Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 18. aprill 2012 - Strasbourg
 Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine ***I
 Euroopa Liidu ühinemine Kagu-Aasia sõprus- ja koostöölepinguga ***
 Protokolli eelnõu Iiri rahva murede kohta seoses Lissaboni lepinguga (nõusolek) ***
 Protokolli eelnõu Iiri rahva murede kohta seoses Lissaboni lepinguga (konsulteerimine) *
 Ühtekuuluvuspoliitika roll Euroopa Liidu äärepoolseimates piirkondades strateegia „Euroopa 2020” kontekstis
 Inimõigused maailmas ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas
 ELi ja Aserbaidžaani assotsieerimislepingu läbirääkimised
 ELi ja Armeenia assotsieerimislepingu läbirääkimised
 Kalad kui ühine hüve
 Downi sündroomiga lapsed
Tekstid (238 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika