Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0155(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0289/2012

Teksty złożone :

A7-0289/2012

Debaty :

PV 23/10/2012 - 11
CRE 23/10/2012 - 11

Głosowanie :

PV 23/10/2012 - 13.22
CRE 23/10/2012 - 13.22
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0385

Teksty przyjęte
PDF 204kWORD 36k
Wtorek, 23 października 2012 r. - Strasburg
Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między WE i Izraelem w sprawie oceny zgodności i zatwierdzania wyrobów przemysłowych (CAA) ***
P7_TA(2012)0385A7-0289/2012

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z 23 października 2012 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, dotyczącego oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (CAA) (12428/2012 – C7-0205/2012 – 2009/0155(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (12428/2012),

–   uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony,, a Państwem Izrael, z drugiej strony(1), który wszedł w życie dnia 20 listopada 1995 r.,

–  uwzględniając projekt Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, dotyczącego oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (CAA) (05212/2010),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) i art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0205/2012),

–  uwzględniając pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000129/2012 złożone przez Komisję Handlu Międzynarodowego i Komisję Spraw Zagranicznych, w którym zwrócono się do Komisji o zdefiniowanie zakresu właściwości terytorialnej izraelskich organów odpowiedzialnych;

–  uwzględniając odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej, przekazane przez komisarza ds. handlu, Karela De Guchta, na posiedzeniu plenarnym w dniu 3 lipca 2012 r., w których Komisja wyjaśniła wszystkie wątpliwości komisji INTA i AFET,

–  uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0289/2012),

1.   wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2.   wzywa Komisję do regularnego składania sprawozdań Parlamentowi ze wszelkich postępów we wdrażaniu protokołu;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Państwa Izrael.

(1) Dz.U. L 147 z 21.6.2000, s. 3.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności