Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0155(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0289/2012

Texte depuse :

A7-0289/2012

Dezbateri :

PV 23/10/2012 - 11
CRE 23/10/2012 - 11

Voturi :

PV 23/10/2012 - 13.22
CRE 23/10/2012 - 13.22
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0385

Texte adoptate
PDF 199kWORD 38k
Marţi, 23 octombrie 2012 - Strasbourg
Protocol adiţional la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri CE-Isreal şi privind un acord CE-Israel privind evaluarea conformităţii şi acceptării produselor industriale (ECA) ***
P7_TA(2012)0385A7-0289/2012

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte, referitor la evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale (ECA) (12428/2012 – C7-0205/2012 – 2009/0155(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12428/2012),

–  având în vedere Acordul euro-mediteranean de stabilire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte(1), care a intrat în vigoare la 20 noiembrie 1995,

–  având în vedere proiectul de protocol la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte, privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale (ECA) (05212/2010),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0205/2012),

–  având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000129/2012, adresată de Comisia pentru comerț internațional și Comisia pentru afaceri externe, prin care se solicita Comisiei să definească sfera de aplicare a competenței teritoriale a Autorității israeliene responsabile;

–  având în vedere răspunsurile la întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresate de Comisarul pentru comerț Karel De Gucht în ședința plenară din 3 iulie 2012, în care Comisia a clarificat toate chestiunile care preocupau Comisiile INTA și AFET;

–  având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A7–0289/2012),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  invită Comisia să informeze periodic Parlamentul cu privire la orice progrese înregistrate în implementarea protocolului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Statului Israel.

(1) JO L 147, 21.6.2000, p. 3.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate