Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0155(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0289/2012

Předložené texty :

A7-0289/2012

Rozpravy :

PV 23/10/2012 - 11
CRE 23/10/2012 - 11

Hlasování :

PV 23/10/2012 - 13.22
CRE 23/10/2012 - 13.22
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0385

Přijaté texty
PDF 202kWORD 35k
Úterý, 23. října 2012 - Štrasburk
Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi ES a Izraelem o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ***
P7_TA(2012)0385A7-0289/2012

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (CAA) (12428/2012 – C7-0205/2012 – 2009/0155(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12428/2012),

–   s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé(1), která vstoupila v platnost dnem 20. listopadu 1995,

–  s ohledem na návrh Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (CAA) (05212/2010),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 207, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) podbodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0205/2012),

–  s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení O-000129/2012, kterou předložily Výbor pro mezinárodní obchod a Výbor pro zahraniční věci a v níž požádaly evropského komisaře o uvedení rozsahu územní pravomoci odpovědného izraelského orgánu,

–  s ohledem na odpovědi evropského komisaře pro obchod Karla De Guchta na otázku k ústnímu zodpovězení během plenárního zasedání dne 3. července 2012, kdy Komise objasnila všechny obavy výborů INTA a AFET,

–  s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod a na stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A7-0289/2012),

1.   uděluje svůj souhlas k uzavření protokolu;

2.   vyzývá Komisi, aby pravidelně podávala Parlamentu zprávy o pokroku v provádění tohoto protokolu;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Státu Izrael.

(1) Úř. věst. L 147, 21.6.2000, s. 3.

Právní upozornění - Ochrana soukromí