Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0165(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0315/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0315/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2012 - 14.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0390

Hyväksytyt tekstit
PDF 184kWORD 35k
Torstai 25. lokakuuta 2012 - Strasbourg
Neuvoston päätöksen 2003/17/EY soveltamisajan jatkaminen sekä kolmansien maiden nimien sekä tuotannon valvomisesta ja hyväksymisestä vastaavien viranomaisten nimien saattaminen ajan tasalle ***I
P7_TA(2012)0390A7-0315/2012
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston päätöksen 2003/17/EY muuttamisesta jatkamalla päätöksen soveltamisaikaa sekä saattamalla ajan tasalle kolmansien maiden nimet sekä tuotannon valvomisesta ja hyväksymisestä vastaavien viranomaisten nimet (COM(2012)0343 – C7-0161/2012 – 2012/0165(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0343),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0161/2012),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 18. syyskuuta 2012 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 28. syyskuuta 2012 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A7-0315/2012),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 25. lokakuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2012/EU antamiseksi neuvoston päätöksen 2003/17/EY muuttamisesta jatkamalla sen soveltamisaikaa ja saattamalla ajan tasalle kolmansien maiden nimet sekä tuotannon hyväksymisestä ja valvonnasta vastaavien viranomaisten nimet
P7_TC1-COD(2012)0165

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä N:o 1105/2012/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö