Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/2784(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0426/2012

Razprave :

PV 13/09/2012 - 17.2

Glasovanja :

PV 13/09/2012 - 18.2

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0355

Sprejeta besedila
PDF 119kWORD 48k
Četrtek, 13. september 2012 - Strasbourg
Preganjanje muslimanov Rohingja v Burmi
P7_TA(2012)0355RC-B7-0426/2012

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o preganjanju muslimanskega ljudstva Rohingja v Burmi/Mjanmaru (2012/2784(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Burmi/Mjanmaru, zlasti resolucije z dne 20. aprila 2012(1),

–  ob upoštevanju poročila o napredku z dne 7. marca 2012 posebnega poročevalca OZN o stanju človekovih pravic v Mjanmaru,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o Burmi/Mjanmaru z dne 23. aprila 2012,

–  ob upoštevanju izjave tiskovne predstavnice visoke predstavnice Catherine Ashton z dne 13. junija 2012 o krizi v severni zvezni državi Rakhine v Burmi/Mjanmaru,

–  ob upoštevanju izmenjave mnenj o vprašanju ljudstva Rohingja, ki je potekala 11. julija 2012 v pododboru Evropskega parlamenta za človekove pravice,

–  ob upoštevanju izjave komisarke Georgieve z dne 9. avgusta 2012 o dostopu humanitarne pomoči do ljudstva Rohingja in drugih prizadetih skupnosti,

–  ob upoštevanju izjave zunanjih ministrov držav ASEAN z dne 17. avgusta 2012 o nedavnih dogodkih v zvezni državi Rakhine,

–  ob upoštevanju Konvencije OZN o statusu beguncev iz leta 1951 ter njenega protokola iz leta 1967,

–  ob upoštevanju členov 18 do 21 Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju člena 25 Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

–  ob upoštevanje odločitev, da bo lahko Burma/Mjanmar leta 2013 gostil(a) Jugovzhodnoazijske igre in leta 2014 predsedoval(a) združenju ASEAN,

–  ob upoštevanju členov 122(5) in 110(4) Poslovnika,

A.  ker je nova vlada predsednika Thein Seina, odkar je marca 2011 prišla na oblast, sprejela številne ukrepe za razširitev državljanskih svoboščin v državi, večina političnih zapornikov je bila izpuščena, nekateri izmed njih pa so bili na nadomestnih volitvah izvoljeni v Parlament, začela so veljati prej dogovorjena premirja z večino oboroženih etničnih skupin in številni politični disidenti so se v pričakovanju sprave vrnili iz izgnanstva;

B.  ker se je diskriminacija proti manjšinskemu ljudstvu Rohingja okrepila;

C.  ker sta posilstvo in umor neke budistke, ki sta se zgodila 28. maja 2012, sprožila val smrtonosnih spopadov med večinskim budističnim prebivalstvom in muslimansko manjšinsko skupnostjo Rohingja v zvezni državi Rakhine;

D.  ker se je nasilje med skupnostma v dneh, ki so sledili, močno razplamtelo in je zajelo množice prebivalcev, ki so skupaj z varnostnimi silami napadale pripadnike ljudstva Rohingja, pri čemer je bilo ubitih veliko ljudi, na tisoče domov je bilo uničenih, 70.000 ljudi pa je bilo notranje razseljenih; ker so bile 10. junija 2012 razglašene izredne razmere v šestih okrožjih države Rakhine;

E.  ker je predsednik Thein Sein najprej menil, da je edina rešitev, da se ljudstvo Rohingja s pomočjo visokega komisarja Združenih narodov za begunce pošlje v begunska taborišča ali pa se jih preseli v druge države;

F.  ker ljudstvo Rohingja, katerega številni pripadniki že stoletja živijo v zvezni državi Rakhine, ni priznano kot ena od 135 burmanskih/mjanmarskih nacionalnih skupin, tako da mu po zakonu o državljanstvu iz leta 1982 niso bile priznane državljanske pravice, in ker številni Burmanci menijo, da so njegovi pripadniki nezakoniti priseljenci iz Bangladeša, zato so podvrženi sistematični hudi diskriminaciji, ki vključuje omejitve na področjih, kot so svoboda gibanja, poroke, izobraževanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje, pa tudi zasegu zemljišč, prisilnemu delu ter samovoljnim aretacijam in nadlegovanju, ki jih izvajajo oblasti;

G.  ker se ocenjuje, da je v preteklih letih zaradi vztrajnega preganjanja 1 milijon pripadnikov ljudstva Rohingja zbežalo v sosedne države; ker jih je samo v Bangladeš zbežalo 300.000, kjer njihov položaj dolgoročno še vedno ni rešen, bangladeške oblasti pa so nedavno odredile mednarodnim humanitarnim nevladnim organizacijam, ki zagotavljajo osnove zdravstvene in prehranske storitve neregistriranim beguncem, pa tudi lokalnim prebivalcem v okrožju Cox's Bazar, naj prekinejo svoje dejavnosti, in sedaj domnevno zavračajo iskalce azila, ki pripadajo temu ljudstvu;

H.  ker je Urad EU za humanitarno pomoč in civilno zaščito v letu 2012 namenil 10 milijonov EUR za pomoč beguncem iz ljudstva Rohingja in lokalnemu prebivalstvu v Bangladešu, ki jim nudi zatočišče;

I.  ker je burmanska vlada 17. avgusta 2012 imenovala neodvisno preiskovalno komisijo, ki jo sestavlja 27 predstavnikov civilne družbe ter političnih in verskih organizacij, da bi preiskala vzroke za izbruh sektaškega nasilja in podala predloge;

1.  je zaskrbljen zaradi nadaljevanja etničnega nasilja v zahodni Burmi, zaradi katerega je bilo ubitih in ranjenih veliko ljudi, uničeno premoženje in razseljeno lokalno prebivalstvo, ter se boji, da bodo ti spopadi med skupnostma ogrozili prehod Burme/Mjanmara v demokracijo;

2.  poziva vse strani, naj se obrzdajo, in burmanske oblasti, naj prenehajo s samovoljnimi aretacijami pripadnikov ljudstva Rohingja, povejo, kje je več sto ljudi, ki so bili pridržani po tem, ko so se junija 2012 začele izvajati varnostne operacije v zvezni državi Rakhine, in nemudoma izpustijo vse te samovoljno aretirane ljudi;

3.  poziva burmansko/mjanmarsko vlado, naj nemudoma dovoli agencijam OZN, humanitarnim nevladnim organizacijam, novinarjem in diplomatom neoviran dostop do vseh območij zvezne države Rakhine ter vsem prizadetim prebivalcem zagotovijo neomejen dostop do humanitarne pomoči, razseljenim pripadnikom ljudstva Rohingja pa naj zagotovijo svobodo gibanja in jim dovolijo, da se, ko bo varno, vrnejo na svoje domove;

4.  pozdravlja ustanovitev neodvisne preiskovalne komisije, obžaluje pa, da v njej ni predstavnikov ljudstva Rohingja;

5.  poziva burmansko/mjanmarsko vlado, naj privede pred sodišče vse, ki so povzročili nasilne spopade in druge s tem povezane zlorabe v zvezni državi Rakhine, in obrzdajo ekstremistične skupine, ki podpihujejo sovraštvo med skupnostmi, grozijo humanitarnim in mednarodnim agencijam ter zagovarjajo izgon ali trajno segregacijo obeh skupnosti;

6.  poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj z vsemi sredstvi podpira burmansko vlado pri njenih prizadevanjih, da bi stabilizirala razmere, izvajala programe za spodbujanje sprave, oblikovala širši socialno-ekonomski razvojni načrt za zvezno državo Rakhine in spodbujala napredovanje Burme/Mjanmara k demokraciji;

7.  izraža priznanje burmanskim državljanom, ki so povzdignili glas v podporo muslimanski manjšini in pluralistični družbi, ter poziva politične sile, naj zavzamejo jasno stališče v tem smislu; meni, da bi lahko vključujoč dialog z lokalnimi skupnostmi pomembno prispeval k ublažitvi številnih etničnih problemov v Burmi/Mjanmaru;

8.  vztraja, da manjšine Rohingja ni mogoče izključiti iz novonastajajoče odprtosti za večkulturno Burmo/Mjanmar, in poziva vlado, naj spremeni zakon o državljanstvu iz leta 1982, tako da bo v skladu z mednarodnimi standardi za človekove pravice in njenimi obveznostmi iz člena 7 Konvencije OZN o otrokovih pravicah, ter tej in drugim manjšinam brez državljanstva podeli državljanske pravice in zagotovi enako obravnavo vseh burmanskih državljanov, s čimer bo odpravila tudi diskriminacijo;

9.  je zaskrbljen, ker je bilo med nemiri aretiranih 14 mednarodnih humanitarnih delavcev, in poziva, naj nemudoma izpustijo preostalih pet, ki so še vedno v zaporu;

10.  poziva burmansko vlado, naj posebnemu poročevalcu OZN o človekovih pravicah v tej državi dovolijo izvesti neodvisno preiskavo zlorab v zvezni državi Rakhine; poziva Urad visoke komisarke za človekove pravice, naj ustanovi urad v Burmi/Mjanmaru, ki bo v celoti pooblaščen za zagotavljanje varstva, promocije in tehnične pomoči, ter podurade po vsej deželi, tudi v zvezni državi Rakhine;

11.  poziva burmansko vlado, naj še naprej izvaja demokratične reforme, vzpostavi pravno državo in zagotovi spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zlasti svobode izražanja in združevanja (tudi na internetu);

12.  poziva vse države v tej regiji, naj pomagajo beguncem iz Burme/Mjanmara in podprejo burmansko vlado pri iskanju pravičnih rešitev za temeljne razloge, ki so privedli do takih razmer;

13.  poziva Bangladeš, naj še naprej sprejema sedanjo donatorsko podporo in vse dodatne ukrepe podpore ter dovoli organizacijam za humanitarno pomoč, da še naprej delujejo v državi, zlasti zaradi dogodkov v zvezni državi Rakhine in posledičnega dodatnega navala beguncev, ki nujno potrebujejo osnovno oskrbo;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje vladam in parlamentom v Burmi/Mjanmaru in Bangladešu, visoki predstavnici EU, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju združenja ASEAN, medvladni komisiji združenja ASEAN za človekove pravice, posebnemu predstavniku OZN za človekove pravice v Mjanmaru, visokemu komisarju OZN za begunce in Svetu OZN za človekove pravice.

(1) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0142.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov