Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 19 април 2012 г. - Страсбург
 Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Централноафриканската република относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в ЕС ***
 Споразумение за доброволно партньорство между Европейския Съюз и Либерия за прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал, внасяни в Европейския съюз ***
 Инструменти за споделяне на риска за държави-членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения ***I
 Споразумение между САЩ и ЕС относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ ***
 Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък *
 Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията *
 Призив за конкретни начини за борба с данъчните измами и укриването на данъци
Текстове (230 kb)
Правна информация - Политика за поверителност