Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0183(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0309/2012

Ingivna texter :

A7-0309/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2012 - 14.5
CRE 25/10/2012 - 14.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0393

Antagna texter
PDF 185kWORD 30k
Torsdagen den 25 oktober 2012 - Strasbourg
Ingående på Europeiska unionens vägnar av konventionen om livsmedelsbistånd ***
P7_TA(2012)0393A7-0309/2012

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 2012 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av konventionen om livsmedelsbistånd (12267/2012 – C7-0210/2012 – 2012/0183(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12267/2012),

–  med beaktande av konventionen om livsmedelsbistånd (som har bifogats utkastet till rådets beslut),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 214.4 och 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0210/2012),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utveckling (A7-0309/2012).

1.  Europaparlamentet godkänner att konventionen ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy