Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0217(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0271/2012

Pateikti tekstai :

A7-0271/2012

Debatai :

PV 22/10/2012 - 20
CRE 22/10/2012 - 20

Balsavimas :

PV 23/10/2012 - 13.5
CRE 23/10/2012 - 13.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0368

Priimti tekstai
PDF 270kWORD 37k
Antradienis, 2012 m. spalio 23 d. - Strasbūras
Europos piliečių metai (2013 m.) ***I
P7_TA(2012)0368A7-0271/2012
Rezoliucija
 Tekstas

2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos piliečių metų (2013 m.) (COM(2011)0489 – C7-0217/2011 – 2011/0217(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0489),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 21 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0217/2011),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 28 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto, Konstitucinių reikalų komiteto bei Peticijų komiteto nuomones (A7-0271/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 181, 2012 6 21, p. 137.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. spalio 23 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. …/2012/ES dėl Europos piliečių metų (2013 m.)
P7_TC1-COD(2011)0217

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Sprendimą Nr. 1093/2012/ES.)

Teisinė informacija - Privatumo politika