Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0143(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0314/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0314/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 25/10/2012 - 14.3
CRE 25/10/2012 - 14.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0391

Pieņemtie teksti
PDF 273kWORD 35k
Ceturtdiena, 2012. gada 25. oktobris - Strasbūra
Zivsaimniecības resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana ***I
P7_TA(2012)0391A7-0314/2012
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2012. gada 25. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (COM(2012)0277 – C7-0137/2012 – 2012/0143(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2012)0277),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0137/2012),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 18. septembra atzinumu(1),

–  ņemot vērā 2012. gada 22. oktobra vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A7-0314/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem un reģionālajiem parlamentiem.

(1) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 25. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2012, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku
P7_TC1-COD(2012)0143

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr.1152/2012.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika