Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0136(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0055/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0055/2012

Debates :

PV 13/09/2012 - 7
CRE 13/09/2012 - 7

Balsojumi :

PV 13/09/2012 - 11.13
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0349

Pieņemtie teksti
PDF 295kWORD 38k
Ceturtdiena, 2012. gada 13. septembris - Strasbūra
Nenosakāmu autoru darbu atļautie izmantošanas veidi ***I
P7_TA(2012)0349A7-0055/2012
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem atļautiem nenosakāmu autoru darbu izmantošanas veidiem (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0289),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 53. panta 1. punktu, 62. un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0138/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 21. septembra atzinumu(1),

–  ņemot vērā 2012. gada 14. jūnija vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu, kā arī Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Kultūras un izglītības komitejas atzinumus (A7-0055/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk tekstā izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 376, 22.12.2011., 66. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 13. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/.../ES par dažiem atļautiem nenosakāmu autortiesību subjektu darbu izmantošanas veidiem
P7_TC1-COD(2011)0136

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2012/28/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika