Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 18. apríla 2012 - Štrasburg
 Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia ***I
 Pristúpenie Európskej únie k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii ***
 Návrh protokolu o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy (súhlas) ***
 Návrh protokolu o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy (konzultácia) *
 Úloha politiky súdržnosti v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie v súvislosti so stratégiou Európa 2020
 Ľudské práva vo svete a politika Európskej únie v tejto oblasti
 Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom
 Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Arménskom
 Ryby ako zdroj prinášajúci všeobecný úžitok
 Deti s Downovým syndrómom
Texty (260 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia