Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0165(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0315/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0315/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 25/10/2012 - 14.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0390

Pieņemtie teksti
PDF 272kWORD 36k
Ceturtdiena, 2012. gada 25. oktobris - Strasbūra
Padomes Lēmuma 2003/17/EK piemērošanas termiņa pagarināšana un trešo valstu un par ražojumu apstiprināšanu un kontroli atbildīgo institūciju nosaukumu atjaunināšana ***I
P7_TA(2012)0390A7-0315/2012
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2012. gada 25. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Lēmumu 2003/17/EK, pagarinot tā piemērošanas termiņu un atjauninot trešo valstu un par ražojumu apstiprināšanu un kontroli atbildīgo institūciju nosaukumus (COM(2012)0343 – C7-0161/2012 – 2012/0165(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0343),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0161/2012),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 18. septembra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2012. gada 28. septembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A7-0315/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 25. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. .../2012/ES, ar ko groza Padomes Lēmumu 2003/17/EK, pagarinot tā piemērošanas termiņu un atjauninot trešo valstu un par ražojumu apstiprināšanu un kontroli atbildīgo institūciju nosaukumus
P7_TC1-COD(2012)0165

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Lēmumam Nr. 1105/2012/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika