Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0155(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0289/2012

Esitatud tekstid :

A7-0289/2012

Arutelud :

PV 23/10/2012 - 11
CRE 23/10/2012 - 11

Hääletused :

PV 23/10/2012 - 13.22
CRE 23/10/2012 - 13.22
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0385

Vastuvõetud tekstid
PDF 190kWORD 33k
Teisipäev, 23. oktoober 2012 - Strasbourg
Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon Euroopa ühenduste ning Iisraeli Riigi vahel) protokoll, milles käsitletakse tööstustoodete vastavushindamist ja tunnustamist ***
P7_TA(2012)0385A7-0289/2012

Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) protokolli sõlmimise kohta, milles käsitletakse tööstustoodete vastavushindamist ja tunnustamist (12428/2012 – C7-0205/2012 – 2009/0155(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (12428/2012),

–  võttes arvesse 20. novembril 1995. aastal jõustunud Euroopa – Vahemere piirkonna lepingut, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel(1),

–  võttes arvesse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) protokolli eelnõu tööstustoodete vastavushindamise ja tunnustamise kohta (05212/2010),

–  võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 207, artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ning artikli 218 lõikele 7 (C7-0205/2012),

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ja väliskomisjoni esitatud suuliselt vastatavat küsimust O-000129/2012, milles Euroopa Komisjonil paluti määratleda Iisraeli vastutava asutuse territoriaalse pädevuse ulatus,

–  võttes arvesse vastuseid, mille kaubandusvolinik Karel De Gucht andis sellele suuliselt vastatavale küsimusele 3. juuli 2012. aasta täiskogu istungil, kus Euroopa Komisjon selgitas rahvusvahelise kaubanduse komisjonile ja väliskomisjonile kõiki viimaste jaoks problemaatilisi küsimusi,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 7,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust ning väliskomisjoni arvamust (A7-0289/2012),

1.  annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.  kutsub komisjoni üles esitama Euroopa Parlamendile korrapäraselt kõnealuse protokolli rakendamise eduaruandeid;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Iisraeli Riigi valitsusele ja parlamendile.

(1) EÜT L 147, 21.6.2000, lk 3.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika