Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0136(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0055/2012

Esitatud tekstid :

A7-0055/2012

Arutelud :

PV 13/09/2012 - 7
CRE 13/09/2012 - 7

Hääletused :

PV 13/09/2012 - 11.13
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0349

Vastuvõetud tekstid
PDF 187kWORD 38k
Neljapäev, 13. september 2012 - Strasbourg
Orbteoste lubatud kasutusviisid ***I
P7_TA(2012)0349A7-0055/2012
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv orbteoste teatavate lubatud kasutusviiside kohta (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0289),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 53 lõiget 1 ning artikleid 62 ja 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0138/2011),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 21. septembri 2011. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 14. juuni 2012. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamusi (A7-0055/2012),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 376, 22.12.2011, lk 66.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. septembril 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/…/EL orbteoste teatavate lubatud kasutusviiside kohta
P7_TC1-COD(2011)0136

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv 2012/28/EL) lõplikule kujule).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika