Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0165(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0315/2012

Předložené texty :

A7-0315/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2012 - 14.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0390

Přijaté texty
PDF 281kWORD 37k
Čtvrtek, 25. října 2012 - Štrasburk
Rozšíření doby použitelnosti rozhodnutí Rady 2003/17/ES a aktualizace názvu jedné z třetích zemí a názvů orgánů odpovědných za schvalování a kontrolu ***I
P7_TA(2012)0390A7-0315/2012
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2012 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES rozšířením jeho doby použitelnosti a aktualizací názvu jedné z třetích zemí a názvů orgánů odpovědných za schvalování a kontrolu produkce (COM(2012)0343 – C7-0161/2012 – 2012/0165(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0343),

  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0161/2012),

  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. září 2012(1),

  s ohledem na příslib zástupce Rady obsažený v dopise ze dne 28. září 2012, že postoj Parlamentu bude schválen, v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0315/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. října 2012 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2012/EU, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o prodloužení doby jeho platnosti a aktualizaci názvu třetí země a názvů orgánů odpovědných za schvalování a kontrolu produkce
P7_TC1-COD(2012)0165

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí č. 1105/2012/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí