Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2788(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0425/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2012 - 11.15
CRE 13/09/2012 - 11.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0351

Prijaté texty
PDF 145kWORD 71k
Štvrtok, 13. septembra 2012 - Štrasburg
Situácia v Sýrii
P7_TA(2012)0351RC-B7-0425/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o Sýrii (2012/2788(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Sýrii z 23. júla, 25. júna, 14. mája, 23. apríla a 23. marca 2012, so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Sýrii z 29. júna 2012,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Sýrii z 15. marca, 14. a 27. apríla, 27. mája, 3. a 18. júna, 6., 8. a 20. júla, 3., 4., 8. a 18. augusta a 5. septembra 2012,

–  so zreteľom na vyhlásenia komisára pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia o Sýrii zo 17. a 31. júla a 29. augusta 2012,

–  so zreteľom na trojdňovú návštevu predsedu Medzinárodného výboru Červeného kríža do Sýrie, ktorá sa konala 4. – 6. septembra 2012,

–  so zreteľom na rozhodnutie generálneho tajomníka OSN Ban Ki-Moona a generálneho tajomníka Ligy arabských štátov Nabil EL Arabyho o vymenovaní Lakhdara Brahimiho za nového spoločného osobitného zástupcu pre Sýriu zo 17. augusta 2012,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 509/2012 z 15. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii, a na následné rozhodnutia Rady o presadzovaní týchto opatrení,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 66/253 o situácii v oblasti ľudských práv v Sýrskej arabskej republike z 3. augusta 2012,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva 19/1 z 1. marca 2012, rezolúciu S-19/1 z 1. júna 2012 a rezolúciu 20/L.22 zo 6. júla 2012 o situácii v oblasti ľudských práv v Sýrii,

–  so zreteľom na správu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie OSN o Sýrii z 15. augusta 2012,

–  so zreteľom na rozhodnutie Organizácie islamskej spolupráce z 13. augusta 2012 o pozastavení členstva Sýrie,

–  so zreteľom na Národnú dohodu a spoločnú politickú víziu transformácie v Sýrii, ktorá bola pripravená na základe konferencie sýrskej opozície konanej pod záštitou Ligy arabských štátov 2. – 3. júla 2012 v Káhire,

–  so zreteľom na výsledky schôdze akčnej skupiny konanej v Ženeve 30. júna 2012,

–  so zreteľom na Annanov plán a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2042, 2043 a 2059,

–  so zreteľom na závery a odporúčania projektu s názvom Deň potom: podpora demokratickej transformácie v Sýrii (The Day After Project: Supporting a Democratic Transition in Syria), ktoré boli zverejnené v auguste 2012,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, Dohovor o právach dieťaťa a jeho Opčný protokol o účasti detí v ozbrojených konfliktoch a Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy, ktorých všetkých je Sýria zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa OSN od začatia násilných zásahov voči pokojným demonštrantom v Sýrii v marci 2011 bolo zabitých takmer 20 000 ľudí, väčšinou civilistov, keďže sýrska armáda, bezpečnostné sily a milície Shabiha, ako aj rôzne opozičné sily sústavne zvyšujú hrubé násilie – napr. použitie ťažkého delostrelectva a bombardovanie obývaných oblastí – a pokračujú v strašnom zabíjaní; keďže došlo k viacerým masakrom a cielenému masovému zabíjaniu (z bezprostrednej blízkosti) mužov, žien a detí; keďže používanie mučenia, masového zatýkania a rozsiahleho ničenia obývaných oblastí sa v posledných mesiacoch dramaticky stupňuje; keďže mestá po celej Sýrii obliehajú a bombardujú vládne jednotky, okrem iného aj pomocou vrtuľníkov a bojových lietadiel; keďže v dôsledku zvýšenej militarizácie konfliktu situácia smeruje do občianskej vojny;

B.  keďže každá ďalšia militarizácia situácie v Sýrii by mala vážny dosah na jej civilné obyvateľstvo, ktoré už čelí rýchlo sa zhoršujúcej humanitárnej situácii, a naďalej by ovplyvňovala širší región, najmä Jordánsko a Libanon, pokiaľ ide o bezpečnosť a stabilitu, a to s nepredvídateľnými dôsledkami a účinkami;

C.  keďže podľa odhadov OSN bolo v auguste zabitých približne 5 000 ľudí v dôsledku prebiehajúcich bojov, čo znamená, že od začiatku konfliktu zomrelo viac ako 20 000 ľudí; keďže v dôsledku zosilnenia násilia a neistých bezpečnostných a humanitárnych podmienok v Sýrii susediace krajiny pomáhajú najmä v posledných týždňoch výrazne narastajúcemu počtu sýrskych občanov, ktorí hľadajú útočisko, a to najmä v Turecku, Jordánsku a Libanone; keďže v rámci Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov bolo zaregistrovaných alebo na registráciu stále čaká 235 000 utečencov zo Sýrie; keďže viac ako 75 % týchto utečencov sú ženy a deti; keďže ďalšie desaťtisíce utečencov nie sú zaregistrované; keďže sa usudzuje, že viac ako 100 000 utečencov utieklo zo Sýrie cez hranice Jordánska, Libanonu, Iraku a Turecka, v priemere 500 až 2000 osôb denne v priebehu augusta; keďže podľa odhadov OSN bolo v rámci Sýrie presídlených viac ako 1,2 milióna osôb a približne 3 milióny ľudí naliehavo potrebujú humanitárnu pomoc; keďže sýrsky režim zámerne bráni celým spoločenstvám v prístupe k potravinám, vode, elektrine a liekom, napríklad spoločenstvám v Homse a nedávno v Halabe; keďže Turecko požiadalo Bezpečnostnú radu OSN, aby zvážila zriadenie bezpečnostnej zóny pre civilné obyvateľstvo, ktorú by strážili susedné krajiny;

D.  keďže Kofi Annan 2. augusta 2012 oznámil, že odstupuje z funkcie spoločného osobitného vyslanca OSN a Ligy arabských štátov pre Sýriu v dôsledku neústupnosti sýrskeho režimu, rastu ozbrojeného násilia a skutočnosti, že rozdelená Bezpečnostná rada pevne nestojí za jeho úsilím plniť šesťbodový mierový plán; keďže bývalý alžírsky minister zahraničných vecí Lakhdar Brahimi bol nedávno vymenovaný za nového spoločného osobitného zástupcu OSN a Ligy arabských štátov pre Sýriu;

E.  keďže sýrsky režim stratil všetku dôveryhodnosť a legitimitu ako zástupca sýrskeho ľudu;

F.  keďže veto zo strany Ruska a Číny zabránilo tomu, aby Bezpečnostná rada OSN prijala rezolúciu schvaľujúcu výsledky úsilia akčnej skupiny pre Sýriu, a zabránilo aj zavedeniu navrhovaných opatrení na presadenie dodržiavania šesťbodového plánu Kofiho Annana na základe článku 41 Charty OSN; keďže medzinárodnému spoločenstvu sa tak zatiaľ nepodarilo zjednotiť a dať adekvátnu odpoveď na krízu v Sýrii;

G.  keďže prezident Baššár al-Asad a jeho autoritársky režim nemá v budúcnosti Sýrie žiadne miesto; keďže prezident musí odstúpiť, aby sa zabránilo ďalšiemu vyostreniu krízy a aby sa mohla uskutočniť mierová a demokratická transformácia v krajine; keďže niekoľko bývalých politických a vojenských vodcov režimu, ako aj veľvyslancov utieklo do susedných a vzdialenejších krajín;

H.  keďže je potrebná dôveryhodná alternatíva súčasného režimu; keďže táto alternatíva by mala byť inkluzívna, mala by reprezentovať rôznorodosť sýrskej spoločnosti a v plnej miere rešpektovať univerzálne hodnoty demokracie, právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd, s osobitným zreteľom na práva etnických, kultúrnych a náboženských menšín, ako aj žien; keďže ustanovenie inkluzívnej a reprezentatívnej dočasnej vlády opozičnými silami môže prispieť k naplneniu tejto alternatívy;

I.  keďže EÚ uvalila na Sýriu už niekoľko sérií cielených sankcií a ďalej sprísnila svoje embargo na vývoz zbraní do Sýrie; keďže napriek platnému embargu EÚ na zbrane, muníciu a iné vojenské vybavenie, ako aj zákazu vývozu monitorovacích zariadení boli zaznamenané prípady dodávok zbraní cez vody EÚ a únik podrobnejších informácií o obchodných transakciách medzi spoločnosťami z EÚ a rôznymi sýrskymi subjektmi, skupinami a osobami, na ktoré sa vzťahujú sankcie EÚ, naznačuje vnútornú neschopnosť EÚ v plnej miere plniť vlastné rozhodnutia a nariadenia;

J.  keďže rôzni vonkajší aktéri a krajiny, priamo či prostredníctvom regionálnych kanálov a susedných krajín naďalej aktívne podporujú všetky strany konfliktu prostredníctvom finančnej, operačnej, logistickej a taktickej podpory a pomoci vrátane dodávok zbraní, munície a všetkých ostatných druhov vojenského materiálu, poskytovania logistickej podpory, poskytovania komunikačných nástrojov a všetkých druhov pomoci, ktoré môžu byť použité na vojenské účely, čo zdôrazňuje celoregionálny charakter konfliktu; keďže ďalšia militarizácia konfliktu môže priniesť sýrskemu ľudu a regiónu ako celku len väčšie utrpenie;

K.  keďže Komisia 7. septembra 2012 oznámila , že bude uvoľnených ďalších 50 miliónov EUR na humanitárnu pomoc na podporu ľuďom, ktorí potrebujú takúto pomoc v rámci Sýrie, i tým, ktorí prekročili hranice; keďže podľa informácií ECHO EÚ už poskytla 142 miliónov eur a celková pomoc EÚ vrátane podpory od členských štátov má hodnotu približne 224 miliónov EUR;

L.  keďže zástupcovia sýrskej opozície uskutočnili v posledných mesiacoch niekoľko stretnutí s cieľom prekonať vnútorné nezhody a vytvoriť jednotný front, pričom vydali Národný pakt a Spoločnú politickú víziu transformácie v Sýrii, ako aj závery a odporúčania  projektu nazvaného ’Deň potom: podpora demokratickej transformácie v Sýrii; keďže napriek všetkému úsiliu pretrvávajú vnútri opozície spory a napätie;

M.  keďže na schôdzi akčnej skupiny pre Sýriu 1. júla 2012 v Ženeve boli schválené zásady a usmernenia týkajúce sa odovzdania moci v Sýrii, čo zahŕňa ustanovenie prechodnej vlády, ktorá bude mať úplné výkonné právomoci;

1.  opakovane čo najdôraznejšie odsudzuje stále sa zvyšujúce bezmedzné násilie, ktoré režim prezidenta Asada pácha na sýrskom civilnom obyvateľstve, najmä cielené zabíjanie detí a žien a masové popravy v dedinách; vyjadruje najhlbšie znepokojenie nad závažnosťou porušovania ľudských práv a prípadnými zločinmi proti ľudskosti, ktoré schvaľujú alebo ktorých sa dopúšťajú sýrske orgány, sýrska armáda, bezpečnostné sily a pridružené milície; odsudzuje urýchlené mimosúdne popravy a všetky ďalšie formy porušovania ľudských práv, ktorých sa dopúšťajú skupiny a sily oponujúce Asadovmu režimu;

2.  vyjadruje uznanie snahám susedných krajín poskytovať útočisko a humanitárnu pomoc utečencom zo Sýrie a vyzýva na zvýšenie medzinárodnej podpory a pomoci v tejto oblasti; zdôrazňuje zásadný význam nájdenia trvalého riešenia humanitárnej krízy v Sýrii, ako aj medzi utečencami zo Sýrie v susedných krajinách; naliehavo vyzýva susedné krajiny, aby naďalej poskytovali ochranu utečencom zo Sýrie a vysídleným osobám a aby sa v súlade s ich medzinárodnými záväzkami neuchýlili k vyhosteniu alebo vráteniu kohokoľvek do Sýrie; vyzýva EÚ, aby prijala náležité zodpovedné opatrenia pre prípadný prílev utečencov do jej členských štátov; zdôrazňuje, že treba nadviazať spoluprácu s Červeným krížom; víta pripravenosť EÚ poskytnúť ďalšiu podporu vrátane finančnej pomoci susediacim krajinám vrátane Turecka, Libanonu a Jordánska na poskytovanie útočiska zvyšujúcemu sa počtu utečencov zo Sýrie a naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie o nájdenie alternatívnych spôsobov dodania humanitárnej pomoci obyvateľom Sýrie aj napriek všetkým prekážkam a ťažkostiam;

3.  vyzýva sýrsky režim, aby umožnil okamžité poskytnutie humanitárnej pomoci a úplný prístup pre humanitárne organizácie a medzinárodné médiá do Sýrie a uľahčil vykonávanie humanitárnych prestávok s cieľom umožniť bezpečnú dodávku humanitárnej pomoci; opätovne zdôrazňuje, že medzinárodné humanitárne právo musia v plnej miere rešpektovať všetci, ktorých sa kríza dotýka; zdôrazňuje, že za žiadnych okolností by sa nemalo odoprieť lekárske ošetrenie zraneným osobám alebo osobám, ktoré potrebujú pomoc, a vyzýva všetky zapojené strany, aby chránili civilistov, umožnili úplný a neobmedzený prístup k potravinám, vode a elektrine a upustili od použitia všetkých foriem zastrašovania a násilia voči pacientom, lekárom, zdravotníkom a humanitárnym pracovníkom;

4.  vyjadruje sústrasť rodinám obetí; znovu opakuje svoju solidárnosť s bojom sýrskeho ľudu za slobodu, dôstojnosť a demokraciu a vyjadruje uznanie jeho odvahe a odhodlaniu, s osobitným zreteľom na ženy;

5.  vyzýva všetky ozbrojené strany konfliktu, aby okamžite ukončili násilie v Sýrii; vyzýva sýrsku vládu, aby okamžite stiahla sýrsku armádu z obkľúčených miest a prepustila všetkých zadržiavaných demonštrantov, politických väzňov, obhajcov ľudských práv, blogerov a novinárov;

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Bezpečnostná rada OSN nepodnikla žiadne kroky a nevedela sa dohodnúť na rezolúcii s cieľom vyvinúť ešte silnejší a účinnejší tlak na ukončenie násilia v Sýrii; opakuje svoju výzvu členom Bezpečnostnej rady OSN, predovšetkým Rusku a Číne, aby sa ujali svojej zodpovednosti a ukončili násilie a útlak sýrskeho ľudu; a to vrátane podpory vynúteného plnenia rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN č. 2042 a 2043; naďalej podporuje úsilie EÚ a jej členských štátov v tejto oblasti; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby urobila všetko pre to, aby zabezpečila prijatie rezolúcie, vrátane vyvinutia diplomatického tlaku na Rusko a Čínu;

7.  zdôrazňuje, že EÚ by mala byť pripravená prijať ďalšie opatrenia a naďalej skúmať v BR OSN všetky možnosti v rámci zodpovednosti poskytovať ochranu, a to v úzkej spolupráci s USA, Tureckom a Ligou arabských štátov, s cieľom pomáhať sýrskemu ľudu a zastaviť krviprelievanie;

8.  podporuje výzvy niekoľkých opozičných skupín a tureckej vlády, aby medzinárodné spoločenstvo vytvorilo pozdĺž turecko-sýrskej hranice a prípadne na území Sýrie útočisko a humanitárne koridory; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby zintenzívnila rozhovory s Tureckom, Ligou arabských štátov a so sýrskou opozíciou o vytvorení útočiska s cieľom prijať sýrskych utečencov a poskytnúť osobám prenasledovaným režimom nájsť útočisko a ochranu;

9.  opakuje svoju výzvu prezidentovi Asadovi a jeho režimu na okamžité odstúpenie s cieľom umožniť čo najskôr pokojnú, inkluzívnu a demokratickú transformáciu, ktorej sa ujme samotná Sýria;

10.  vyzýva všetky strany, aby sa čo najskôr dohodli na (miestnom) nastolení prímeria, aby sa dalo rokovať o zmysluplnom prímerí v širšom kontexte;

11.  vyjadruje znepokojenie nad rastúcou militarizáciou konfliktu a sektárskym násilím; berie na vedomie úlohu rôznych regionálnych aktérov vrátane dodávok zbraní a vyjadruje znepokojenie nad vedľajším účinkom sýrskeho konfliktu v susediacich krajinách; vyzýva Radu, aby zvážila prijatie ďalších reštriktívnych opatrení proti vonkajším aktérom a skupinám zapojeným do operácií s cieľom aktívne podporovať režim Baššára al-Asada;

12.  odsudzuje deklarovanú pripravenosť sýrskeho režimu použiť chemické zbrane proti ’vonkajším teroristickým hrozbám’, pripomína prezidentovi Asadovi záväzky jeho vlády vyplývajúce zo Ženevského protokolu o nepoužívaní chemických zbraní a vyzýva sýrske orgány, aby striktne plnili prijaté medzinárodné záväzky;

13.  podporuje pretrvávajúce úsilie EÚ o zintenzívnenie tlaku na režim prezidenta Asada prostredníctvom reštriktívnych opatrení a vyzýva EÚ, aby zvážila rozšírenie zamerania jej reštriktívnych opatrení na vonkajšie subjekty alebo skupiny, ktoré nepochybne poskytujú alebo uľahčujú kľúčovú finančnú a operačnú podporu sýrskym orgánom;

14.  víta rozhodnutie prijaté na islamskej vrcholnej konferencii, ktorá sa konala 14. – 15. augusta 2012, pozastaviť Sýrskej arabskej republike členstvo v Organizácii islamskej spolupráce a vo všetkých jej pomocných orgánoch a špecializovaných a pridružených inštitúciách;

15.  víta úsilie zástupcov sýrskej opozície o vytvorenie jednotného frontu opozičných síl, ako aj nedávno vydaný národný pakt a spoločnú politické víziu transformácie Sýrie, ako aj závery a odporúčania projektu s názvom Deň potom: podpora demokratickej transformácie v Sýrii; nabáda sýrsku opozíciu, aby pokračovala v tejto ceste, ktorej cieľom je vytvoriť dôveryhodnú alternatívu režimu, a naliehavo vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku a členské štáty EÚ, aby vyvinuli maximálne úsilie o zjednotenie sýrskej opozície; víta silnú podporu, ktorú sýrskemu ľudu vyjadrilo Turecko, Libanon a Jordánsko; naliehavo vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby vynaložila maximálne úsilie o začatie diskusií s orgánmi Turecka, Libanonu a Jordánska, Ligou arabských štátov a sýrskou opozíciou o príprave pokojnej transformácie Sýrie po Asadovi;

16.  opakuje svoju dôraznú podporu požiadavke vysokej komisárky OSN pre ľudské práva, aby BR OSN predložila otázku situácie v Sýrii na formálne vyšetrenie Medzinárodnému trestnému súdu; pevne sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky osoby zodpovedné za porušovanie ľudských práv a porušovanie medzinárodného práva boli identifikované a niesli za svoje činy zodpovednosť; v plnej miere podporuje prácu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre Sýriu, ktorej cieľom je vyšetriť všetky porušenia medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, ku ktorým došlo v Sýrii, s cieľom zabezpečiť, aby osoby zodpovedné za tieto porušenia boli brané na zodpovednosť, a vyzýva členské štáty EÚ, aby počas 21. schôdze Rady OSN pre ľudské práva zaručili, aby komisia mohla pokračovať vo svojej práci s primeranou posilou, ak je potrebná;

17.  žiada pokojný a skutočný prechod k demokracii, ktorý uskutoční sama Sýria a ktorý bude spĺňať legitímne požiadavky sýrskeho ľudu a bude založený na inkluzívnom dialógu, do ktorého budú zapojené všetky demokratické sily a zložky sýrskej spoločnosti, s cieľom začať proces hlbokých demokratických reforiem, ktorý zohľadní potrebu zabezpečiť národné zmierenie a bude zameraný na zabezpečenie dodržiavania práv a slobôd menšín vrátane etnických, náboženských, kultúrnych a iných menšín;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Ruskej federácie, vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky, vláde a parlamentu Tureckej republiky, vláde a poradnému zhromaždeniu Katarského štátu, vláde a snemovni reprezentantov Spojených štátov amerických, vláde Saudskoarabského kráľovstva, vláde a parlamentu Jordánskeho hášimovského kráľovstva, vláde a parlamentu Libanonskej republiky, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov a vláde a parlamentu Sýrskej arabskej republiky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia