Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0353(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0266/2011

Pateikti tekstai :

A7-0266/2011

Debatai :

PV 12/09/2012 - 16
CRE 12/09/2012 - 16

Balsavimas :

PV 13/09/2012 - 11.8
CRE 13/09/2012 - 11.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0344

Priimti tekstai
PDF 279kWORD 79k
Ketvirtadienis, 2012 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras
Žemės ūkio produktų kokybės schemos ***I
P7_TA(2012)0344A7-0266/2011
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2012 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žemės ūkio produktų kokybės schemų (COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0733),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 43 straipsnio 2 dalį ir 118 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0423/2010),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 5 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 12 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 25 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A7-0266/2011),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  atsižvelgia į Tarybos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 218, 2011 7 23, p. 114.
(2) OL C 192, 2011 7 1, p. 28.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. rugsėjo 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų
P7_TC1-COD(2010)0353

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 1151/2012.)


Teisėkūros rezoliucijos priedas

Tarybos pareiškimas

Taryba atkreipė dėmesį į tai, kokią svarbą Europos Parlamentas teikia SKVN ir SGN žymimų sūrių gamybos valdymo sistemos išplėtimui, kad ji būtų taikoma kitiems SKVN ir SGN žymimiems produktams.

Taryba įsipareigoja SKVN ir SGN žymimų produktų tiekimo valdymo klausimą aptarti per derybas su Europos Parlamentu dėl Komisijos su BŽŪP reforma susijusio pasiūlymo dėl vieno BRO, kuriame, be kita ko, numatyta nuostata dėl priemonių, skirtų pasiūlai žemės ūkio rinkose reguliuoti.

Teisinė informacija - Privatumo politika