Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0143(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0314/2012

Předložené texty :

A7-0314/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2012 - 14.3
CRE 25/10/2012 - 14.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0391

Přijaté texty
PDF 279kWORD 36k
Čtvrtek, 25. října 2012 - Štrasburk
Zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů ***I
P7_TA(2012)0391A7-0314/2012
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2012 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (COM(2012)0277 – C7-0137/2012 – 2012/0143(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0277),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0137/2012),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne18. září 2012,(1)

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 22. října 2012 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A7-0314/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě, Komisi a vnitrostátním a regionálním parlamentům členských států.

(1) Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. října 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky
P7_TC1-COD(2012)0143

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 1152/2012.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí