Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 18 април 2012 г. - Страсбург
 Координация на системите за социална сигурност ***I
 Присъединяването на Европейския съюз към Договора за приятелство и сътрудничество в Югоизточна Азия ***
 Проект на протокол по повод загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон (одобрение) ***
 Проект на протокол по повод загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон (консултация) ***
 Ролята на политиката на сближаване в най-отдалечените региони на Европейския съюз в контекста на стратегията „Европа 2020“
 Правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област
 Преговори във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и Азербайджан
 Преговори във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и Армения
 Рибата като общо благо
 Деца със синдром на Даун
Текстове (427 kb)
Правна информация - Политика за поверителност