Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0136(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0055/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0055/2012

Keskustelut :

PV 13/09/2012 - 7
CRE 13/09/2012 - 7

Äänestykset :

PV 13/09/2012 - 11.13
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0349

Hyväksytyt tekstit
PDF 184kWORD 36k
Torstai 13. syyskuuta 2012 - Strasbourg
Orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset ***I
P7_TA(2012)0349A7-0055/2012
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. syyskuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0289),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 53 artiklan 1 kohdan, 62 sekä 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0138/2011),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 21. syyskuuta 2011 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 14. kesäkuuta 2012 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot (A7-0055/2012),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 376, 22.12.2011, s. 66.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. syyskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/.../EU antamiseksi orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista
P7_TC1-COD(2011)0136

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2012/28/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö