Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 19 april 2012 - Strasbourg
 Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Centralafrikanska republiken om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog och import av trävaruprodukter till unionen ***
 Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Liberia om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen ***
 Riskdelningsinstrument för medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet ***I
 Avtal mellan USA och EU om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security ***
 Gemensam konsoliderad bolagsskattebas *
 Beskattning av energiprodukter och elektricitet *
 Uppmaning om konkreta åtgärder för att bekämpa skattefusk och skatteflykt
Texter (139 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy