Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0155(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0289/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0289/2012

Keskustelut :

PV 23/10/2012 - 11
CRE 23/10/2012 - 11

Äänestykset :

PV 23/10/2012 - 13.22
CRE 23/10/2012 - 13.22
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0385

Hyväksytyt tekstit
PDF 186kWORD 33k
Tiistai 23. lokakuuta 2012 - Strasbourg
EY:n ja Israelin välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirja teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja hyväksymisestä (CAA) ***
P7_TA(2012)0385A7-0289/2012

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. lokakuuta 2012 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosioinnista tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjan tekemisestä teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja hyväksymisestä (CAA) (12428/2012 – C7-0205/2012 – 2009/0155(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (12428/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosioinnista tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen(1), joka tuli voimaan 20. marraskuuta 1995,

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjaksi teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja hyväksymisestä (CAA) (05212/2010),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan, 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan sekä 218 artiklan 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0205/2012),

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan esittämän suullisesti vastattavan kysymyksen O-000129/2012, jossa komission jäsentä pyydettiin määrittelemään Israelin vastuuviranomaisen alueellinen toimivalta,

–  ottaa huomioon kauppapolitiikasta vastaavan komission jäsenen De Guchtin 3. heinäkuuta 2012 pidetyssä täysistunnossa suullisesti vastattavaan kysymykseen antamat vastaukset, joissa tämä selvitti kaikki kansainvälisen kaupan valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan huolenaiheet,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen ja ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A7-0289/2012),

1.   antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2.  kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentille säännöllisesti tämän pöytäkirjan täytäntöönpanon edistymisestä;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Israelin valtion hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 147, 21.6.2000, s. 3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö