Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2044(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0310/2012

Texte depuse :

A7-0310/2012

Dezbateri :

PV 25/10/2012 - 11
CRE 25/10/2012 - 11

Voturi :

PV 25/10/2012 - 14.7
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0395

Texte adoptate
PDF 362kWORD 164k
Joi, 25 octombrie 2012 - Strasbourg
Preocupări principale ale cetățenilor și întreprinderilor europene față de funcționarea pieței unice
P7_TA(2012)0395A7-0310/2012

Rezoluția Parlamentului European din 25 octombrie 2012 referitoare la 20 de preocupări principale ale cetățenilor și întreprinderilor europene față de funcționarea pieței unice 2012/2044 (INI)

Parlamentul European,

–  având în vedere documentul de lucru al Comisiei intitulat „Piața unică văzută de cetățeni: privire de ansamblu asupra principalelor 20 de preocupări ale cetățenilor și întreprinderilor” (SEC(2011)1003),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Actul privind piața unică – Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii – ”Împreună pentru o nouă creștere„” (COM(2011)0206),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Către un Act privind piața unică - Pentru o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate - 50 de propuneri pentru optimizarea muncii, a activităților comerciale și a schimburilor reciproce” (COM(2010)0608),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Europa 2020 - O strategie pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „O piață unică pentru Europa secolului XXI” (COM(2007)0724) și documentul de lucru aferent al serviciilor Comisiei, intitulat „Piața unică: bilanțul realizărilor” (SEC(2007)1521),

–  având în vedere Rezoluția sa din 4 septembrie 2007 privind revizuirea pieței unice(1) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Revizuirea pieței unice: după un an” (SEC(2008)3064),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Reglementarea inteligentă în Uniunea Europeană” (COM(2010)0543),

–  având în vedere Al 27-lea raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene (2009) COM(2010)0538) și documentul de lucru aferent al serviciilor Comisiei intitulat „Situația în diverse sectoare” (SEC(2010)1143),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Către o Europă a rezultatelor - aplicarea legislației comunitare” (COM(2007)0502),

–  având în vedere Recomandarea Comisiei din 29 iunie 2009 privind măsurile pentru îmbunătățirea funcționării pieței unice(2),

–  având în vedere Concluziile Consiliului din 10 decembrie 2010 referitoare la Actul privind piața unică,

–  având în vedere raportul profesorului Mario Monti adresat Comisiei cu privire la revitalizarea pieței unice,

–  având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2010 referitoare la oferirea unei piețe unice consumatorilor și cetățenilor(3),

–  având în vedere Tabloul de bord al pieței interne nr. 21 (2010) și rezoluțiile Parlamentului din 9 martie 2010(4) și 23 septembrie 2008(5) referitoare la Tabloul de bord al pieței interne,

–  având în vedere articolele 258 - 260 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere articolele 7, 10 și 15 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizele Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru afaceri juridice și Comisiei pentru petiții (A7-0310/2012),

A.  întrucât documentul intitulat „Piața unică văzută de cetățeni: privire de ansamblu asupra principalelor 20 de preocupări ale cetățenilor și întreprinderilor” confirmă faptul că există un decalaj între așteptări și realitate în ceea ce privește piața unică;

B.  întrucât există în continuare prea multe obstacole care împiedică europenii să profite pe deplin de existența unei piețe unice, ceea ce împiedică dezvoltarea unui sentiment de apartenență la aceeași comunitate; întrucât trebuie soluționate imediat aceste probleme pentru a da europenilor posibilitatea de a se bucura pe deplin de dreptul lor la libera circulație și de avantajele care derivă din apartenența la Uniunea Europeană,

C.  întrucât eliminarea obstacolelor și relansarea pieței unice sunt esențiale în contextul actualei crize economice, financiare și sociale care afectează Europa, contribuind astfel la inovare, creștere economică, promovarea competitivității, crearea de locuri de muncă, precum și la consolidarea încrederii în piața unică și întrucât aprofundarea pieței unice va aduce beneficii tuturor cetățenilor europeni, contribuind astfel la coeziunea teritorială, economică și socială a Uniunii;

D.  întrucât piața unică este un element esențial pentru realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020 și pentru realizarea obiectivelor de creștere durabilă, inteligentă și favorabilă incluziunii și întrucât, pentru relansarea pieței unice, noul model de gândire politică ar trebui să se concentreze pe cetățeni, consumatori și, în special, pe IMM-uri;

E.  întrucât cetățenii europeni trebuie să facă față unei serii de probleme și de exigențe complexe și discriminatorii impuse de instituțiile bancare pentru deschiderea unui cont, ceea ce explică motivul pentru care 30 de milioane de cetățeni europeni nu au un cont bancar, mobilitatea acestora fiind limitată; întrucât, potrivit unor date furnizate de Eurobarometru, 29 % dintre consumatorii intervievați se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește compararea ofertelor pentru conturile lor curente și, astfel, nu sunt capabili să aleagă tipul de cont cel mai adecvat nevoilor pe care le au;

F.  întrucât aproximativ 30 % dintre cetățenii europeni nu cunosc faptul că au dreptul la asistență medicală în străinătate, precum și dreptul la rambursare; întrucât doar unul din trei cetățeni europeni știe că trebuie să ia cu el cardul european de asistență medicală în deplasările pe care le efectuează în străinătate și că acest card este indispensabil pentru șederile de scurtă durată precum vacanțe, călătorii de afaceri sau perioadele de studiu în străinătate;

G.  întrucât libera circulație a mărfurilor reprezintă o piatră de temelie a UE, iar Uniunea a introdus un sistem uniform de omologare de tip și a armonizat certificatele de înmatriculare pentru autovehicule; întrucât, prin urmare, acum este mult mai ușor să cumperi un autovehicul sau să transferi un autovehicul în alt stat membru; întrucât cetățenii europeni care se stabilesc în alt stat membru și care doresc să își aducă mașina acolo se confruntă cu proceduri dificile și complexe, prin care li se solicită documente care nu există în statul membru de origine, precum și plata unor taxe suplimentare; întrucât cetățenii europeni care doresc să achiziționeze un autovehicul într-un alt stat membru se confruntă cu dificultăți similare; întrucât Parlamentul primește numeroase plângeri de la cetățeni care se confruntă cu formalități greoaie, care sunt foarte des legate de reînmatricularea autovehiculelor lor în alt stat membru, și cu costurile suplimentare aferente; întrucât Uniunea și statele membre trebuie să asigure, totodată, prevenirea reînmatriculării autovehiculelor furate cu ajutorul unor certificate de înmatriculare contrafăcute;

H.  întrucât normele UE privind drepturile călătorilor asigură un nivel minim de protecție cetățenilor și facilitează astfel mobilitatea și integrarea socială; întrucât acestea contribuie la crearea unor condiții de concurență echitabile pentru operatorii din domeniul transporturilor, atât la nivelul aceluiași mod de transport, cât și la nivelul tuturor modurilor de transport; întrucât cadrul legal al UE care protejează drepturile călătorilor trebuie să garanteze un standard minim de protecție a consumatorilor care să poată face față evoluției practicilor comerciale, cum ar fi aplicarea unor taxe suplimentare, și să cuprindă cazurile de insolvabilitate și de incapacitate de plată ale companiilor aeriene; întrucât Uniunea trebuie să reacționeze la noile modele de mobilitate multimodală,

I.  întrucât eliminarea obstacolelor de reglementare și a celor fizice din calea creării unui spațiu feroviar unic european, în special pentru transportul de marfă, ar contribui la susținerea creșterii economice în cadrul pieței unice,

J.  întrucât 62 % dintre consumatorii europeni ar dori să schimbe furnizorul de energie și să treacă la un tarif mai redus, dar libertatea lor de alegere este limitată din cauza lipsei de informații clare și comparabile și a obstacolelor din calea rezilierii contractelor actuale de aprovizionare cu energie; întrucât o astfel de schimbare ar reprezenta o economie de 100 de euro pentru fiecare client sau de 13 miliarde de euro în toată Europa;

K.  întrucât aprofundarea pieței unice în domeniul telecomunicațiilor personale, în special în ceea ce privește roamingul, ar fi foarte bine primită de cetățenii europeni;

L.  întrucât 26 % dintre consumatorii europeni intervievați s-au confruntat deja cu probleme cu furnizorul de servicii de internet; întrucât procedura de schimbare a furnizorului de servicii de internet este complicată și costisitoare și consumatorii trebuie să facă față, adesea, unui serviciu de calitate inferioară și unei aplicări defectuoase a reglementărilor naționale;

M.  întrucât lipsa de informații cu privire la drepturile consumatorilor, aplicarea incorectă a legislației și dificultățile în ceea ce privește soluționarea litigiilor în cazul cumpărăturilor transfrontaliere duc la neîncrederea consumatorilor cu privire la cumpărăturile online, ceea ce face ca UE să nu dispună de o piață digitală reală care să servească cetățenilor și întreprinderilor; întrucât, potrivit datelor furnizate de centrele europene ale consumatorilor, majoritatea plângerilor depuse de consumatori (59 %) au ca obiect cumpărăturile online;

N.  întrucât întreprinderile continuă să întâmpine dificultăți în ceea ce privește accesul pe piețele de achiziții în alte state membre, în calitate atât de contractanți, cât și de subcontractanți, în special din cauza practicilor naționale diferite din domeniul achizițiilor publice și a cerințelor administrative complexe din anumite state membre, precum și a barierelor lingvistice;

O.  întrucât îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare în contextul economic actual are o importanță deosebită, atât pentru supraviețuirea și dezvoltarea acestor întreprinderi, cât și pentru consolidarea activităților antreprenoriale și, în general, a dezvoltării în Europa;

P.  întrucât trebuie să se acorde o atenție deosebită persoanelor dizabilități, astfel încât acestea să profite cât se poate de mult de pe urma pieței unice, luând măsuri pentru ca persoanele cu dizabilități să aibă acces deplin la conținutul electronic nou, în conformitate cu Orientările internaționale privind accesibilitatea conținutului web(6) și cu Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap(7), în care sunt stabilite obligațiile privind accesibilitatea;

I.Introducere

1.  salută prezentarea documentului de lucru al Comisiei intitulat „Piața unică văzută de cetățeni: privire de ansamblu asupra principalelor 20 de preocupări ale cetățenilor și întreprinderilor”, care a urmat Rezoluției PE din 20 mai 2010 referitoare la oferirea unei piețe unice consumatorilor și cetățenilor;

2.  felicită Comisia pentru această inițiativă relevantă care vizează dificultățile și preocupările cetățenilor și ale întreprinderilor în exercitarea drepturilor conferite de UE; consideră însă că documentul de lucru ar fi putut să abordeze această chestiune mai în profunzime;

3.  își exprimă convingerea că pentru bunăstarea economică și socială a cetățenilor UE este necesară finalizarea pieței interne; invită Comisia să prezinte măsuri concrete și propuneri realizabile pentru soluționarea chestiunilor identificate ca fiind cele 20 de preocupări principale ale cetățenilor;

4.  consideră că, în perioada actuală de criză financiară gravă, UE trebuie să-și intensifice eforturile în vederea eliminării barierelor în calea funcționării fără probleme a pieței unice, în special în domenii care pot reprezenta motoarele creșterii economice, precum activitățile comerciale și antreprenoriale transfrontaliere, prestarea de servicii, mobilitatea, accesul la finanțare și competențele financiare;

5.  recunoaște că o mobilitate sporită a forței de muncă calificate poate contribui la creșterea competitivității Europei; consideră că, în acest sens, este necesară adoptarea unui cadru modern în ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale, prin folosirea mecanismului de alertă al sistemului de informare al pieței interne (IMI);

6.  salută introducerea unui card profesional european susținut de Sistemul de informare al pieței interne, în contextul căruia se evaluează criteriile unui astfel de card, cu scopul de a facilita procedurile administrative și mobilitatea transfrontalieră voluntară în UE; consideră, de asemenea, că IMI va putea realiza o cooperare mai rapidă între statul membru de origine și statul gazdă, contribuind astfel la abordarea diferențelor persistente din cadrul pieței muncii din UE;

7.  subliniază că mobilitatea lucrătorilor din state membre diferite trebuie să fie un act voluntar, care să respecte întotdeauna pe deplin drepturile lucrătorilor;

8.  își exprimă preocuparea față de apariția agențiilor de plasare frauduloase, care practică exploatarea forței de muncă în toată UE, compromițând astfel buna funcționare a liberei circulații a lucrătorilor și invită Comisia și Consiliul să elaboreze un plan de acțiune pentru a aborda această problemă, de exemplu printr-o cooperare sporită între birourile naționale de inspecție a muncii;

9.  subliniază că gradul de conștientizare al cetățenilor în ceea ce privește impozitarea în UE se cere îmbunătățit urgent și că barierele fiscale de care se lovesc lucrătorii și angajatorii transfrontalieri trebuie reduse, pentru facilitarea mobilității lor și pentru promovarea inițiativelor economice transfrontaliere, contracarând, totodată, orice posibilitate de evaziune sau fraudă fiscală;

10.  evidențiază, în consecință, necesitatea unei politici fiscale cu fundamentare socială, cu un rol de redistribuire orientat în direcția creșterii, capabilă să rezolve problema gravă a concurenței fiscale, a monitorizării eficace, a impozitării societăților offshore și a eradicării paradisurilor fiscale care înfloresc în UE;

11.  invită Comisia să consolideze programele care contribuie la îmbunătățirea activităților antreprenoriale, a internaționalizării și a competitivității IMM-urilor europene, care constituie coloana vertebrală a economiei europene;

12.  invită Comisia să încurajeze IMM-urile să recruteze tineri și să consolideze programele de mobilitate pentru a-i încuraja să-și dezvolte competențele și deci să-și îmbunătățească capacitatea de inserție profesională și posibilitățile de a intra pe piața forței de muncă;

13.  salută și alte inițiative legislative care vizează crearea unei piețe unice pe deplin integrate, pentru a crește concurența și a mări eficiența și pentru a le oferi consumatorilor europeni mai multe posibilități de a alege;

14.  subliniază rolul internetului în eficiența întreprinderilor și rolul tot mai important al comerțului electronic în crearea de noi piețe, de creștere economică și de oportunități pentru întreprinderi; subliniază necesitatea de a asigura sisteme de soluționare alternativă a litigiilor sau de soluționare online a litigiilor care să fie de deplin operaționale, consolidând încrederea consumatorilor și a întreprinderilor în piața digitală; solicită simplificarea sistemelor de acordare a licențelor, crearea unui cadru eficient pentru drepturile de autor și adoptarea unor măsuri de prevenire a piratării produselor și a mărcilor;

15.  amintește că la articolul 194 din TFUE se stabilește că politica Uniunii în domeniul energiei trebuie să fie caracterizată de un spirit al solidarității între statele membre; subliniază că finalizarea pieței interne a energiei ar trebui să ia în considerare diferențele structurale socioeconomice dintre regiunile europene și nu ar trebui să împovăreze statele membre;

16.  ia act de faptul că, prin adoptarea în 2011 a drepturilor călătorilor în cazul transportului cu autobuzul și cu autocarul, Uniunea are acum un set cuprinzător și integrat de norme privind drepturile călătorilor, care se referă la toate modurile de transport;

17.  consideră că principalul obiectiv al sectorului bancar din UE ar trebui să fie acela de a furniza capital economiei reale, aceasta fiind una dintre condițiile preliminare necesare pentru dezvoltarea unei piețe unice bazate pe cunoaștere, care să stimuleze creșterea, concurența și crearea locurilor de muncă;

18.  salută reforma privind achizițiile publice propusă de Comisie și consideră că stabilirea unor principii comune la nivelul UE, împreună cu norme privind achizițiile publice flexibile, clare și simple, ar permite întreprinderilor, și în special IMM-urilor, să folosească mai bine oportunitățile oferite de achizițiile publice transfrontaliere; subliniază că este esențială stabilirea unui sistem de achiziții publice electronice la nivelul UE, care ar asigura o mai mare transparență și competitivitate și ar permite utilizarea mai eficientă a banilor publici;

19.  regretă că propunerea legislativă, care vizează să asigure, până în 2015, accesibilitatea deplină a site-urilor de internet ale sectorului public, este amânată; salută foaia de parcurs privind incluziunea digitală și solicită punerea în aplicare a Inițiativei privind accesibilitatea site-urilor web (WAI) și a Orientărilor privind accesibilitatea conținutului web (WCAG) pentru portalurile de guvernare electronică;

20.  atrage atenția asupra importanței dezvoltării de standarde europene, absolut necesare atât pentru realizarea pieței interne cât și pentru creșterea competitivității UE pe plan internațional; invită Comisia să asigure accesul mai facil la standardele europene pentru IMM-uri și microîntreprinderi;

21.  subliniază faptul că diferențele privind reglementarea semnăturilor electronice în statele membre rămân un obstacol major în calea bunei funcționări a pieței unice a UE, în special în ceea ce privește furnizarea de servicii; consideră că este esențială stabilirea unui sistem unic de recunoaștere a semnăturilor electronice în întreaga UE;

22.  subliniază importanța pentru facturarea electronică a certitudinii juridice, a unui mediu tehnic clar și a unor soluții deschise și compatibile, bazate pe cerințe juridice, pe operațiuni comerciale și pe standarde tehnice comune, pentru facilitarea adoptării pe scară largă a acestei practici;

23.  subliniază faptul că toți cetățenii UE care nu dețin deja un cont bancar într-un stat membru în care au solicitat deschiderea unui cont ar trebui să aibă acces la servicii bancare de bază; consideră, în acest sens, că serviciile bancare de bază facilitează accesul consumatorilor cu venituri reduse la mijloace de plată de bază pentru depunerea, transferul și retragerea de numerar pe piața unică, mai ales în ceea ce privește naveta transfrontalieră; invită, prin urmare, Comisia să prezinte o propunere legislativă pentru a asigura proceduri simple pentru consumatori pentru deschiderea de conturi bancare pe întreg teritoriul Uniunii;

24.  este preocupat de faptul că cetățenii UE care moștenesc, retrag sau transferă capital în străinătate se confruntă în mod frecvent cu o dublă impozitare; solicită intensificarea eforturilor în vederea ameliorării acestei situații; regretă că Comisia nu a propus decât o recomandare în domeniul impozitării moștenirilor;

25.  reiterează apelul său către Comisie de a evalua diferitele norme privind fondurile de pensii și necesitatea de a îmbunătăți transferabilitatea pensiilor, în special a pensiilor ocupaționale, în cazul în care lucrătorii își schimbă angajatorii și se mută dintr-un stat membru în altul; solicită revizuirea urgentă a directivei privind fondurile de pensii;

26.  subliniază necesitatea ca instituțiile și statele membre ale UE să își intensifice eforturile pentru asigurarea unei piețe unice mai juste, mai funcționale, mai competitive și mai eficiente;

II.Guvernanța

27.  subliniază necesitatea de a dezvolta o abordare globală a pieței unice, care să se concentreze pe soluții practice și utile pentru cetățeni, consumatori și IMM-uri, pentru ca aceștia să poată beneficia pe deplin de avantajele sale, fără a implica, în schimb, o reglementare excesivă;

28.  reafirmă necesitatea consolidării cooperării și a interacțiunii între Parlamentul European, Consiliu, Comisie și statele membre, astfel încât cetățenii să se poată regăsi în principalele proiecte ale UE și în acțiunile cotidiene ale acesteia, iar măsurile UE, dacă sunt considerate necesare, să fie direcționate și utile; subliniază că dialogul cu societatea civilă are un rol esențial pentru restabilirea încrederii în piața unică;

29.  recunoaște că, pentru buna funcționare a pieței interne, este la fel de important ca drepturile sociale să fie protejate și reamintește recomandarea formulată de profesorul Monti în raportul său adresat Comisiei, potrivit căreia dimensiunea socială a pieței interne ar trebui să beneficieze de o mai mare atenție prin îndeplinirea angajamentului în legătură cu veritabile „evaluări ale impactului social”, bazate pe dezvoltarea unor metodologii mai sofisticate și a unor informații statistice actualizate;

30.  îndeamnă statele membre să modernizeze administrațiile publice, simplificând cadrul de reglementare, și să încurajeze utilizarea aplicațiilor electronice, cum ar fi guvernarea electronică;

31.  încurajează statele membre să facă schimb de bune practici pentru o aplicare uniformă a legislației europene;

32.  salută decizia Comisiei de a-și îmbunătăți bazele de date folosite pentru gestionarea cazurilor legate de aplicarea dreptului UE(8);

33.  invită Comisia să dezvolte portalul „Europa ta”, transformându-l într-un adevărat „ghișeu unic” digital care să pună la dispoziția cetățenilor și a întreprinderilor informații privind piața unică; invită statele membre să furnizeze cât mai curând posibil informațiile naționale care lipsesc de pe portalul „Europa ta”, precum și mai multe legături cu portalurile lor guvernamentale naționale care au legătură cu diferitele rubrici ale site-ului de internet și să introducă trimiteri la „Europa ta” de pe portalurile administrațiilor naționale și locale relevante, pentru a facilita accesul cetățenilor la acestea;

34.  subliniază utilitatea aplicației „Europa ta – Consiliere”, care le permite cetățenilor să acceseze gratuit informații personalizate; invită Comisia și statele membre să ia măsuri pentru a spori în mod considerabil notorietatea serviciului telefonic „Europe Direct” în rândul cetățenilor;

35.  salută rolul pozitiv jucat de SOLVIT, Europa ta – Consiliere, Rețeaua întreprinderilor europene, Centrele europene pentru consumatori, Centrul de contact Europa Direct și Serviciul european pentru ocuparea forței de muncă în furnizarea de informații și de asistență cetățenilor, consumatorilor și întreprinzătorilor de pe piața internă; invită Comisia să găsească modalități de îmbunătățire a coordonării dintre aceste servicii și de evitare a suprapunerii eforturilor și a resurselor;

36.  invită Comisia să depună toate eforturile în vederea creării unui ghișeu unic de contact direct pe cale electronică pentru cetățeni și consumatori prin intermediul birourilor sale din fiecare stat membru; consideră că aceste ghișee unice ar trebui să-și desfășoare activitatea în strânsă colaborare cu birourile de informare ale Parlamentului, pentru a pune la dispoziția fiecărui cetățean un ghișeu unic cu caracter global; consideră că înființarea unui astfel de ghișeu unic în fiecare stat membru ar contribui cu adevărat la creșterea accesibilității pieței interne și ar furniza un serviciu mai eficient și mai ușor de utilizat, care să nu se limiteze la a oferi simple informații, ci să și comunice cetățenilor, într-o formă ușor de înțeles, care sunt oportunitățile concrete oferite de piața internă; consideră că astfel s-ar contribui la prevenirea apariției confuziei cetățenilor de rând, a consumatorilor și a întreprinderilor;

37.  invită Comisia să analizeze implicarea autorităților locale și regionale în strategia de extindere a sistemului de informare al pieței interne; invită statele membre să consolideze cunoștințele diferitelor administrații cu privire la obligațiile lor referitoare la utilizarea IMI și să se asigure că angajații acestora beneficiază o formare adecvată;

38.  subliniază că la baza preocupărilor cetățenilor cu privire la funcționarea pieței unice stau trei deficiențe, adică lipsa de informații, lacune legate de punerea în aplicare și existența unui vid legislativ; consideră că trebuie luate măsuri simultane pentru a elimina aceste trei deficiențe în cazul în care se urmărește optimizarea funcționării pieței unice;

39.  subliniază importanța IMM-urilor pentru economia europeană și invită Comisia ca, împreună cu statele membre, să îmbunătățească testul IMM-urilor, pentru a se asigura că este aplicat în mod consecvent și coerent în toate domeniile de politică relevante și că este inclus în evaluarea globală a propunerilor, cu scopul de a reduce obstacolele principale, birocrația și sarcinile administrative care împiedică dezvoltarea IMM-urilor în ceea ce privește contribuția la realizarea unui mediu de afaceri mai favorabil care să promoveze antreprenoriatul, inovarea, investițiile, creșterea economică și crearea de locuri de muncă; invită Comisia să revizuiască toate directivele și regulamentele care au efecte negative asupra IMM-urilor și să prezintă un raport cu recomandări până în iunie 2013;

40.  reamintește decizia Parlamentului de a solicita tuturor comisiilor parlamentare să aplice principiile testului IMM-urilor la rapoartele legislative din momentul în care au fost votate de comisia competentă și sunt fi prezentate în sesiune plenară spre aprobare și insistă asupra necesității de a pune în aplicare rapid această decizie;

41.  consideră că, dacă s-ar respecta cu strictețe principiul „a gândi mai întâi la scară mică”, viitoarea legislație nu ar mai introduce și alte dificultăți și frustrări pentru cetățenii și întreprinderile care desfășoară activități pe piața unică;

42.  subliniază faptul că Comisia ar trebui să își intensifice eforturile pentru a se concentra asupra impactului regulamentelor și directivelor asupra industriei, a IMM-urilor și a microîntreprinderilor, vizând o mai bună reglementare; insistă, în special, asupra necesității de a continua programul de reducere a sarcinii după 2012, cu o sferă de aplicare mai ambițioasă și extinsă, și de a introduce măsuri care să compenseze sarcina de reglementare;

43.  invită Comisia să se implice mai mult în evaluarea existenței unei valori adăugate reale a măsurilor de la nivelul UE înaintea demarării activității privind proiectele de propuneri;

44.  salută anunțul Comisiei privind lansarea unui program ce vizează eliminarea sarcinilor financiare pentru IMM-uri, presupunând că microîntreprinderile vor fi scutite de norme restrictive, cu excepția cazului în care se formulează în mod explicit o cerere de includere a acestora;

III.Informarea și comunicarea

45.  reiterează faptul că există o lipsă de informații cu privire la piața unică, fapt care, de multe ori, face ca cetățenii și întreprinderile să nu-și cunoască sau să nu-și înțeleagă drepturile și obligațiile și nici să nu știe cum să obțină răspunsurile necesare sau ajutorul de care au nevoie; subliniază necesitatea de a elabora informații care să ia în considerare caracteristicile specifice ale grupurilor vulnerabile de consumatori;

46.  subliniază faptul că este la fel de important ca cetățenii să își poată împărtăși preocupările cu privire la piața internă și transmite sugestiile, astfel încât vocile acestora să fie mai bine auzite, atât de Comisie, cât și de Parlament;

47.  invită Comisia să folosească toate resursele tehnologice disponibile pentru a lansa un dialog cu cetățenii de pe piața unică, prin organizarea unor campanii de informare interactive, prin prioritizarea celor 20 de preocupări principale, prin informarea cetățenilor cu privire la avantajele pieței unice, la soluțiile practice și concrete la problemele lor cotidiene, precum și la drepturile lor, și prin încurajarea participării acestora la realizarea unei piețe competitive, echitabile și echilibrate, acordând, totodată, o atenție deosebită consolidării ghișeelor unice;

48.  salută activitatea ghișeelor unice, care au rolul de a simplifica accesul la informațiile cu privire la desfășurarea de activități comerciale în statele membre, centralizând într-un ghișeu unic național toate formalitățile și cerințele administrative necesare pentru înființarea și extinderea unei întreprinderi dincolo de frontierele naționale;

49.  invită Comisia și statele membre să depună toate eforturile pentru a elabora strategii de comunicare și mecanisme de informare utile referitoare la utilizarea drepturilor și a beneficiilor sociale ale cetățenilor pe întreg teritoriul UE;

50.  subliniază importanța implicării autorităților și a organizațiilor locale și regionale, precum și a societății civile, în campanii de informare, evidențiind în special nevoia de campanii de informare în școli și universități, în scopul de a implica generația tânără și de a o pregăti pentru o cetățenie europeană mai activă;

51.  este convins că încrederea consumatorilor în buna funcționare a pieței serviciilor financiare promovează stabilitatea financiară, creșterea, eficiența și inovarea pe termen lung; subliniază, prin urmare, nevoia de a asigura consumatorilor un acces mai bun la informații și la consiliere independentă în acest sector, precum și de a evita conflictele de interese;

52.  subliniază că există diferențe semnificative între facturile pentru energie, în funcție de furnizor, în ceea ce privește cantitatea și calitatea informațiilor furnizate consumatorilor de energie europeni; subliniază că este esențial să se furnizeze consumatorilor, în timp util, informații adecvate cu privire la consum și prețuri, pentru ca aceștia să își poată alege furnizorul de energie pe care îl doresc;

53.  încurajează instituirea unei metodologii comune și a unui format comun, cuprinzător și simplu de utilizat pentru facturile aferente consumului de energie, cu un nivel minim de informații pe care furnizorii ar trebui să îl includă în facturi, pentru a permite consumatorilor să înțeleagă conținutul facturii de energie, oriunde pe teritoriul UE și, astfel, să utilizeze energia în mod mai economic și eficient;

54.  îndeamnă statele membre să furnizeze autorităților naționale de reglementare competențele și resursele necesare în vederea exercitării sarcinilor lor, de exemplu, monitorizarea și tratarea corespunzătoare a plângerilor consumatorilor; solicită Comisiei și ACER să propună recomandări cu privire la modul în care competențele de supraveghere ale autorităților naționale de reglementare ar putea fi îmbunătățite; solicită Comisiei să promoveze îmbunătățirea coordonării și a schimbului de bune practici și informații între autoritățile naționale de reglementare și autoritățile naționale și europene competente;

55.  invită Comisia ca, împreună cu statele membre, să dezvolte o veritabilă piață unică digitală, care să-și merite numele și care să fie competitivă, în serviciul consumatorilor europeni și al întreprinderilor europene, în special al IMM-urilor; reamintește faptul că existența unei adevărate piețe unice digitale europene va aduce beneficii socioeconomice consumatorilor europeni în general, locuitorii regiunilor izolate și mai puțin accesibile și persoanelor cu orice tip de dizabilitate în special, precum și întreprinderilor din UE, îndeosebi IMM-urilor, care vor avea astfel acces la piețe noi;

56.  subliniază faptul că, pentru a crea o adevărată piață unică digitală europeană, încrederea și securitatea consumatorilor trebuie să fie consolidate, garantând protecția datelor cu caracter personal ale consumatorilor și securitatea semnăturilor digitale, îmbunătățind mecanismele de soluționare a litigiilor, precum și încrederea și securitatea mijloacelor de plată utilizate;

57.  reamintește necesitatea de a acoperi vidurile existente încă în domeniul dreptului contractelor și de a adopta instrumente eficiente pentru eliminarea dificultăților cauzate de discrepanțele dintre normele aplicabile contractelor, care dau naștere la obstacole în calea schimburilor comerciale, la costuri de tranzacționare suplimentare și la incertitudine juridică pentru întreprinderi, ceea ce generează, de asemenea, neîncredere în piața unică în rândul consumatorilor;

58.  invită Comisia și statele membre să adopte măsuri adecvate pentru a se asigura că toți cetățenii sunt pe deplin informați cu privire la drepturile conferite de cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), precum și cu privire la obligațiile lor financiare atunci când utilizează serviciile și asistența medicală din diferite state membre; subliniază că aceste informații trebuie să fie ușor de accesat și de înțeles, inclusiv în formă electronică, precum și să fie accesibile cetățenilor cu handicap;

59.  invită Comisia să se asigure că tuturor cetățenilor care au dreptul la CEASS li se emite, la cerere, cardul respectiv și că se corectează imediat orice aplicare necorespunzătoare a normelor; invită statele membre să furnizeze informații cu privire la orice asigurare suplimentară sau altă acțiune care poate fi necesară pentru ca cetățenii să aibă dreptul la aceleași servicii de asistență medicală în străinătate ca și în țara de origine;

60.  îndeamnă statele membre să simplifice și să accelereze procedurile administrative privind rambursarea costurilor tratamentului primit în străinătate și să se asigure că sistemele lor de asigurări sociale și de sănătate oferă protecție suficientă cetățenilor mobili;

61.  subliniază faptul că funcționarii și alți agenți ai administrațiilor regionale și locale nu dispun de informații referitoare la posibilitățile existente privind mobilitatea europeană și internațională; insistă asupra faptului că mobilitatea europeană și internațională a acestor funcționari și agenți va contribui la crearea, în statele membre, a unor administrații mai moderne și mai eficiente, acestea fiind fundamentale pentru punerea în aplicare a acquis-ului UE și permițând totodată schimbul de bune practici;

IV.Legislație/Transpunere

62.  subliniază faptul că succesul legislației Uniunii Europene depinde întotdeauna de punerea în aplicare și transpunerea sa într-un termen rezonabil în legislația națională a statelor membre; consideră controlul periodic, atent și eficace în acest domeniu ca fiind esențial și solicită Comisiei să intervină în cazul deficiențelor legate de transpunere și să colaboreze în continuare îndeaproape cu Parlamentul în această privință;

63.  recunoaște că, în pofida reducerii numărului de proceduri inițiate de către Comisia Europeană, la sfârșitul anului 2010, încă existau aproximativ 2 100 de proceduri pendinte privind încălcarea dreptului comunitar;

64.  ia act de numărul mare de petiții primite de Comisia pentru petiții a Parlamentului care se referă la problemele cu care se confruntă cetățenii pe piața internă, în special în ceea ce privește transpunerea sau punerea în aplicare incorectă a dreptului UE; invită Comisia să includă în raportul său concluziile și rezultatele petițiilor adresate Comisiei pentru petiții; subliniază faptul că procedura de depunerea a petițiilor trebuie utilizată mai bine, în vederea îmbunătățirii proceselor legislative ale UE, îndeosebi în ceea ce privește soluțiile legislative pentru barierele din calea schimburilor comerciale transfrontaliere și punerea în aplicare a drepturilor consumatorilor;

65.  invită statele membre să stabilească prioritățile în ceea ce privește transpunerea corectă și la timp a legislației privind piața unică și să reducă nivelurile de nerespectare; invită, de asemenea, statele membre să pună în aplicare un „test al pieței unice” în cadrul legislației naționale, ținând cont de impactul reglementărilor lor asupra cetățenilor și întreprinderilor în contextul pieței interne;

66.  subliniază faptul că procedurile transfrontaliere de recuperare a TVA-ului trebuie să devină mai puțin birocratice și mai puțin greoaie pentru întreprinderi; subliniază că ar trebui, de asemenea, lărgit accesul la finanțare din fondurile de capital de risc transfrontaliere; invită Comisia și statele membre, întrucât au fost identificate lacune legislative și de punere în aplicare în ceea ce privește legislația privind piața unică, să își consolideze eforturile pentru a pune în mod eficient în aplicare legislația relevantă, în special cu privire la aspectele legate de protecția socială;

67.  solicită Comisiei să țină seama, în procedurile privind transpunerea incorectă sau netranspunerea legislației UE, de sectorul de activitate vizat și de impactul asupra pieței unice;

68.  îndeamnă Comisia ca, în ceea ce privește procedurile privind încălcarea dreptului comunitar, să profite din plin de modificările introduse de articolul 260 din TFUE;

69.  susține eforturile depuse de Comisie în vederea simplificării transferabilității transfrontaliere a autovehiculelor și invită statele membre să pună pe deplin în aplicare principiile dreptului UE privind înmatricularea autovehiculelor în alte state membre; amintește în această privință faptul că autovehiculele (inclusiv vehiculele cu volanul pe partea dreaptă) care respectă omologarea UE de tip aferentă ar trebui să poată fi înmatriculate în statele membre și invită Comisia să sporească gradul de siguranță al certificatelor de înmatriculare armonizate pentru a reduce la minimum riscul de reînmatriculare a autovehiculelor furate cu ajutorul unor certificate de înmatriculare contrafăcute;

70.  invită Comisia să nu tolereze normele și practicile discriminatorii ale statelor membre în domeniul ocupării forței de muncă care încalcă legislația UE și să inițieze imediat procedurile adecvate în caz de nerespectare; de asemenea, invită Comisia să nu tolereze nicio altă formă de practici, controale sau cerințe discriminatorii ori nejustificate care împiedică lucrătorii și angajatorii europeni să își exercite drepturile conferite de dreptul UE;

71.  reamintește faptul că libera circulație este un drept fundamental pe care lucrătorii trebuie să îl poată exercita, fără a se face discriminare pe motiv de naționalitate între lucrătorii din statele membre în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, remunerarea și alte condiții de muncă și de angajare; consideră că, pentru a se garanta această libertate, ar trebui informați lucrătorii în mod corespunzător, ar trebui să se instituie mecanisme adecvate de recurs și să se aplice în mod strict normele relevante ale UE de către toate statele membre;

72.  invită Comisia să monitorizeze cu atenție atât transpunerea, cât și aplicarea efectivă a Directivei 2000/78/CE în statele membre și să intervină în cazul în care se identifică deficiențe; invită statele membre și Consiliul să acorde prioritate adoptării imediate a propunerii de directivă privind punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală;

73.  subliniază necesitatea de a îmbunătăți condițiile de muncă și de a asigura o protecție adecvată, fără nicio formă de discriminare, pentru lucrătorii detașați în UE; solicită măsuri în vederea îmbunătățirii transpunerii și aplicării Directivei privind lucrătorii detașați, în strânsă cooperare cu partenerii sociali; salută concluziile Forumului pieței unice în această privință;

74.  reamintește că legislația UE în vigoare protejează drepturile consumatorilor și furnizează o bază solidă pentru o piață europeană a energiei competitivă, dar această legislație nu a fost transpusă încă în mod adecvat în legislația națională în mai multe state membre;

75.  îndeamnă toate statele membre să pună în aplicare pe deplin al treilea pachet energetic și alte acte legislative corelate ale UE, respectând termenele convenite; solicită Comisiei să realizeze o monitorizare riguroasă a transpunerii acestor norme;

76.  îndeamnă Comisia să continue să promoveze cele mai bune practici în ceea ce privește transpunerea legislației referitoare la piața unică;

77.  subliniază că punerea în aplicare coerentă și armonizată a protecției călătorilor în întreaga Uniune este deosebit de importantă pentru cetățenii care călătoresc, inclusiv pentru persoanele cu mobilitate redusă, precum și pentru asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru operatorii din domeniul transporturilor; ia act de faptul că persoanele cu handicap întâmpină deseori, atunci când călătoresc, obstacole și piedici care le îngrădesc multe opțiuni pe care le oferă piața unică și invită Comisia să acorde o atenție mai mare acestui aspect referitor la drepturile călătorilor;

78.  solicită Comisiei și statelor membre să se asigure că legislația privind drepturile călătorilor este corect implementată, că cetățenii europeni cunosc drepturile călătorilor în UE și, mai ales, că acestea sunt respectate;

79.  subliniază că este necesar ca problemele întâmpinate de cetățeni și întreprinderi să fie abordate; observă că, în ciuda dovezilor minime incluse în documentul de lucru, multe dintre domeniile problematice identificate au făcut recent obiectul unor evaluări ale impactului și al unor propuneri ale Comisiei; are convingerea fermă că, în cazul în care se propun măsuri, Comisia trebuie aducă dovezi solide și concludente în favoarea tipului de politică aleasă în proiectul legislativ; invită Parlamentul să acorde toată atenția preciziei și puterii de convingere a evaluărilor impactului elaborate de Comisie atunci când analizează propunerile de proiect, pentru ca legislația adoptată să răspundă în egală măsură necesităților cetățenilor și celor ale întreprinderilor;

80.  consideră importante schimbul de informații dintre sistemele naționale și promovarea cooperării dintre acestea și salută, în acest context, recent realizata interconectare a registrelor comerțului(9); solicită în continuare cooperarea administrativă transfrontalieră și o mai bună interconectare prin intermediul platformelor centrale; salută inițiativele Comisiei în acest sens, ca de exemplu inițiativele privind dezvoltarea unui sistem pentru transmiterea electronică a informațiilor în materie de asigurări sociale între sistemele naționale de asigurări sociale;

81.  subliniază faptul că execuția și recunoașterea transfrontalieră a hotărârilor și a efectelor juridice ale actelor au o importanță majoră pentru mobilitatea în cadrul pieței interne; speră ca Regulamentul privind drepturile succesorale să fie pus în aplicare cu promptitudine în toate statele membre ale UE; în urma adoptării Cărții verzi din 2010(10) și a consultărilor purtate în 2011, invită Comisia să își continue activitatea cu privire la recunoașterea efectelor juridice ale actelor de stare civilă și așteaptă cu interes propunerile legislative prevăzute pentru 2013;

82.  reamintește obiectivul privind o mai bună legislație și consideră că este necesară dublarea eforturilor Comisiei, Parlamentului și Consiliului de îmbunătățire a strategiei în vederea unei reglementări inteligente;

83.  susține angajamentul demonstrat cu privire la abordarea problemei sarcinilor de reglementare; în acest sens, reamintește angajamentul anterior al Parlamentului de a solicita Comisiei să identifice modele echivalente de compensare a costurilor atunci când face noi propuneri legislative; reamintește în continuare solicitarea Parlamentului ca programul de reducere a sarcinii administrative să fie extins și dezvoltat și, prin urmare, așteaptă cu interes propuneri de reducere a sarcinilor administrative și a impedimentelor legate de reglementare, întrucât aceste propuneri ar urma să abordeze multe dintre principalele motive de îngrijorare ale cetățenilor și întreprinderilor referitoare la piața unică;

84.  subliniază faptul că, în pofida simplificării legislației și a reducerii sarcinii administrative în ceea ce privește utilizarea libertăților aferente pieței interne de către întreprinderi, este necesar, în general, să se garanteze normele referitoare la siguranță și sănătate care protejează consumatorii și angajații;

85.  invită Comisia să supună toate noile reglementări europene unui „test privind comerțul electronic”;

V.Sugestii

86.  invită Comisia să monitorizeze cele 20 de preocupări principale ale cetățenilor și întreprinderilor față piața unică de acum în doi ani și să le actualizeze; invită, de asemenea, Comisia să elaboreze un tabel pentru fiecare dintre preocupările evidențiate, indicând actorii responsabili cu găsirea de soluții pentru fiecare dintre cauzele profunde identificate;

87.  invită Comisia să sublinieze, în rapoartele viitoare, acțiunile corespunzătoare de care este responsabilă în mod evident, cum ar fi adoptarea de măsuri adecvate în timp util în cazul transpunerii incorecte a legislației UE de către statele membre, asigurând punerea în aplicare adecvată a dreptului UE și revizuind legislația inadecvată;

88.  invită Comisia să prezinte în cea de-a doua jumătate a anului 2012 documentul intitulat „Noul act privind piața unică - Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii - Împreună pentru o nouă creștere”;

89.  încurajează Comisia și statele membre să-și concentreze campaniile de informare din cursul Anului european al cetățenilor 2013 asupra domeniilor conexe acelor preocupări care se referă la drepturile bazate pe cetățenia UE, întrucât acestea, pe baza metodologiei de selecție a raportului, reflectă cu adevărat ceea ce contează cel mai mult pentru cetățenii UE în viața lor de zi cu zi în cadrul pieței interne;

90.  invită Comisia să găsească modalități de a combina raportul privind cetățenia UE cu raportul intitulat „Piața unică în ochii oamenilor” în viitor, astfel încât să fie evitate suprapunerea și confuzia, precum și riscul de a separa problemele de soluții;

91.  invită Comisia ca, împreună cu statele membre, autoritățile regionale și locale și reprezentanții societății civile, să lanseze în mod periodic campanii europene de informare prin mijloacele de comunicare în masă naționale, regionale și locale, precum și campanii interactive, consolidând dialogul cu cetățenii cu privire la avantajele pieței unice, la drepturile și responsabilitățile pe care aceștia le au, precum și la mijloacele de obținere a informațiilor sau a ajutorului de care au nevoie pentru rezolvarea problemelor; invită Comisia să monitorizeze și să controleze eficiența și succesul acestor campanii de informare;

92.  invită Comisia să asigure o legătură eficientă între instrumentele existente, cum ar fi SOLVIT, Tabloul de bord al pieței interne, Sistemul de informare al pieței interne, serviciul „Europa ta – Consiliere” și serviciul „Europa ta”, care să permită monitorizarea transpunerii corespunzătoare și la timp a directivelor UE;

93.  subliniază necesitatea de a sprijini sistemul EURES și interconectarea sa eficientă cu sistemele naționale de stagii, aceasta fiind una dintre modalitățile de combatere a șomajului în UE, precum și necesitatea de a aborda fenomenul incapacității de a completa posturile vacante din cauza lipsei candidaților cu calificări corespunzătoare;

94.  îndeamnă Comisia să efectueze o evaluare a domeniilor în care reglementările comunitare asigură în mod simultan atât obiectivul de aplicare simplificată și directă de către statele membre, cât și obiectivele pieței unice;

95.  invită Comisia să promoveze măsuri urgente menite să elimine dezechilibrele privind infrastructura energetică existente în Uniune, care constituie un obstacol în calea finalizării pieței interne a energiei și a realizării obiectivelor strategiei Europa 2020;

96.  invită statele membre să utilizeze instrumentele TIC pentru a îmbunătăți transparența și responsabilizarea, pentru a reduce sarcina administrativă, a îmbunătăți procesele administrative, a reduce emisiile de CO2, a economisi resursele publice și a contribui la o democrație mai participativă, consolidând în același timp nivelul de încredere și de convingere;

97.  invită Comisia și statele membre ca, respectând Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și articolul 153 din TFUE, să realizeze studii în vederea asigurării continuității protecției securității sociale a cetățenilor mobili în cadrul UE, precum și a unui tratament egal cu al celorlalți cetățeni, luând în considerare, de asemenea, un sistem opțional, voluntar și transferabil de securitate socială la nivel european, complementar sistemului general, în vederea unei cooperări mai strânse în domeniul politicii sociale; ideile anterioare referitoare la un al 28-lea regim al sistemelor de securitate socială ar trebui să fie actualizate și incluse în aceste studii;

98.  îndeamnă statele membre să ia toate măsurile necesare în vederea simplificării procedurilor administrative naționale complexe și să se asigure că lucrătorii, angajatorii și alte părți implicate într-o situație transfrontalieră de angajare în muncă au acces la toate informațiile necesare privind drepturile și obligațiile legate de angajarea în muncă, precum securitatea socială, inclusiv protecția în caz de șomaj, asistența medicală și normele de impozitare; consideră că aceste informații trebuie să fie disponibile, pe cât posibil în format electronic, înaintea, în timpul și după experiența de mobilitate;

99.  îndeamnă Comisia să stabilească un punct central de coordonare la nivelul UE menit să înregistreze preocupările lucrătorilor mobili, ale angajatorilor și ale altor părți interesate, în scopul de a identifica soluții între statele membre și de a preveni problemele care decurg din relațiile de muncă mobilă, inclusiv din detașarea lucrătorilor;

100.  invită statele membre să îi considere pe membrii familiilor cetățenilor UE care nu sunt cetățeni ai UE drept clienți bona fide pe parcursul procedurilor administrative la care aceștia trebuie să se supună;

101.  invită statele membre să înființeze un ghișeu unic pentru toți cetățenii mobili din UE, care să le permită acestora să își rezolve problemele administrative legate de muncă și de activitatea de acasă și să fie informați cu privire la drepturile și obligațiile lor în același loc în țara-gazdă, inclusiv să facă posibilă desfășurarea și gestionarea procedurilor administrative online, pentru o mai bună exercitare efectivă a drepturilor de către cetățenii care se deplasează în interiorul UE;

102.  invită Comisia să garanteze accesul tuturor cetățenilor Uniunii Europene la un cont de plăți de bază la un preț rezonabil, pentru a spori mobilitatea;

103.  salută propunerile Comisiei în vederea facilitării accesului la asistența medicală transfrontalieră; îndeamnă Comisia și statele membre să asigure punerea în aplicare rapidă și eficientă a Directivei 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere, ținând în mod corespunzător seama de principiile universalității, accesului la îngrijiri de bună calitate, echității și solidarității; de asemenea, invită Comisia și statele membre să depună în continuare eforturi în direcția atingerii obiectivului de implementare pe scară largă, până în 2020, a serviciilor de telemedicină și de e-sănătate; în plus, sprijină proiectele-pilot menite să le asigure cetățenilor UE accesul electronic în condiții de siguranță la datele lor medicale, precum și interoperabilitatea registrelor medicale, garantându-le, astfel, pacienților continuitatea serviciilor de îngrijire;

104.  invită Comisia să prezinte o propunere legislativă referitoare la inspecția tehnică a autovehiculelor în vederea reducerii sarcinii administrative pentru cetățeni și acest sector, garantând totodată dezvoltarea dinamică a metodelor și conținuturilor de inspecție și asigurând cel mai ridicat nivel posibil al siguranței rutiere;

105.  solicită, în cazul transferului dintr-un stat membru în altul al unui autoturism, recunoașterea reciprocă între statele membre a controalelor tehnice, pe baza unor definiții comune și a unor standarde de inspecție comparabile; propune crearea unei baze de date europene care să centralizeze datele tehnice ale tuturor vehiculelor, pentru a permite comparabilitatea la nivel european și pentru a facilita înmatricularea transfrontalieră; invită statele membre să reducă la minimum costurile financiare suportate de cetățeni în legătură cu înmatricularea unui autoturism într-un alt stat membru, evitând costurile inutile printr-o abordare comună;

106.  invită Comisia și statele membre să asigure o aplicare mai riguroasă a interoperabilității serviciilor, produselor și sistemelor naționale din domeniul transporturilor și mobilității precum cele care fac obiectul normelor UE privind sistemele europene de taxare rutieră sau ERTMS, alături de un sistem de informare, de stabilire a prețurilor și de emitere a biletelor integrat la nivel european în domeniul mobilității publice și intermodale;

107.  îndeamnă Comisia să faciliteze accesul la facilități de microfinanțare pentru înființarea și dezvoltarea micilor întreprinderi, mai ales a celor care intenționează să desfășoare operațiuni transfrontaliere;

108.  invită statele membre și Comisia să faciliteze oportunitățile de investiții pentru înființarea de întreprinderi inovatoare prin eliminarea obstacolelor care împiedică apariția unei piețe a capitalului de risc la nivelul UE;

109.  invită statele membre să utilizeze structurile existente, precum și crearea „ghișeelor unice”, pentru a simplifica și a facilita accesul la informații care să permită IMM-urilor să solicite fonduri europene, naționale și locale, având în vedere că „ghișeele unice” au o valoare adăugată mai mare atunci când sunt create pe baza administrației existente și, prin urmare, nu au ca rezultat o sarcină suplimentară pentru contribuabili; subliniază importanța „ghișeelor unice” ca puncte de pornire fundamentale pentru a atrage și a permite investițiile private în domeniul cercetării și energiei și invită Comisia să consolideze măsurile în vederea unei simplificări și transparentizări și mai accentuate a cadrelor de finanțare europene, naționale și locale; îndeamnă statele membre să faciliteze accesul IMM-urilor la fonduri prin simplificarea normelor privind transmiterea datelor și să promoveze depozitele online de date pentru certificate și alte documente justificative;

110.  invită statele membre și Comisia să asigure acorduri care să permită IMM-urilor să-și desfășoare activitatea în întreaga UE și să își comercializeze ideile, asigurându-le un acces mai bun la piețe și reducând birocrația;

111.  invită Comisia să elaboreze o propunere legislativă, pentru a-i proteja mai bine pe pasageri în cazul incapacității de plată a companiilor aeriene, de exemplu prin asigurarea obligatorie a companiilor aeriene sau prin crearea unui fond de garantare;

112.  atrage atenția asupra faptului că pentru călători este încă dificil să rezerve și să cumpere bilete pentru o călătorie multimodală pe teritoriul UE și invită Comisia, statele membre și societățile din sectorul transporturilor să ia măsuri pentru crearea unui sistem integrat multimodal de emitere a biletelor;

113.  invită Comisia să prezinte o propunere referitoare la drepturile călătorilor în cazul utilizării mai multor moduri de transport, pentru a permite legislației să țină pasul cu evoluția modelelor multimodale de mobilitate;

114.  invită Comisia să reformeze Sistemul de informare al pieței interne (IMI) prin extinderea domeniului de aplicare al acestuia și îmbunătățirea funcționării cooperării administrative, precum și să reconsidere rețeaua SOLVIT, oferindu-i acesteia un nou cadru și resurse adecvate, în special resurse umane, pentru a se asigura că toate centrele dispun de un personal experimentat și suficient de numeros pentru a putea trata, în mod cu totul satisfăcător, cererile transmise;

115.  reiterează apelul său către statele membre de a îmbunătăți procesul de învățare timpurie a limbilor străine, de a institui un sistem de recunoaștere a educației formale și informale, inclusiv a învățării pe tot parcursul vieții, și a competențelor dobândite într-un alt stat membru și de a asigura o mai bună coordonare cu cerințele de pe piața forței de muncă, cu scopul de a crea o viitoare forță de muncă având calificări comparabile care să aducă beneficii pieței comune europene a forței de muncă și să îmbunătățească nivelurile productivității; subliniază, în plus, necesitatea de a continua eforturile în direcția echivalării sistemelor naționale de certificare prin intermediul Cadrului european al calificărilor;

116.  consideră că instituțiile de învățământ ar trebui să indice într-un supliment la diplomele eliberate modul în care aceste diplome naționale pot fi comparate și evaluate în raport cu diplome eliberate în alte state membre, în special în țările vecine;

117.  subliniază succesul procedurii de recunoaștere automată prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și solicită evaluarea posibilității de a extinde procedura la mai multe profesii;

118.  invită statele membre să întreprindă acțiunile necesare pentru a accesa fondurile structurale și de coeziune și să utilizeze sumele obținute pentru programe de formare profesională, cu scopul de a sprijini în continuare IMM-urile;

119.  subliniază rezultatele pozitive obținute în anumite state membre în care cerințele de economisire a energiei impuse societăților din domeniul energiei au condus la numeroase rezultate benefice, inclusiv la utilizarea pe scară mai largă a contoarelor inteligente de energie electrică în beneficiul consumatorilor;

120.  invită Comisia să evalueze posibilitatea instituirii unui program european de schimb de funcționari și alți agenți ai autorităților regionale și locale;

o
o   o

121.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 187 E, 27.7.2008, p. 80.
(2) JO L 176, 7.7.2009, p.17.
(3) JO C 161 E, 31.5.2011, p. 84.
(4) JO C 349 E, 22.12.2010, p. 25.
(5) JO C 8 E, 14.1.2010, p. 7.
(6) Orientări privind accesibilitatea conținutului web (WCAG) 2.0. - http://www.w3.org/TR/WCAG20/
(7) A se vedea http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml.
(8) CHAP - Registru de plângeri și solicitări de informații; EU PILOT - Soluționarea problemelor cu statele membre; NIF - Bază de date pentru înregistrarea cazurilor de necomunicare.
(9) Poziţia Parlamentului European din 14 februarie 2012(Texte adoptate, P7_TA(2012)0033).
(10) COM(2010)0747.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate