Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0136(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0055/2012

Indgivne tekster :

A7-0055/2012

Forhandlinger :

PV 13/09/2012 - 7
CRE 13/09/2012 - 7

Afstemninger :

PV 13/09/2012 - 11.13
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0349

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 31k
Torsdag den 13. september 2012 - Strasbourg
Godkendte anvendelser af forældreløse værker ***I
P7_TA(2012)0349A7-0055/2012
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. september 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker (COM(2011)0289 - C7-0138/2011 - 2011/0136(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0289),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 49, 56 og 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0138/2011),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 21. september 2011(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 14. juni 2012 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Kultur- og Uddannelsesudvalget (A7-0055/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 376 af 22.12.2011, s. 66.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. september 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/.../EU om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker
P7_TC1-COD(2011)0136

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2012/28/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik