Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0289(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0069/2011

Indgivne tekster :

A7-0069/2011

Forhandlinger :

PV 09/05/2011 - 19
CRE 09/05/2011 - 19

Afstemninger :

PV 10/05/2011 - 11.12
CRE 10/05/2011 - 11.12
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 13/09/2012 - 11.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0205
P7_TA(2012)0350

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 35k
Torsdag den 13. september 2012 - Strasbourg
Hastende autonome handelspræferencer for Pakistan ***I
P7_TA(2012)0350A7-0069/2011
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. september 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for Pakistan (COM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2010)0552),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0322/2010),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 18. juli 2012 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A7-0069/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(1);

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 10. maj 2011 (Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0205.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. september 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2012 om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for Pakistan
P7_TC1-COD(2010)0289

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1029/2012).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik