Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0155(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0289/2012

Внесени текстове :

A7-0289/2012

Разисквания :

PV 23/10/2012 - 11
CRE 23/10/2012 - 11

Гласувания :

PV 23/10/2012 - 13.22
CRE 23/10/2012 - 13.22
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0385

Приети текстове
PDF 269kWORD 37k
Вторник, 23 октомври 2012 г. - Страсбург
Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕО и Израел за оценка на съответствието и приемане на промишлените продукти (ОСП) ***
P7_TA(2012)0385A7-0289/2012

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно проекта за решение на Съвета за сключването на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за оценка на съответствието и приемане на промишлени продукти (ОСП) (12428/2012 – C7-0205/2012 – 2009/0155(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12428/2012),

–  като взе предвид Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна(1), което влезе в сила на 20 ноември 1995 г.,

–  като взе предвид проектопротокола към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за оценка на съответствието и приемане на промишлени продукти (ОСП) (05212/2010),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка (v), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C7-0205/2012),

–  като взе предвид Въпроса с искане за устен отговор О-000129/2012, внесен от Комисията по международна търговия и от Комисията по външни работи, в който комисарят беше помолен да определи обхвата на териториалната компетентност на израелския отговорен орган,

–  като взе предвид отговора на въпроса с искане за устен отговор, даден от комисаря по търговията Карел Де Гухт на пленарното заседание на 3  юли 2012  г., в който Комисията изясни всички опасения на комисиите по международна търговия и по външни работи,

–  като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на Комисията по международна търговия и становището на Комисията по външни работи (A7-0289/2012),

1.  Дава своето одобрение за сключването на Протокола;

2.  Призовава Комисията да докладва редовно пред Парламента относно всеки напредък, постигнат при прилагането на Протокола;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Държавата Израел.

(1) ОВ L 147, 21.6.2000 г., стр. 3.

Правна информация - Политика за поверителност