF 188kWORD 82k
Torstai 13. syyskuuta 2012 - Strasbourg
Maataloustuotteiden laatujärjestelmät ***I
P7_TA(2012)0344A7-0266/2011
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. syyskuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden laatujärjestelmistä (KOM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0733),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 43 artiklan 2 kohdan ja 118 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0423/2010),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 5. toukokuuta 2011 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 12. toukokuuta 2011 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 25. kesäkuuta 2012 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A7-0266/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 218, 23.7.2011, s. 114.
(2) EUVL C 192, 1.7.2011, s. 28.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. syyskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2012 antamiseksi maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä
P7_TC1-COD(2010)0353

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 1151/2012.)


LIITE

NEUVOSTON LAUSUMA

’Neuvosto on pannut merkille, että Euroopan parlamentti pitää tärkeänä ulottaa SAN- ja SMM-juustojen tuotannon hallinnointijärjestelmän koskemaan muitakin SAN- ja SMM-tuotteita.

Neuvosto sitoutuu käsittelemään SAN- ja SMM-tuotteiden tarjonnan hallinnointia koskevaa kysymystä neuvotellessaan Euroopan parlamentin kanssa komission yhtä yhteistä markkinajärjestelyä koskevasta yhteisen maatalouspolitiikan uudistusehdotuksesta, johon sisältyy säännös välineistä maatalousmarkkinoiden tarjonnan sääntelemiseksi.’

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö