Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2789(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0427/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2012 - 11.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0352

Prijaté texty
PDF 220kWORD 59k
Štvrtok, 13. septembra 2012 - Štrasburg
Politické využívanie justície v Rusku
P7_TA(2012)0352RC-B7-0427/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o politickom využívaní justície v Rusku (2012/2789(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce správy a uznesenia o Rusku, najmä na uznesenia z 15. marca 2012(1) o výsledku prezidentských volieb v Rusku, zo 16. februára 2012(2) o nadchádzajúcich prezidentských voľbách v Rusku, zo 14. decembra 2011(3) o voľbách do Štátnej dumy a zo 7. júla 2011(4) o prípravách na voľby do ruskej Štátnej dumy v decembri 2011,

–  so zreteľom na prebiehajúce rokovania o novej dohode, ktorou sa stanoví nový komplexný rámec pre vzťahy medzi EÚ a Ruskom, a na partnerstvo pre modernizáciu, ktoré sa začalo v roku 2010,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, v ktorom sa uvádza, že každý má právo, aby bol spravodlivo a verejne vypočutý príslušným nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom,

–  so zreteľom na ruskú ústavu, najmä na jej článok 118, v ktorom sa uvádza, že spravodlivosť v Ruskej federácii je vykonávaná výlučne súdmi, a článok 120, v ktorom sa stanovuje, že sudcovia sú nezávislí a sú podriadení len ruskej ústave a federálnemu právu,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catheriny Ashtonovej zo 17. augusta 2012 v súvislosti s odsúdením členiek punkovej skupiny Pussy Riot Rusku,

–  so zreteľom na žiadosť generálneho prokurátora Ruska, aby sa 12. septembra 2012 uskutočnilo hlasovanie o predčasnom zbavení mandátu poslanca Dumy Gennadija Gutkova, ktorý je členom strany Spravodlivé Rusko,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Ruská federácia je plnoprávnym členom Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, a preto je povinná obhajovať zásady demokracie a právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv; keďže vzhľadom na viaceré vážne porušenia zásad právneho štátu a na prijatie reštriktívnych zákonov v uplynulých mesiacoch narastajú obavy, čo sa týka dodržiavania medzinárodných a vnútroštátnych záväzkov zo strany Ruska;

B.  keďže Európska únia je naďalej odhodlaná pokračovať v prehlbovaní a rozvíjaní vzťahov medzi EÚ a Ruskom, čo sa preukazuje záväzkom Únie zapojiť sa s vážnosťou do rokovaní o novej rámcovej dohode pre ďalší rozvoj vzťahov medzi EÚ a Ruskom, a keďže Európska únia a Rusko vytvorili hlboké a komplexné vzťahy, a to najmä v oblasti energetiky, ekonomickej a obchodnej oblasti, a stali sa navzájom závislými vo svetovej ekonomike;

C.  keďže situácia v oblasti ľudských práv v Rusku sa v posledných niekoľkých mesiacoch drasticky zhoršila a ruské orgány nedávno prijali súbor právnych predpisov, ktoré zahŕňajú nejednoznačné ustanovenia a mohli by byť použité na ďalšie obmedzovanie zástupcov opozície a občianskej spoločnosti a ohrozovať slobodu prejavu a zhromažďovania; keďže tieto otázky treba vo vhodnom čase prioritne riešiť, a to najmä počas bilaterálnych stretnutí a rokovaní medzi EÚ a Ruskom;

D.  keďže smrť Anny Politkovskej, Natálie Estemirovovej, Anastasie Barburovovej, Stanislava Markelova a Sergeja Magnitského zostávajú neobjasnené;

E.  keďže 30. decembra 2010 uznal moskovský obvodný súd Chamovničeskij Michaila Chodorkovského a jeho obchodného spoločníka Platona Lebedeva vinnými zo sprenevery; keďže trestné stíhanie, súdny proces a rozsudok boli na medzinárodnej scéne vykreslené ako politicky motivované činy;

F.  keďže prípad Sergeja Magnitského je iba jedným z mnohých prípadov porušenia právomocí ruskými orgánmi presadzovania práva, pričom sa výrazne porušuje zásada právneho štátu a osoby zodpovedné za jeho smrť ostávajú nepotrestané; keďže existuje množstvo ďalších súdnych prípadov, v ktorých sú politicky vykonštruované dôvody používané na odstránenie politických konkurentov a ochromenie občianskej spoločnosti;

G.  keďže odsúdenie členiek ruskej punkovej skupiny Pussy Riot na dva roky odňatia slobody za protestné vystúpenie voči prezidentovi Vladimírovi Putinovi v moskovskom pravoslávnom kostole je neprimerané;

H.  keďže na 12. septembra 2012 je naplánované hlasovanie Dumy o zbavení mandátu Gennadija Gudkova v súvislosti s jeho obchodnými aktivitami počas jeho mandátu bez dodržania potrebných demokratických postupov; keďže v záujme zásad právneho štátu by sa parlamentné pravidlá mali uplatňovať rovnako a nestranne na všetkých poslancov Dumy; keďže ďalší členovia strany Spravodlivé Rusko Dimitrij Gudkov a Ilija Ponomarev čelia podobným obvineniam;

I.  keďže nové právne predpisy týkajúce sa MVO a právne predpisy o slobode zhromažďovania by sa mohli využívať na potláčanie občianskej spoločnosti, opozičných politických názorov a prenasledovanie MVO, demokratickej opozície a médií; keďže ruský Parlament v júli 2012 prijal zákon, ktorým sa ruským nekomerčným organizáciám, ktoré sa zapájajú do politických činností a sú financované zo zahraničia, udeľuje štatút ’agenta zahraničných služieb’;

J.  keďže napriek vyhláseniam a prísľubom prezidenta Putina a premiéra Medvedeva rastie tlak na politické slobody ruských občanov; keďže prezident Putin vyhlásil, že je naliehavo potrebné vyriešiť problém enormnej korupcie v Rusku, a verejne sa zaviazal k posilneniu zásad právneho štátu v Rusku a poukázal na znepokojivú situáciu, pokiaľ ide o nezávislosť ruského súdneho a právneho systému;

1.  konštatuje, že zmysluplné a konštruktívne vzťahy medzi EÚ a Ruskom závisia od úsilia o posilnenie demokracie a dodržiavanie zásad právneho štátu a základných práv; zdôrazňuje, že strednodobá a dlhodobá politická a hospodárska stabilita a rozvoj v Rusku závisia od všeobecného dodržiavania zásad právneho štátu a umožnenia skutočnej demokratickej voľby;

2.  domnieva sa, že Rusko ako člen Rady Európy a OBSE musí v plnom rozsahu dodržiavať a plniť záväzky, ku ktorým sa prihlásilo; poukazuje na to, že nedávny vývoj je v protiklade k reformám potrebným na zlepšenie dodržiavania demokratických noriem a zásady právneho štátu a na posilnenie nezávislosti justície v Rusku;

3.  víta rozhodnutie najvyššieho súdu z 25. júla 2012, že v súlade s odporúčaním prezidentskej rady pre ľudské práva z decembra 2011 preskúma prípady Chodorkovského a Lebedeva; berie na vedomie skrátenie Lebedevovho trestu o tri roky; vyzýva, aby sa pokračovalo v komplexnom preskúmaní týchto prípadov na základe ruských záväzkov na medzinárodnej úrovni v oblasti spravodlivých a transparentných súdnych konaní a aby boli plne rešpektované a implementované zistenia a odporúčania prezidentskej komisie pre ľudské práva v prípade pána Chodorkovského;

4.  vyzýva ruské orgány, aby postavili páchateľov vrážd Anny Politkovskej a Natálie Estemirovovej pred súd, a nalieha, aby viedli dôveryhodné a nezávislé vyšetrovanie prípadu Magnitského a podobných prípadov a skoncovali so všadeprítomnou beztrestnosťou a korupciou v krajine;

5.  je hlboko znepokojený ďalšími politicky motivovanými procesmi, najmä trestným stíhaním vedcov obvinených zo špionáže pre spoluprácu so zahraničnými vedeckými inštitúciami, odsúdením opozičnej aktivistky Taisije Osipovovej na 8 rokov v pracovnom tábore v súdnom konaní označovanom ako politicky motivovanom s použitím pochybných a možno vymyslených dôkazov, ktoré nespĺňa štandardy spravodlivého procesu, väznením a politicky motivovaným obvinením viac než desiatky účastníkov protestnej demonštrácie v Moskve 6. mája 2012, ktorí boli neprávom obvinení z údajných ’masových nepokojov’, a vyšetrovaním trestných činov vedeným proti opozičným aktivistom, ako je Alexej Navalnyj, Boris Nemcov a Sergej Udalcov;

6.  vyjadruje hlboké sklamanie z rozsudku a neprimeraného odsúdenia, ktoré vydal obvodný súd Chamovničeskij v Rusku v prípade členiek punkovej skupiny Pussy Riot Nadeždy Tolokonnikovovej, Marije Aľochinovej a Jekateriny Samucevičovej; s obavami konštatuje, že tento prípad stupňuje nedávny nárast politicky motivovaného zastrašovania a prenasledovania opozičných aktivistov v Ruskej federácii, čo je trend, ktorý stále viac znepokojuje Európsku úniu; opätovne potvrdzuje vieru, že tento rozsudok bude prehodnotený a zrušený v súlade s medzinárodnými záväzkami Ruska;

7.  berie na vedomie žiadosť generálneho prokurátora hlasovať o predčasnom ukončení mandátu podpredsedu Dumy Gennadija Gudkova za obchodnú činnosť počas výkonu mandátu, čo je v rozpore s článkom 289 ruského trestného zákonníka; zdôrazňuje, že začatie parlamentného politického postupu na odňatie parlamentného mandátu členovi opozičnej strany Spravodlivé Rusko Genadijovi Gudkovovi je vo všeobecnosti považované na zastrašovanie, ktorého terčom je zákonná politická činnosť opozičnej strany, ktorá podporila požiadavky protestného hnutia; vyzýva Rusko, aby prestalo svojvoľne zneužívať právne predpisy na potláčanie členov opozície;

8.  vyjadruje však znepokojenie nad zhoršením podmienok pre rozvoj občianskej spoločnosti v Rusku, najmä so zreteľom na nedávno prijaté súbory zákonov právne upravujúcich otázky demonštrácií, MVO, ochrany osobnosti a internetu, ktoré obsahujú nejasné ustanovenia a môžu viesť k ich svojvoľnému presadzovaniu; pripomína ruským orgánom, že moderná a prosperujúca spoločnosť musí uznávať a chrániť osobné a kolektívne práva všetkých svojich občanov; v tomto ohľade vyzýva príslušné ruské orgány, aby novelizovali nové zákony týkajúce sa MVO s cieľom chrániť občianske združenia, ktoré prijímajú finančnú podporu z renomovaných zahraničných fondov, pred politickým stíhaním;

9.  vyjadruje tiež znepokojenie nad právnymi predpismi týkajúcimi sa extrémizmu, ktorých základné pojmy ’extrémistické činy’ a ’extrémistické organizácie’ ponechávajú široký priestor pre interpretáciu, čo by podľa Benátskej komisie Rady Európy mohlo viesť k svojvôli a obmedzovaniu slobody združovania, prejavu a viery; vyzýva ruské orgány , aby sa zaoberali týmito obavami a zákony zmenili;

10.  pripomína, že bývalý prezident Medvedev navrhol pracovnú skupinu, ktorá by sa venovala otázkam reformy volebného systému, zlepšenia dodržiavania zásad právneho štátu a dodržiavania základných práv v Rusku; pripomína, že Európsky parlament naliehal na ruské orgány, aby uskutočnili tieto reformy, a opakovane ponúkol podporu EÚ, a to aj prostredníctvom rámca, ktorý poskytuje partnerstvo pre modernizáciu;

11.  odsudzuje nedávno prijaté právne predpisy kriminalizujúce verejné informácie o sexuálnej orientácii a rodovej identite v rôznych ruských regiónoch a podobné plány na federálnej úrovni; pripomína ruským orgánom ich záväzky dodržiavať slobodu prejavu a práva lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov;

12.  žiada podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku a Komisiu o konzistentnú a dôraznú podporu aktivistov občianskej spoločnosti a predstaviteľov nového sociálneho hnutia; žiada EÚ, aby vyvíjala neustály tlak na ruské orgány, aby spĺňali štandardy OBSE týkajúce sa ľudských práv, demokracie, právneho štátu a nezávislosti súdnictva;

13.  zdôrazňuje význam neustálej výmeny názorov o ľudských právach s Ruskom v rámci konzultácií EÚ a Ruska o ľudských právach, ktorá umožní konsolidovať našu súčinnosť vo všetkých oblastiach spolupráce, a žiada, aby sa zlepšila štruktúra týchto stretnutí s cieľom dosiahnuť ich efektívnosť, pričom by sa osobitná pozornosť mala venovať spoločným opatreniam zameraným na otázky rasizmu a xenofóbie, ako aj s cieľom otvoriť tento proces účinným príspevkom Európskeho parlamentu, Štátnej dumy a MVO činných v oblasti ľudských práv, a očakáva, že sa tento dialóg bude uskutočňovať striedavo v Rusku a v niektorom členskom štáte EÚ;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Ruskej federácie, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2012)0088.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2012)0054.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2011)0575.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2011)0335.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia