Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0289(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0069/2011

Pateikti tekstai :

A7-0069/2011

Debatai :

PV 09/05/2011 - 19
CRE 09/05/2011 - 19

Balsavimas :

PV 10/05/2011 - 11.12
CRE 10/05/2011 - 11.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 13/09/2012 - 11.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0205
P7_TA(2012)0350

Priimti tekstai
PDF 270kWORD 36k
Ketvirtadienis, 2012 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras
Dėl ekstremaliosios situacijos Pakistanui nustatomos autonominės prekybos lengvatos ***I
P7_TA(2012)0350A7-0069/2011
Rezoliucija
 Tekstas

2012 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl ekstremaliosios situacijos Pakistanui nustatomos autonominės prekybos lengvatos (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0552),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0322/2010),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 18 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A7-0069/2011),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(1);

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Ši pozicija pakeičia 2011 m. gegužės 10 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P7_TA(2011)0205).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. rugsėjo 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2012 , kuriuo dėl ekstremaliosios situacijos Pakistanui nustatomos autonominės prekybos lengvatos
P7_TC1-COD(2010)0289

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 1029/2012.)

Teisinė informacija - Privatumo politika