Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Środa, 18 kwietnia 2012 r. - Strasburg
 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***I
 Przystąpienie Unii Europejskiej do Traktatu o wzajemnych stosunkach i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej ***
 Projekt protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony (zgoda) ***
 Projekt protokołu dotyczącego obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony (konsultacja) *
 Rola polityki spójności w regionach najbardziej oddalonych Unii Europejskiej w kontekście strategii „UE 2020”
 Prawa człowieka na świecie i polityka Unii Europejskiej w tej dziedzinie, w tym skutki dla strategicznej polityki UE w dziedzinie praw człowieka
 Negocjacje układu o stowarzyszeniu UE-Azerbejdżan
 Negocjacje układu o stowarzyszeniu UE-Armenia
 Ryby jako wspólne dobro
 Dzieci cierpiące na zespół Downa
Teksty (266 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności