Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0289(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0069/2011

Ingediende teksten :

A7-0069/2011

Debatten :

PV 09/05/2011 - 19
CRE 09/05/2011 - 19

Stemmingen :

PV 10/05/2011 - 11.12
CRE 10/05/2011 - 11.12
Stemverklaringen
Stemverklaringen
PV 13/09/2012 - 11.14
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0205
P7_TA(2012)0350

Aangenomen teksten
PDF 195kWORD 34k
Donderdag 13 september 2012 - Straatsburg
Invoering van autonome handelspreferenties voor Pakistan (noodmaatregel) ***I
P7_TA(2012)0350A7-0069/2011
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 september 2012 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering, als noodmaatregel, van autonome handelspreferenties voor Pakistan (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0552),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 270, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0322/2010),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 18 juli 2012 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie internationale handel en het advies van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0069/2011),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast(1);

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Dit standpunt vervangt de amendementen aangenomen op 10 mei 2011 (Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0205).


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 september 2012 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2012 van het Europees Parlement en de Raad tot invoering, als noodmaatregel, van autonome handelspreferenties voor Pakistan
P7_TC1-COD(2010)0289

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr. 1029/2012).

Juridische mededeling - Privacybeleid