Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0289(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0069/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0069/2011

Keskustelut :

PV 09/05/2011 - 19
CRE 09/05/2011 - 19

Äänestykset :

PV 10/05/2011 - 11.12
CRE 10/05/2011 - 11.12
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 13/09/2012 - 11.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0205
P7_TA(2012)0350

Hyväksytyt tekstit
PDF 186kWORD 34k
Torstai 13. syyskuuta 2012 - Strasbourg
Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen hätäapuna Pakistanille ***I
P7_TA(2012)0350A7-0069/2011
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. syyskuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä hätäapuna Pakistanille (KOM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0552),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0322/2010),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 18. heinäkuuta 2012 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön ja ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A7-0069/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan(1);

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) Tämä kanta korvaa 10. toukokuuta 2011 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0205).


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. syyskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2012 antamiseksi yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä hätäapuna Pakistanille
P7_TC1-COD(2010)0289

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 1029/2012.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö