Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Onsdagen den 18 april 2012 - Strasbourg
 Samordning av de sociala trygghetssystemen ***I
 Europeiska unionens anslutning till fördraget om vänskap och samarbete i Sydostasien ***
 Utkast till protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget (godkännande) ***
 Utkast till protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget (samråd) *
 Sammanhållningspolitikens roll i Europeiska unionens yttersta randområden i samband med Europa 2020-strategin
 De mänskliga rättigheterna i världen och Europeiska unionens politik på området, inbegripet följderna för EU:s strategipolitik för mänskliga rättigheter
 Förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Azerbajdzjan
 Förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Armenien
 Fisk som en gemensam nytta
 Barn med Downs syndrom
Texter (264 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy