Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2784(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0426/2012

Keskustelut :

PV 13/09/2012 - 17.2

Äänestykset :

PV 13/09/2012 - 18.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0355

Hyväksytyt tekstit
PDF 116kWORD 41k
Torstai 13. syyskuuta 2012 - Strasbourg
Rohingya-muslimien vaino Myanmarissa
P7_TA(2012)0355RC-B7-0426/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. syyskuuta 2012 Rohingya-muslimien vainosta Burmassa/Myanmarissa (2012/2784(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Burmasta/Myanmarista ja etenkin 20. huhtikuuta 2012 antamansa päätöslauselman(1),

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeuksia Myanmarissa käsittelevän erityisedustajan 7. maaliskuuta 2012 antaman edistymiskertomuksen Myanmarin ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2012 annetut neuvoston päätelmät Burmasta/Myanmarista,

–  ottaa huomioon korkean edustajan Catherine Ashtonin tiedottajan 13. kesäkuuta 2012 antaman julkilausuman kriisistä pohjoisessa Rakhinen osavaltiossa Burmassa/Myanmarissa,

–  ottaa huomioon Rohingya-yhteisöä koskevasta ongelmasta käydyn keskustelun Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan kokouksessa 11. heinäkuuta 2012,

–  ottaa huomioon komission jäsenen Georgievan 9. elokuuta 2012 antaman lausunnon humanitaarisen avun toimittamisesta Rohingya-yhteisölle ja muille kärsimään joutuneille yhteisöille,

–  ottaa huomioon Asean-maiden ulkoministerien 17. elokuuta 2012 antaman lausunnon äskettäisistä tapahtumista Rakhinen osavaltiossa,

–  ottaa huomioon YK:n yleissopimuksen pakolaisten asemasta vuodelta 1951 ja siihen liitetyn pöytäkirjan vuodelta 1967,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 18–21 artiklan,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 25 artiklan,

–  ottaa huomioon päätöksen, jolla Burmalle/Myanmarille annetaan Kaakkois-Aasian kisojen isännyys vuonna 2013 ja Asean-maiden puheenjohtajuus vuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 pykälän 5 kohdan ja 110 pykälän 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että sen jälkeen, kun presidentti Thein Seinin uusi hallitus astui tehtäviinsä maaliskuussa 2011, hallitus on toteuttanut monia toimia kansalaisvapauksien laajentamiseksi maassa, suurin osa poliittisista vangeista on vapautettu ja eräät heistä on valittu parlamenttiin täytevaaleissa, alustavat tulitauot ovat tulleet voimaan useimpien aseellisten etnisten ryhmien kanssa ja monet maanpaossa olleet poliittiset toisinajattelijat ovat palanneet sovinnon toivossa;

B.  toteaa kuitenkin, että Rohigya-vähemmistön syrjintä on lisääntynyt;

C.  ottaa huomioon, että 28. toukokuuta 2012 buddhalaisen naisen raiskaus ja murha johtivat Rakhinen osavaltiossa ihmishenkiä vaatineisiin yhteenottoihin buddhalaisen enemmistön ja Rohingya-muslimien vähemmistöyhteisön välillä;

D.  ottaa huomioon, että seuranneiden päivien aikana väkivalta levisi yhteisöjen välillä ja että Rakhinen väkijoukot ja turvallisuusjoukot kohdistivat suhteetonta väkivaltaa Rohingya-yhteisöön, kymmeniä ihmisiä kuoli, tuhansia koteja tuhoutui ja yli 70 000 ihmistä joutui siirtymään kotiseuduiltaan; ottaa huomioon, että 10. kesäkuuta 2012 kuuteen Rakhinen osavaltion kaupunkiin julistettiin poikkeustila;

E.  ottaa huomioon, että aluksi presidentti Thein Sein totesi, että ainoa ratkaisu Rohingya-yhteisön ongelmaan on, että heidät siirretään pakolaisleirille, joita UNHCR pitää yllä, tai että heidät asutetaan muihin maihin;

F.  ottaa huomioon, että Rohingya-yhteisöä, josta suuri osa on asunut Rakhinen osavaltiossa satoja vuosia, ei ole tunnustettu yhdeksi Burman/Myanmarin 135 kansanryhmästä ja siten yhteisön jäsenillä ei ole vuoden 1982 kansalaisuuslain mukaisia kansalaisoikeuksia, ja toteaa että monet burmalaiset pitävät heitä Bangladeshista saapuneina laittomina maahanmuuttajina; ottaa huomioon, että heihin on kohdistunut systemaattista, vakavaa syrjintää ja rajoituksia, kuten liikkumisen vapauden rajoituksia, avioliittoon, koulutukseen, terveydenhuoltoon ja työllistymiseen kohdistuvia rajoituksia sekä maan pakkolunastuksia, työhön pakottamista, mielivaltaisia pidätyksiä ja viranomaisten harjoittamaa häirintää;

G.  ottaa huomioon, että jatkuvan vainon takia noin miljoona rohingyaa on vuosien mittaan paennut naapurivaltioihin; ottaa huomioon, että 300 000 ihmistä on paennut Bangladeshiin, jossa heidän pitkän aikavälin tilanteensa on selvittämättä, sillä Bangladeshin viranomaiset määräsivät äskettäin, että kansainvälisten humanitaaristen järjestöjen, jotka tarjoavat perusterveyspalveluja ja ruokaa rekisteröimättömille pakolaisille, sekä paikallisen väestön Coxin Bazarin alueella on lopetettava avustustoimet; ottaa huomioon, että tietojen mukaan viranomaiset ovat työntämässä rohingya-turvapaikanhakijoita takaisin Myanmariin;

H.  ottaa huomioon, että komission humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosasto ECHO on myöntänyt 10 miljoonaa euroa rohingya-pakolaisten ja paikallisen isäntäväestön tukemiseen Bangladeshissa vuonna 2012;

I.  ottaa huomioon, että 17. elokuuta 2012 Burman hallitus nimitti riippumattoman tutkintavaliokunnan, joka koostuu 27:stä kansalaisyhteiskunnan sekä poliittisten ja uskonnollisten järjestöjen edustajasta, ja että tutkintavaliokunnan tehtävänä on tutkia väestöryhmien välisen väkivallan syitä ja esittää suosituksia;

1.  on erittäin huolissaan Länsi-Burmassa jatkuvasta etnisestä väkivallasta, jossa monia on kuollut tai loukkaantunut, omaisuutta on tuhoutunut ja paikallista väestöä on joutunut siirtymään muualle, ja ilmaisee huolestumisensa siitä, että yhteisöjen väliset yhteenotot saattava vaarantaa demokratiaan siirtymisen Burmassa/Myanmarissa;

2.  kehottaa kaikkia osapuolia pidättyvyyteen ja vaatii Burman viranomaisia lopettamaan Rohingya-väestöön kuuluvien mielivaltaiset pidätykset, antamaan tietoja Rakhinen osavaltiossa kesäkuussa 2012 alkaneiden turvallisuusoperaatioiden jälkeen pidätettyjen satojen ihmisten kohtalosta ja välittömästi vapauttamaan mielivaltaisesti pidätetyt;

3.  kehottaa Burman/Myanmarin hallitusta pikaisesti sallimaan YK:n virastoille ja humanitaarisille valtiosta riippumattomille järjestöille sekä journalisteille ja diplomaateille esteettömän pääsyn Rakhinen osavaltion kaikille alueille ja varmistamaan humanitaarisen avun esteettömän pääsyn kaikille kärsimään joutuneille väestöryhmille sekä turvaamaan siirtymään joutuneille Rohingya-yhteisöön kuuluville liikkumisen vapauden ja mahdollisuuden palata asuinpaikoilleen heti, kun se on turvallista;

4.  suhtautuu myönteisesti riippumattoman tutkintavaliokunnan perustamiseen mutta pahoittelee, että siinä ei ole Rohingya-yhteisön edustajia;

5.  kehottaa Burman/Myanmarin hallitusta tuomaan Rakhinen osavaltiossa väkivaltaisiin yhteenottoihin ja muuhun väkivaltaan syyllistyneet oikeuden eteen ja asettamaan kuriin äärimmäisyysryhmät, jotka yllyttävät yhteisöjen väliseen vihaan, esittävät uhkauksia humanitaarisille ja kansainvälisille järjestöille sekä puhuvat karkottamisen tai kahden yhteisön välisen pysyvän erottamisen puolesta;

6.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa mahdollisuuksiensa mukaan tukemaan Burman hallitusta sen pyrkiessä vakauttamaan tilannetta, panemaan täytäntöön sovittelua edistäviä ohjelmia, suunnittelemaan laajempaa sosiaalis-taloudellista kehitysohjelmaa Rakhinen osavaltiota varten ja jatkamaan Burman/Myanmarin etenemistä kohti demokratiaa;

7.  arvostaa niitä Burman kansalaisia, jotka ovat korottaneet äänensä muslimivähemmistön ja moniarvoisen yhteiskunnan tukemiseksi ja kehottaa poliittisia voimia selvästi tukemaan näitä kannanottoja; uskoo, että osallistava vuoropuhelu paikallisten yhteisöjen kanssa voi auttaa lieventämään monia etnisiä ongelmia Burmassa/Myanmarissa;

8.  vaatii, että Rohingya-vähemmistöä ei saa jättää ulkopuolelle monikulttuurista Burmaa/Myanmaria koskevasta kehittyvästä avoimuudesta ja kehottaa hallitusta muuttamaan vuoden 1982 kansalaisuuslakia kansainvälisten ihmisoikeusnormien ja niiden velvoitteiden mukaisiksi, joita hallitukselle aiheutuu YK:n lasten oikeuksia koskevan yleissopimuksen 7 artiklasta, jotta Rohingya-väestölle ja muille valtiottomille vähemmistöille voidaan myöntää kansalaisoikeudet, kohdella kaikkia Burman kansalaisia samanarvoisina ja siten lopettaa syrjivät käytännöt;

9.  on huolissaan 14 kansainvälisen avustustyöntekijän pidättämisestä levottomuuksien aikana ja kehottaa välittömästi vapauttamaan viisi yhä vankilassa olevaa;

10.  kehottaa Burman hallitusta antamaan YK:n ihmisoikeuksia Burmassa käsittelevälle erityisedustajalle mahdollisuuden suorittaa riippumattomia tutkimuksia väärinkäytöksistä Rakhinen osavaltiossa; kehottaa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistoa perustamaan Burmaan/Myanmariin toimiston, jolla on suojelua, edistämistä ja teknistä apua koskeva täysi toimivalta, sekä sivutoimistoja maan eri osavaltioihin, myös Rakhinen osavaltioon;

11.  kehottaa Burman hallitusta jatkamaan demokraattisten uudistusten toteuttamista, oikeusvaltion perustamista ja varmistamaan, että ihmisoikeuksia ja perusvapauksia kunnioitetaan, erityisesti ilmaisun- ja kokoontumisvapautta (mukaan luettuna internetin vapaus);

12.  kehottaa kaikkia alueen maita auttamaan Burmasta/Myanmarista paenneita ja tukemaan Burman hallitusta oikeudenmukaisen ratkaisun löytämiseksi ongelmien syihin;

13.  kehottaa erityisesti Bangladeshia edelleen hyväksymään nykyisten avunantajien tuen ja mahdolliset lisätukitoimet sekä sallimaan humanitaaristen avustusjärjestöjen työn jatkamisen maassa, erityisesti kun otetaan huomioon Rakhinen osavaltion tapahtumat, jotka ovat lisänneet kipeästi perushoivaa tarvitsevien pakolaisten virtaa;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Burman/Myanmarin ja Bangladeshin hallituksille ja parlamenteille, EU:n korkealle edustajalle, komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Aseanin pääsihteerille, Asean-valtioiden hallitustenväliselle ihmisoikeustoimikunnalle, YK:n ihmisoikeuksia Myanmarissa käsittelevälle erityisedustajalle, YK:n pakolaisasiain päävaltuutetulle ja YK:n ihmisoikeusneuvostolle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0142.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö