Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0155(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0289/2012

Ingivna texter :

A7-0289/2012

Debatter :

PV 23/10/2012 - 11
CRE 23/10/2012 - 11

Omröstningar :

PV 23/10/2012 - 13.22
CRE 23/10/2012 - 13.22
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0385

Antagna texter
PDF 195kWORD 33k
Tisdagen den 23 oktober 2012 - Strasbourg
Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering EG/Israel om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (CAA) ***
P7_TA(2012)0385A7-0289/2012

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 oktober 2012 om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (CAA) (12428/2012 – C7-0205/2012 – 2009/0155(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12428/2012),

–   med beaktande av Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan(1), som trädde i kraft den 20 november 1995,

–  med beaktande av utkastet till protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (CAA) (05212/2010),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207, artikel 218.6 andra stycket led a v samt artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0205/2012),

–  med beaktande av fråga för muntligt svar O-000129/2012 från utskottet för internationell handel och utskottet för utrikesfrågor, i vilken kommissionen uppmanas att fastställa omfattningen av Israels ansvariga myndigheters territoriella behörighet,

–  med beaktande av kommissionsledamot De Guchts svar på den muntliga frågan från kommissionären Trade Karel vid plenarsammanträdet den 3 juli 2012, i vilket kommissionen redogör för samtliga frågor som ställts av utskottet för internationell handel och utskottet för utrikesfrågor,

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A7-0289/2012), och av följande skäl:

1.   Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet rapportera till parlamentet om alla framsteg i genomförandet av protokollet.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Staten Israel.

(1) EUT L 147, 21.6.2000, s. 3.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy