Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2788(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0425/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2012 - 11.15
CRE 13/09/2012 - 11.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0351

Hyväksytyt tekstit
PDF 131kWORD 51k
Torstai 13. syyskuuta 2012 - Strasbourg
Syyrian tilanne
P7_TA(2012)0351RC-B7-0425/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. syyskuuta 2012 Syyriasta (2012/2788(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyriasta,

–  ottaa huomioon 23. heinäkuuta, 25. kesäkuuta, 14. toukokuuta, 23. huhtikuuta ja 23. maaliskuuta 2012 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät Syyriasta sekä 29. kesäkuuta 2012 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät Syyriasta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 15. maaliskuuta, 14. ja 27. huhtikuuta, 27. toukokuuta, 3. ja 18. kesäkuuta, 6., 8. ja 20. heinäkuuta, 3., 4., 8. ja 18 elokuuta sekä 5. syyskuuta 2012 antamat julkilausumat Syyriasta,

–  ottaa huomioon kansainvälisestä yhteistyöstä, humanitaarisesta avusta ja kriisinhallintatoimista vastaavan komission jäsenen 17. ja 31. heinäkuuta ja 29. elokuuta 2012 antamat julkilausumat Syyriasta,

–  ottaa huomioon Punaisen Ristin kansainvälisen komitean puheenjohtajan kolmipäiväisen vierailun Syyriaan 4.–6. syyskuuta 2012,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin ja Arabiliiton pääsihteerin Nabil Elarabyn 17. elokuuta 2012 tekemän päätöksen Lakhdar Brahimin nimittämisestä YK:n ja Arabiliiton uudeksi yhteiseksi erityisedustajaksi Syyriassa,

–  ottaa huomioon Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 muuttamisesta 15. kesäkuuta 2012 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 509/2012 ja sen jälkeen tehdyt neuvoston päätökset näiden toimenpiteiden täytäntöön panemiseksi,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 3. elokuuta 2012 antaman päätöslauselman 66/253 Syyrian arabitasavallan tilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 1. maaliskuuta 2012 antaman päätöslauselman 19/1, 1. kesäkuuta 2012 antaman päätöslauselman S-19/1 ja 6. heinäkuuta 2012 antaman päätöslauselman 20/L.22 Syyrian ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n Syyriaa käsittelevän riippumattoman kansainvälisen tutkintakomission 15. elokuuta 2012 antaman raportin,

–  ottaa huomioon Islamilaisten maiden yhteistyöjärjestön 13. elokuuta 2012 tekemän päätöksen keskeyttää Syyrian jäsenyys kyseisessä järjestössä,

–  ottaa huomioon Kairossa 2. ja 3. heinäkuuta 2012 pidetyn Arabiliiton isännöimän Syyrian opposition konferenssin tuloksena esitetyn kansallisen sopimuksen ja yhteisen poliittisen näkemyksen Syyrian siirtymäkehityksestä,

–  ottaa huomioon Syyria-toimintaryhmän Genevessä 30. kesäkuuta 2012 pitämän kokouksen tulokset,

–  ottaa huomioon Kofi Annanin rauhansuunnitelman ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 2042, 2043 ja 2059,

–  ottaa huomioon elokuussa 2012 julkaistun selvityksen ’The Day After Project: Supporting a Democratic Transition in Syria’ päätelmät ja suositukset,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen, lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin sekä joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi tehdyn yleissopimuksen, joissa kaikissa Syyria on osapuolena,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että rauhallisiin mielenosoittajiin kohdistuvien väkivaltaisuuksien alettua Syyriassa maaliskuussa 2011 YK:n mukaan Syyriassa on menehtynyt lähes 20 000 ihmistä, joista suurin osa on siviilejä; toteaa, että ankara väkivalta, kuten raskaan tykistön ja kranaattitulen käyttö taajaan asutuilla alueilla, sekä silmitön tappaminen, johon ovat syyllistyneet Syyrian armeija, turvallisuusjoukot ja Shabiha-miliisi sekä useat oppositioryhmät, ovat jatkuvasti lisääntyneet; toteaa, että miehiä, naisia ja lapsia on teurastettu ja tapettu ampumalla heitä lähietäisyydeltä; huomauttaa, että kidutuksen käyttö, joukkopidätykset ja asuinalueiden laajamittainen tuhoaminen ovat yleistyneet dramaattisesti viime kuukausien aikana; ottaa huomioon, että koko Syyrian alueella hallituksen johtamat joukot piirittävät ja pommittavat kaupunkeja muun muassa helikoptereilla ja hävittäjillä; toteaa, että konfliktin militarisoituessa tilanne on ajautumassa sisällissodan partaalle;

B.  toteaa, että Syyrian tilanteen militarisoituminen entisestään vaikuttaisi vakavasti siviiliväestöön, jonka humanitaarinen tilanne on jo nopeasti pahenemassa, ja sillä olisi edelleen vaikutuksia myös koko alueeseen ja erityisesti Jordanian ja Libanonin turvallisuuteen ja vakauteen, joten sen seuraukset voivat olla ennalta arvaamattomat;

C.  ottaa huomioon, että elokuussa arviolta 5 000 ihmistä sai surmansa jatkuvissa taisteluissa, joten konfliktin alettua on YK:n arvioiden mukaan menehtynyt yli 20 000 ihmistä; ottaa huomioon, että väkivaltaisuuksien kiihdyttyä ja Syyrian turvallisuus- ja humanitaarisen tilanteen muuttuessa yhä epävarmemmaksi naapurimaihin, varsinkin Turkkiin, Jordaniaan ja Libanoniin, on etenkin viime viikkojen aikana virrannut suojelua hakevia uusia syyrialaispakolaisia; toteaa, että YK:n pakolaisjärjestölle on rekisteröitynyt tai rekisteröintiä odottaa 235 000 Syyriasta tullutta pakolaista, ja toteaa, että pakolaisista yli 75 prosenttia on naisia ja lapsia; huomauttaa, että kymmenettuhannet muut eivät edes rekisteröidy pakolaisiksi; toteaa, että elokuussa yli 100 000 pakolaisen eli joka päivä keskimäärin 500–2 000 henkilön uskotaan paenneen Syyriasta ylittämällä Jordanian, Libanonin, Irakin ja Turkin rajan ja että YK:n arvioiden mukaan Syyriassa on yli 1,2 miljoonaa sisäistä pakolaista ja humanitaarisen hätäavun tarpeessa on noin 3 miljoonaa ihmistä; toteaa, että Syyrian hallinto on tahallaan katkaissut elintarvike-, vesi-, sähkö- ja lääkintätarviketoimitukset kokonaisille yhteisöille esimerkiksi Homsissa ja äskettäin Aleppossa; ottaa huomioon, että Turkki on pyytänyt YK:n turvallisuusneuvostoa harkitsemaan turvavyöhykkeen perustamista naapurimaihin paenneille siviileille;

D.  ottaa huomioon, että Kofi Annan ilmoitti 2. elokuuta 2012 eroavansa tehtävästään YK:n ja Arabiliiton yhteisenä erityislähettiläänä Syyriassa Syyrian hallinnon joustamattomuuden ja aseellisen väkivallan lisääntymisen takia sekä siksi, ettei jakaantunut turvallisuusneuvosto kyennyt voimakkaasti asettumaan hänen kuusikohtaisen rauhansuunnitelmansa taakse; toteaa, että Algerian entinen ulkoministeri Lakhdar Brahimi on äskettäin nimitetty YK:n ja Arabiliiton uudeksi yhteiseksi erityisedustajaksi Syyriassa;

E.  katsoo, että Syyrian hallinto on menettänyt kaiken uskottavuutensa ja legitiimiytensä Syyrian kansan edustajana;

F.  toteaa, että Venäjä ja Kiina ovat veto-oikeudellaan estäneet YK:n turvallisuusneuvostoa hyväksymästä päätöslauselmaa, jossa tuettaisiin Syyria-toimintaryhmän työn tuloksia, ja estäneet toteuttamasta ehdotettuja toimenpiteitä Kofi Annanin kuusikohtaisen rauhansuunnitelman panemiseksi täytäntöön YK:n peruskirjan 41 artiklan nojalla; katsoo, ettei kansainvälinen yhteisö ole toistaiseksi onnistunut yhdistämään voimiaan ja puuttumaan riittävän tehokkaasti Syyrian kriisiin;

G.  katsoo, ettei presidentti Bashar al-Assadilla ja hänen autoritaarisella hallinnollaan ole sijaa tulevaisuuden Syyriassa; toteaa, että presidentin on luovuttava virastaan, jotta voidaan estää kriisiä kärjistymästä entisestään ja toteuttaa maassa rauhanomainen ja demokraattinen siirtymävaihe; huomauttaa, että useat Syyrian hallinnon entiset poliittiset ja sotilaalliset johtajat sekä suurlähettiläät ovat loikanneet naapurimaihin ja muualle;

H.  katsoo, että nykyiselle hallinnolle tarvitaan uskottava vaihtoehto; toteaa, että vaihtoehdon pitäisi olla osallistava ja edustaa Syyrian monimuotoista yhteiskuntaa ja että siinä olisi täysimääräisesti kunnioitettava demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisia arvoja siten, että erityisesti etnisten, kulttuuristen ja uskonnollisten vähemmistöjen sekä naisten oikeudet otetaan huomioon; ottaa huomioon, että tätä vaihtoehtoa voisi edesauttaa, että oppositioryhmät muodostavat kattavan ja edustavan väliaikaisen hallituksen;

I.  ottaa huomioon, että EU on useaan otteeseen määrännyt Syyrialle kohdennettuja pakotteita ja entisestään lujittanut Syyriaa koskevaa aseidenvientikieltoaan; toteaa, että EU on ottanut käyttöön aseita, ammuksia ja muita puolustustarvikkeita koskevan vientikiellon ja kieltänyt myös seurantatekniikoiden viennin, mutta useat ilmoitukset EU:n aluevesien kautta tapahtuneista asetoimituksista ja julkisuuteen vuotaneet tiedot liiketoimista EU:n yritysten sekä EU:n pakotteiden piiriin kuuluvien useiden syyrialaisten yhteisöjen, ryhmien ja henkilöiden välillä osoittavat, ettei EU ole pystynyt panemaan täytäntöön omia päätöksiään ja sääntöjään;

J.  toteaa, että useat ulkopuoliset toimijat ja valtiot tukevat edelleen aktiivisesti kaikkia konfliktin osapuolia joko suoraan tai alueellisten kanavien ja naapurimaiden kautta antamalla niille taloudellista, operatiivista, logistista ja taktista tukea ja apua, kuten aseiden, ammusten ja muuntyyppisten puolustustarvikkeiden toimitus, logistisen avun tarjoaminen, viestintävälineiden tarjoaminen sekä kaikenlainen apu, jota voidaan käyttää sotilaallisiin tarkoituksiin konfliktin yleisalueellisen luonteen huomioon ottaen; toteaa, että konfliktin militarisoituminen entisestään vain pahentaa syyrialaisten ja koko alueen kärsimyksiä;

K.  ottaa huomioon, että komissio ilmoitti 7. syyskuuta 2012 myöntävänsä vielä 50 miljoonan euron verran humanitaarista apua Syyriassa tällaisen avun tarpeessa olevien ja rajan yli tulevien auttamiseksi; toteaa, että ECHOn mukaan EU on jo tarjonnut 142 miljoonaa euroa ja EU:n avun kokonaismäärä, joka sisältää jäsenvaltioiden myöntämän avun, on noin 224 miljoonaa euroa;

L.  huomauttaa, että Syyrian opposition edustajat ovat viime kuukausien aikana pitäneet useita kokouksia, joiden tavoitteena on ollut ratkaista sisäiset erimielisyydet ja luoda yhtenäinen rintama, ja että kokousten tuloksena esitettiin kansallinen sopimus ja yhteinen poliittinen näkemys Syyrian siirtymäkehityksestä sekä selvityksen ’The Day After Project: Supporting a Democratic Transition in Syria’ päätelmät ja suositukset; toteaa, että kaikista pyrkimyksistä huolimatta opposition sisällä on yhä sisäisiä näkemyseroja ja jännitteitä;

M.  ottaa huomioon, että Genevessä kokoontunut Syyria-toimintaryhmä sopi 1. heinäkuuta 2012 syyrialaisjohtoisen siirtymäkehityksen periaatteista ja suuntaviivoista, joihin sisältyy täysimääräistä täytäntöönpanovaltaa käyttävän siirtymäkauden hallituksen muodostaminen;

1.  tuomitsee jälleen mitä jyrkimmin presidentti al-Assadin hallinnon Syyrian siviiliväestöön kohdistaman, jatkuvasti lisääntyvän umpimähkäisen väkivallan, erityisesti lasten ja naisten suunnitelmallisen murhaamisen ja kylissä tehdyt joukkoteloitukset; on hyvin huolissaan siitä, että Syyrian viranomaiset, Syyrian armeija, turvallisuusjoukot ja niiden kanssa liittoutuneet puolisotilaalliset joukot ovat sallineet vakavat ihmisoikeusloukkaukset ja mahdolliset rikokset ihmisyyttä vastaan ja/tai syyllistyneet itse niihin; tuomitsee mielivaltaiset laittomat teloitukset ja kaikki muut ihmisoikeusloukkaukset, joihin presidentti al-Assadin hallintoa vastustavat ryhmittymät ja joukot ovat syyllistyneet;

2.  antaa kiitosta naapurimaille siitä, että ne ovat ottaneet vastaan Syyriasta tulleita pakolaisia ja antaneet heille humanitaarista apua, ja pyytää tältä osin lisäämään kansainvälistä tukea ja apua; korostaa, että on ensisijaisen tärkeää löytää kestävä ratkaisu humanitaariseen kriisiin sekä Syyrian sisällä että Syyriasta naapurimaihin saapuneiden pakolaisten keskuudessa; kehottaa naapurimaita edelleen tarjoamaan suojelua Syyriasta tulleille pakolaisille ja sisäisille pakolaisille sekä kansainvälisten velvoitteidensa mukaisesti pidättymään karkottamasta ja palauttamasta tällaisia henkilöitä Syyriaan; kehottaa EU:ta ryhtymään asianmukaisiin ja vastuullisiin toimiin siltä varalta, että sen jäsenvaltioihin saapuu pakolaisia; korostaa Punaisen Ristin kanssa tehtävän yhteistyön tarvetta; suhtautuu myönteisesti siihen, että EU on valmis tarjoamaan lisätukea, myös taloudellisia resursseja, jotta naapurimaita, Turkki, Libanon ja Jordania mukaan luettuina, autettaisiin ottamaan vastaan kasvava määrä Syyriasta tulleita pakolaisia, ja kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tehostamaan toimia, jotta kaikista esteistä ja vaikeuksista huolimatta löydetään vaihtoehtoisia keinoja humanitaarisen avun toimittamiseksi syyrialaisille;

3.  kehottaa Syyrian hallintoa sallimaan humanitaarisen avun pikaisen toimittamisen ja humanitaaristen järjestöjen ja kansainvälisten tiedotusvälineiden esteettömän pääsyn Syyriaan sekä helpottamaan humanitaaristen tulitaukojen pitämistä humanitaarisen avun saamiseksi turvallisesti perille; korostaa jälleen, että kaikkien kriisin osapuolten on täysimääräisesti noudatettava kansainvälistä humanitaarista oikeutta; painottaa, että haavoittuneilta ja apua tarvitsevilta ei saisi koskaan evätä hoitoa, ja kehottaa kaikkia osapuolia suojelemaan siviilejä, takaamaan elintarvikkeiden, veden ja sähkön täysimääräisen ja esteettömän saatavuuden ja pidättymään kaikenlaisesta pelottelusta ja väkivallasta potilaita, lääkäreitä, sairaanhoitajia ja avustustyöntekijöitä kohtaan;

4.  ilmaisee osanottonsa uhrien omaisille; ilmaisee jälleen myötätuntonsa syyrialaisille, jotka taistelevat vapauden, ihmisarvon ja demokratian puolesta, ja antaa heille ja erityisesti naisille tunnustusta heille rohkeudestaan ja päättäväisyydestään;

5.  vaatii kaikkia aseistettuja osapuolia välittömästi lopettamaan väkivallan Syyriassa; vaatii Syyrian hallitusta vetämään armeijan joukot viipymättä pois piiritetyistä kaupungeista ja vapauttamaan välittömästi kaikki pidätettyinä olevat mielenosoittajat, poliittiset vangit, ihmisoikeuksien puolustajat, bloginpitäjät ja toimittajat;

6.  pitää valitettavana, ettei YK:n turvallisuusneuvosto ole kyennyt toimimaan eikä päässyt yksimielisyyteen päätöslauselmasta, jolla voitaisiin lisätä ja tehostaa painostusta väkivallan lopettamiseksi Syyriassa, pyytää jälleen YK:n turvallisuusneuvoston jäseniä ja erityisesti Venäjää ja Kiinaa pitämään kiinni velvollisuudestaan lopettaa väkivalta ja sortotoimet Syyrian kansaa kohtaan, mihin kuuluu tuki YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 2042 ja 2043 pakolliselle soveltamiselle; tukee edelleen EU:n ja sen jäsenvaltioiden toimia tässä asiassa; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tekemään kaikkensa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman hyväksymiseksi ja tehokkaasti painostamaan diplomatian keinoin sekä Venäjää että Kiinaa;

7.  tähdentää, että EU:n on oltava valmis toteuttamaan lisätoimenpiteitä ja selvittämään edelleen YK:n turvallisuusneuvostossa kaikkia suojeluvastuun mukaisia vaihtoehtoja tiiviissä yhteistyössä Yhdysvaltojen, Turkin ja Arabiliiton kanssa, jotta voidaan auttaa Syyrian kansaa ja lopettaa verenvuodatus;

8.  tukee useiden oppositioryhmien ja Turkin hallituksen kehotuksia perustaa turva-alueita Turkin ja Syyrian rajan tuntumaan ja mahdollisesti Syyrian sisälle sekä kansainvälisen yhteisön kehotuksia ottaa käyttöön humanitaarisia käytäviä; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tehostamaan keskusteluja Turkin, Arabiliiton ja Syyrian opposition kanssa näiden turva-alueiden perustamisesta, jotta syyrialaispakolaiset voisivat hakeutua niille ja hallituksen vainon kohteeksi joutuneet saisivat turvaa ja suojelua;

9.  kehottaa jälleen presidentti al-Assadia ja hänen hallintoaan siirtymään välittömästi syrjään, jotta maassa voidaan mahdollisimman nopeasti toteuttaa syyrialaisten johdolla rauhanomainen, osallistava ja demokraattinen siirtymävaihe;

10.  kehottaa kaikkia osapuolia mahdollisimman nopeasti sopimaan (paikallisista) tulitauoista, jotta neuvotteluteitse voitaisiin laajemminkin saada aikaan mielekäs tulitauko;

11.  on huolissaan konfliktin militarisoitumisesta entisestään ja uskonnollisten ryhmien välisistä väkivaltaisuuksista; panee merkille erilaisten alueellisten toimijoiden roolin esimerkiksi asetoimituksissa ja on huolissaan Syyrian konfliktin heijastusvaikutuksista naapurimaihin; pyytää neuvostoa harkitsemaan uusien rajoittavien toimenpiteiden käyttöönottoa sellaisia ulkopuolisia toimijoita ja ryhmiä vastaan, jotka osallistuvat presidentti al-Assadin hallintoa aktiivisesti tukeviin toimiin paikan päällä;

12.  tuomitsee sen, että Syyrian hallinto on ilmaissut aikovansa käyttää kemiallisia aseita ’terroristien aiheuttamien ulkopuolisten uhkien’ torjumiseksi, muistuttaa presidentti al-Assadia maan hallituksen Geneven pöytäkirjan mukaisista velvoitteista, jotka koskevat kemiallisten aseiden käyttökieltoa, ja kehottaa Syyrian viranomaisia noudattamaan tiukasti Syyrian kansainvälisiä velvoitteita;

13.  tukee EU:n jatkuvia pyrkimyksiä lisätä presidentti al-Assadin hallintoon kohdistuvaa painostusta rajoittavin toimenpitein ja kehottaa EU:ta harkitsemaan rajoittavien toimenpiteiden soveltamisalan laajentamista ulkopuolisiin yhteisöihin tai ryhmiin, jotka kiistatta tarjoavat tai järjestävät ratkaisevan tärkeää taloudellista ja operatiivista tukea Syyrian viranomaisille;

14.  on tyytyväinen 14. ja 15. elokuuta 2012 pidetyn islamilaisen huippukokouksen päätökseen keskeyttää Syyrian arabitasavallan jäsenyys Islamilaisten maiden yhteistyöjärjestössä sekä kaikissa sen toimielimissä ja erityiselimissä;

15.  panee ilahtuneena merkille Syyrian opposition edustajien pyrkimykset luoda yhtenäinen oppositioryhmien rintama samoin kuin äskettäin esitetyn kansallisen sopimuksen ja yhteisen poliittisen näkemyksen Syyrian siirtymäkehityksestä sekä selvityksen ’The Day After Project: Supporting a Democratic Transition in Syria’ päätelmät ja suositukset; kannustaa Syyrian oppositiota jatkamaan tällä tiellä, jotta nykyiselle hallinnolle voidaan luoda uskottava vaihtoehto, ja kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja EU:n jäsenvaltioita tekemään kaikkensa Syyrian opposition yhdistämiseksi; on ilahtunut Turkin, Libanonin ja Jordanian Syyrian kansalle osoittamasta vahvasta tuesta; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tekemään kaikkensa, jotta Turkin, Libanonin ja Jordanian viranomaisten, Arabiliiton ja Syyrian opposition kanssa voitaisiin aloittaa keskustelut, joissa pohjustetaan rauhanomaista siirtymistä al-Assadin jälkeiseen Syyriaan;

16.  tukee yhä voimakkaasti YK:n ihmisoikeusvaltuutetun vaatimusta, että YK:n turvallisuusneuvosto veisi Syyrian tilanteen virallisesti kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi; on vahvasti sitoutunut varmistamaan, että kaikki ihmisoikeusloukkauksiin ja kansainvälisen oikeuden loukkauksiin syyllistyneet tunnistetaan ja saatetaan vastuuseen teoistaan; tukee voimakkaasti Syyriaa käsittelevän riippumattoman kansainvälisen tutkintakomission työtä, jonka tavoitteena on tutkia kaikki maassa tapahtuneet kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja humanitaarisen oikeuden loukkaukset, jotta voidaan varmistaa, että kaikki syylliset joutuvat vastaamaan teoistaan, ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita YK:n ihmisoikeusneuvoston 21. istunnossa toimimaan niin, että komissio voi jatkaa työtään tarvittaessa vahvistetuin resurssein;

17.  kehottaa sellaiseen syyrialaisten johdolla tapahtuvaan rauhanomaiseen ja aitoon siirtymiseen kohti demokratiaa, jossa otetaan huomioon syyrialaisten oikeutetut tarpeet ja joka perustuu osallistavaan vuoropuheluun kaikkien Syyrian yhteiskunnan demokraattisten voimien ja ryhmittymien kanssa, jotta voidaan käynnistää perusteellisten demokraattisten uudistusten prosessi, jossa otetaan huomioon myös tarve turvata kansallinen sovinto ja sitoudutaan kunnioittamaan etnisten, uskonnollisten, kulttuuristen ja muiden vähemmistöjen oikeuksia;

18.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille, Kiinan kansantasavallan hallitukselle ja parlamentille, Turkin tasavallan hallitukselle ja parlamentille, Qatarin valtion hallitukselle ja neuvoa-antavalle kokoukselle, Amerikan yhdysvaltojen hallitukselle ja edustajainhuoneelle, Saudi-Arabian kuningaskunnan hallitukselle, Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan hallitukselle ja parlamentille, Libanonin tasavallan hallitukselle ja parlamentille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Arabiliiton pääsihteerille sekä Syyrian arabitasavallan hallitukselle ja parlamentille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö