Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0143(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0314/2012

Внесени текстове :

A7-0314/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2012 - 14.3
CRE 25/10/2012 - 14.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0391

Приети текстове
PDF 276kWORD 36k
Четвъртък, 25 октомври 2012 г. - Страсбург
Устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството ***I
P7_TA(2012)0391A7-0314/2012
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 2371/2002 на Съвета относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (COM(2012)0277 – C7-0137/2012 – 2012/0143(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0277),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0137/2012),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 септември 2012 г.(1),

–  като взе предвид поетия с писмо от 22 октомври 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A7-0314/2012),

1.  Приема своята позиция на първо четене, изложена по-долу;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент на Съвета, на Комисията, както и на националните и регионалните парламенти на държавите членки.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 25 октомври 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 2371/2002 на Съвета относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството
P7_TC1-COD(2012)0143

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1152/2012.)

Правна информация - Политика за поверителност