Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0069(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0272/2012

Ingivna texter :

A7-0272/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2012 - 14.4
CRE 25/10/2012 - 14.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0392

Antagna texter
PDF 190kWORD 30k
Torsdagen den 25 oktober 2012 - Strasbourg
Skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel ***
P7_TA(2012)0392A7-0272/2012

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 2012 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (08741/2012 – C7-0173/2012 – 2012/0069(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (08741/2012),

–  med beaktande av utkastet till avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (08742/2012),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 första stycket, artikel 218.6 andra stycket led a v och artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0173/2012),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A7-0272/2012).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Moldavien.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy