Indiċi 
Testi adottati
Il-Ħamis, 19 ta' April 2012 - Strasburgu
Ftehim Volontarju ta' Sħubija bejn l-UE u r-Repubblika Ċentru-Afrikana dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresti, governanza u kummerċ tal-injam u l-prodotti magħmulin minnu fl-UE (FLEGT) *
 Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Liberja dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresti, il-governanza u l-kummerċ tal-prodotti tal-injam lejn l-Unjoni Ewropea *
 Kondiviżjoni tar-riskju għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew huma mhedda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom ***I
 Ftehim bejn l-Istati Uniti u l-UE dwar l-użu u t-trasferiment tar-Reġistri tal-Ismijiet tal-Passiġġieri lid-Dipartiment tas-Sigurtà Interna tal-Istati Uniti ***
 Bażi għat-Taxxa Korporattiva Konsolidata Komuni *
 It-Tassazzjoni fuq prodotti ta' enerġija u elettriku *
 Appell għal modi konkreti biex jiġu miġġielda l-frodi u l-evażjoni fiskali

Ftehim Volontarju ta' Sħubija bejn l-UE u r-Repubblika Ċentru-Afrikana dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresti, governanza u kummerċ tal-injam u l-prodotti magħmulin minnu fl-UE (FLEGT) *
PDF 203kWORD 31k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2012 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar ta' ftehim volontarju dwar sħubija bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Ċentru-Afrikana għall-Infurzar tal-Liġi tal-Foresti, governanza u kummerċ tal-injam u l-prodotti magħmulin minnu fl-Unjoni Ewropea (FLEGT) (14034/2011 – C7-0046 /2012 – 2011/0127(NLE))
P7_TA(2012)0131A7-0082/2012

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (14034/2011),

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Ċentru-Afrikana dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresti, governanza u kummerċ tal-injam u l-prodotti magħmulin minnu fl-Unjoni Ewropea (FLEGT) (14036/2011),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni mressqa mill-Kunsill b'konformità mal-Artikolu 207(3) u (4) u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a)(v), u l-Artikolu 218(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7-0046/2012),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 81 u 90(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A7-0082/2012),

1.  Japprova l-konklużjoni tal-Ftehim;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrapporta regolarment lill-Parlament dwar il-progress fl-implimentazzjoni tal-Ftehimiet ta' Sħubija Volontarji (VPAs) u fin-negozjati u l-implimentazzjoni ta' Ftehimiet ta' Sħubija Volontarji ġodda.

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tar-Repubblika Ċentru Afrikana.


Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Liberja dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresti, il-governanza u l-kummerċ tal-prodotti tal-injam lejn l-Unjoni Ewropea *
PDF 202kWORD 32k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2012 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Liberja dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresti, il-governanza u l-kummerċ tal-prodotti tal-injam lejn l-Unjoni Ewropea (11104/2011 – C7-0241/2011 – 2011/0160(NLE))
P7_TA(2012)0132A7-0081/2012

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (11104/2011),

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Liberja dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresti, il-governanza u l-kummerċ tal-prodotti tal-injam lejn l-Unjoni Ewropea (11101/2011),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni mressqa mill-Kunsill f'konformità mal-Artikolu 207(3) u (4) u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a)(v), u l-Artikolu 218(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7-0241/2011),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 81 u 90(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A7-0081/2012),

1.  Japprova l-konklużjoni tal-Ftehim;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrapporta regolarment lill-Parlament dwar il-progress fl-implimentazzjoni tal-Ftehimiet ta' Sħubija Volontarji (VPAs) u fin-negozjati u l-implimentazzjoni ta' Ftehimiet ta' Sħubija Volontarji ġodda.

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tar-Repubblika tal-Liberja.


Kondiviżjoni tar-riskju għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew huma mhedda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom ***I
PDF 291kWORD 36k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2012 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 dwar ċerti dispożizzjonijiet marbuta mal-kondiviżjoni tar-riskju għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew huma mhedda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom (COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD))
P7_TA(2012)0133A7-0067/2012

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2011)0655),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 177 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0350/2011),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-8 ta' Diċembru 2011(1),

–  wara li kkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-28 ta' Marzu 2012, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kontroll Baġitarju u l-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A7-0067/2012),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fid-19 ta' April 2012 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 dwar ċerti dispożizzjonijiet marbuta mal-kondiviżjoni tar-riskju għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew huma mhedda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom

P7_TC1-COD(2011)0283


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel ma' l-att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) Nru 423/2012.)

(1) ĠU C 43, 15.2.2012, p. 13.


Ftehim bejn l-Istati Uniti u l-UE dwar l-użu u t-trasferiment tar-Reġistri tal-Ismijiet tal-Passiġġieri lid-Dipartiment tas-Sigurtà Interna tal-Istati Uniti ***
PDF 264kWORD 38k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2012 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar tal-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea dwar l-użu u t-trasferiment tar-Reġistri tal-Ismijiet tal-Passiġġieri lid-Dipartiment tas-Siġurtà Interna tal-Istati Uniti (17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))
P7_TA(2012)0134A7-0099/2012

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (17433/2011),

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea dwar l-użu u t-trasferiment tar-Reġistri tal-Ismijiet tal-Passiġġieri lid-Dipartiment tas-Sigurtà Interna tal-Istati Uniti, anness ma' dak l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (17434/2011),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a) flimkien mal-Artikolu 82(1), it-tieni subparagrafu, punt (d) u l-Artikolu 87(2), punt (a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7-0511/2011),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-approċċ globali għat-trasferimenti ta' data tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) lil pajjiżi terzi (COM(2010)0492),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-14 ta' Frar 2007 dwar SWIFT, il-ftehim PNR u d-djalogu transatlantiku dwar dawn il-kwestjonijiet(1), tat-12 ta' Lulju 2007 dwar il-valutazzjoni tal-ftehim mal-Istati Uniti tal-Amerika(2), tal-5 ta' Mejju 2010 dwar it-tnedija ta' negozjati għal ftehimiet dwar ir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) mal-Istati Uniti, l-Awstralja u l-Kanada(3), u tal-11 ta' Novembru 2010 dwar l-approċċ globali għat-trasferimenti ta' data tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) lil pajjiżi terzi u dwar ir-rakkomandazzjonijiet mill-Kummissjoni lill-Kunsill sabiex jinfetħu n-negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u l-Awstralja, il-Kanada u l-Istati Uniti(4),

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet tas-Superviżur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data tad-19 ta' Ottubru 2010 dwar il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-approċċ globali għat-trasferimenti ta' data tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) lil pajjiżi terzi(5) u tal-9 ta' Diċembru 2011 dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea dwar l-ipproċessar u t-trasferiment ta' data tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) lid-Dipartiment tas-Sigurtà Interna tal-Istati Uniti(6),

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni 7/2010 tat-12 ta' Novembru 2010 dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-approċċ globali għat-trasferimenti ta' data tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) għal pajjiżi terzi adottata mill-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29 dwar il-Protezzjoni ta' Data, u l-ittra tiegħu tas-6 ta' Jannar 2012 dwar il-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea dwar l-ipproċessar u t-trasferiment ta' data tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) lid-Dipartiment tas-Sigurtà Interna tal-Istati Uniti,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 16 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikoli 7 u 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 81 u 90(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A7-0099/2012),

1.  Jagħti l-kunsens tiegħu dwar il-konklużjoni tal-ftehim;

2.  Iqis li l-proċedura 2009/0187(NLE) issa skadiet ġaladarba l-Ftehim PNR tal-2007 bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti ġie sostitwit bil-Ftehim PNR il-ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u lill-Gvern tal-Istati Uniti tal-Amerika.

(1) ĠU C 287 E, tal-29.11.2007, paġ. 349.
(2) ĠU C 175 E, tal-10.7.2008, paġ. 564.
(3) ĠU C 81 E, tal-15.3.2011, paġ. 70.
(4) ĠU C 74 E, 13.3.2012, paġ. 8.
(5) ĠU C 357, 30.12.2010, p. 7.
(6) ĠU C 35, 9.2.2012, p. 16.


Bażi għat-Taxxa Korporattiva Konsolidata Komuni *
PDF 170kWORD 202k
Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2012 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva (BKKTK) (COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))
P7_TA(2012)0135A7-0080/2012

(Proċedura leġislattiva speċjali – konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2011)0121),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 115 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C7-0092/2011),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-bażi legali proposta,

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati mressqa, skont il-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità, mill-Parlament Bulgaru, il-Kamra tar-Rappreżentanti Irlandiża, il-Parlament Malti, il-Kamra tar-Rappreżentanti tal-Pajjiżi l-Baxxi, id-Diet Pollakka, il-Kamra tad-Deputati Rumena, il-Parlament Slovakk, il-Parlament Svediż u l-House of Commons tar-Renju Unit, li jiddikjaraw li l-abbozz tal-att leġislattiv mhuwiex konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 55 u 37 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjoni tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A7-0080/2012),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni tibdel il-proposta tagħha kif xieraq, skont l-Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

3.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sostanzjali;

5.  Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal direttiva
Premessa 1
(1)  Il-kumpaniji li jfittxu li jagħmlu negozju bejn il-fruntieri fi ħdan l-Unjoni jiltaqgħu ma' ostakoli serji u tfixkil tas-suq minħabba l-eżistenza ta' 27 sistema fiskali korporattiva differenti. Dawn l-ostakoli u tfixkil jimpedixxu l-funzjonament korrett tas-suq intern. Huma joħolqu diżinċentivi għall-investiment fl-Unjoni u jmorru kontra l-prijoritajiet stabbiliti fil-Komunikazzjoni adottata mill-Kummissjoni fit-3 ta' Marzu 2010 bl-isem Ewropa 2020 – Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv. Huma ma jaqblux ukoll mar-rekwiżiti ta' ekonomija soċjali tas-suq kompetittiva ħafna.
(1)  Il-kumpaniji li jfittxu li jagħmlu negozju bejn il-fruntieri fi ħdan l-Unjoni jiltaqgħu ma' ostakoli serji u tfixkil tas-suq minħabba l-eżistenza ta' 27 sistema fiskali korporattiva differenti. Dawn l-ostakoli u tfixkil jimpedixxu l-funzjonament korrett tas-suq intern. Huma joħolqu diżinċentivi għall-investiment fl-Unjoni u jmorru kontra l-prijoritajiet stabbiliti fil-Komunikazzjoni adottata mill-Kummissjoni fit-3 ta' Marzu 2010 bl-isem Ewropa 2020 – Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv, għall-Patt Euro Plus u għall-integrazzjoni ekonomika, baġitarja u fiskali meħtieġa sabiex tiġi stabbilita ekonomija soċjali tas-suq kompetittiva ħafna.
Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)
(1a)  Aktar kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet fiskali tista' twassal għal tnaqqis sinifikanti fir-rigward tal-ispejjeż u l-piżijiet amministrattivi għan-negozji nvoluti f' attivitajiet transkonfinali fl-Unjoni.
Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 2
(2)  L-ostakoli fiskali għall-kummerċ transkonfinali huma partikolarment severi għall-impriżi żgħar u ta' daqs medju, li ħafna drabi ma għandhomx ir-riżorsi sabiex isolvu l-ineffiċjenzi tas-suq.
(2)  L-ostakoli fiskali jistgħu jkunu partikolarment severi għall-impriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) li huma involuti f'attivitajiet transkonfinali, peress li l-SMEs ħafna drabi ma għandhomx ir-riżorsi sabiex isolvu l-ineffiċjenzi tas-suq.
Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 2a (ġdida)
(2a)  Il-kompetizzjoni ġusta fir-rigward tar-rati tat-taxxa għandha tiġi mħeġġa fil-livell tal-Istati Membri u anki fil-livell reġjonali għar-reġjuni b'setgħat fiskali u leġislattivi.
Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)
(3a)  It-titjib tas-suq intern hu l-fattur ewlieni li jinkoraġġixxi t-tkabbir u l-ħolqien tax-xogħol. L-introduzzjoni tal-bażi komuni konsolidata tat-taxxa korporattiva (BKKTK) għandha ssaħħaħ it-tkabbir u twassal għal aktar impjiegi fl-Unjoni billi tnaqqas l-ispejjeż amministrattivi u l-burokrazija għall-kumpaniji, partikolarment għan-negozji żgħar involuti f' attivitajiet transkonfinali..
Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)
(4a)  Peress li s-suq intern iħaddan I-Istati Membri kollha, BKKTK għandha tiġi introdotta fl-Istati Membri kollha. Madankollu, jekk il-Kunsill jonqos milli jadotta deċiżjoni unanima dwar il-proposta li tiġi stabbilita BKKTK, huwa xieraq li tibda mingħajr dewmien il-proċedura għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-BKKTK. Kooperazzjoni msaħħa bħal din għandha tinbeda mill-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro iżda għandha tkun miftuħa fi kwalunkwe mument għal Stati Membri oħra b'konformità mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
Emenda 7
Proposta għal direttiva
Premessa 4b (ġdida)
(4b)  Ċerti forom li jispikkaw ta' kompetizzjoni fiskali, ottimizzazzjoni tat-taxxa u arbitraġġ fiskali jistgħu jnaqqsu d-dħul ta' xi Stati Membri u joħolqu distorsjonijiet dwar it-tassazzjoni bejn il-kapital, li huwa mobbli, u x-xogħol, li huwa anqas mobbli. Il-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir imsaħħaħ u t-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinament u l-Governanza fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja jesiġu li l-Istati Membri, b'mod partikolari dawk li l-munita tagħhom hija l-euro, ikunu konformi ma' dixxiplina fiskali stretta, filwaqt li fl-istess ħin japplikaw kontrolli ta' nfiq u jiġġeneraw dħul suffiċjenti mit-taxxi. Għal dawn ir-raġunijiet, u minħabba li l-Patt Euro Plus miftiehem mill-Kapijiet tal-Istat jew Gvern ta' dawk l-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro jipprevedi li l-iżvilupp tal-BKKTK “jista” jkun mod “il quddiem għal dħul newtrali biex tiġi żgurata konsistenza fost is-sistemi fiskali nazzjonali filwaqt li tirrispetta l-istrateġiji nazzjonali tat-taxxa, u tikkontribwixxi għas-sostenibbiltà fiskali u l-kompetittività tan-negozji Ewropej”, huwa importanti ħafna li l-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro huma kapaċi jonoraw l-impenji baġitarji tagħhom, sabiex titħares l-istabbiltà taż-żona euro kollha kemm hi, u jaqbel li l-BKKTK tiġi applikata kemm jista' jkun malajr għall-akbar għadd ta' kumpaniji possibbli.
Emenda 8
Proposta għal direttiva
Premessa 4c (ġdida)
(4c)  Fid-dawl tar-rwol vitali li l-SMEs għandhom fis-suq intern, il-Kummissjoni għandha tiżviluppa u tagħmel disponibbli għall-SMEs involuti attivitajiet transkonfinali, strument li jtaffi l-piż amministrattiv u l-ispejjeż u li b'hekk jippermettilhom li jagħżlu li jissieħbu volontarjament fis-sistema BKKTK.
Emenda 9
Proposta għal direttiva
Premessa 5
(5)  Billi d-differenzi fir-rati ta' tassazzjoni ma joħolqux l-istess ostakoli, is-sistema (il-Bażi għat-Taxxa Korporattiva Konsolidata Komuni (CCCTB)) mhux bilfors taffettwa d-diskrezzjoni tal-Istati Membri fir-rigward tar-rata(i) nazzjonali tagħhom ta' tassazzjoni għall-kumpaniji.
(5)  Billi d-differenzi fir-rati ta' tassazzjoni ma joħolqux l-istess ostakoli, is-sistema BKKTKmhux bilfors taffettwa d-diskrezzjoni tal-Istati Membri fir-rigward tar-rata/i nazzjonali tagħhom ta' tassazzjoni għall-kumpaniji. Għalhekk, l-Istati Membri għandhom iżommu s-setgħa wkoll li jadottaw ċerti inċentivi għan-negozji, b'mod partikolari fil-forma tal-kreditu tat-taxxa.
Emenda 10
Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)
(5a)  Din id-Direttiva m' għandhiex l-għan li tarmonizza tar-rati tat-taxxa korporattivi tal-Istati Membri. Jekk, madankollu, isir evidenti li l-effiċjenza, l-effikaċja u l-ekwitabbiltà ekonomika tat-tassazzjoni korporattiva se jibbenefikaw minn armonizzazzjoni partikolari tar-rati, il-Kummissjoni għandha tqis jekk tali armonizzazzjoni hija xierqa meta tkun qiegħda teżamina mill-ġdid l-applikazzjoni tad-din id-Direttiva. Dan huwa aktar importanti peress li l-evoluzzjoni tar-rati tat-taxxa korporattiva fl-Istati Membri tagħmilha ċara li l-kompetizzjoni fiskali fis-suq intern għandha impatt. Għalhekk huwa utli, fl-ispirtu tar-Rapport intitolat “Strateġija Ġdida għas-Suq Wieħed” tad-9 ta' Mejju 2010, li jiġi determinat jekk l-impatt ta' kompetizzjoni bħal din huwiex ta' benefiċċju jew ta' ħsara għall-kultura fiskali li hija adatta għas-suq intern tas-seklu 21. B'mod partikolari, għandha tingħata attenzjoni dwar jekk it-tneħħija tat-tensjoni sottostanti bejn l-integrazzjoni tas-suq u s-sovranità tat-taxxa hija wieħed mill-modi ta' kif tista' tirrikonċilja s-suq u d-dimensjoni soċjali tas-suq intern.
Emenda 11
Proposta għal direttiva
Premessa 6
(6)  Il-konsolidament huwa element essenzjali ta' tali sistema, billi l-ostakoli fiskali prinċipali li jiffaċċjaw il-kumpaniji fl-Unjoni jistgħu jiġu indirizzati biss b'dak il-mod. Huwa jelimina l-formalitajiet tal-ipprezzar tat-trasferimenti u t-taxxa doppja fi ħdan il-grupp. Barra minn hekk, it-telf li jagħmlu l-kontribwenti jiġi awtomatikament paċut kontra l-profitti ġġenerati minn membri oħra tal-istess grupp.
(6)  Il-konsolidament huwa element essenzjali ta' tali sistema, billi l-ostakoli fiskali prinċipali li jiffaċċjaw il-kumpaniji tal-istess grupp involuti f' attivitajiet transkonfinali fl-Unjoni jistgħu jiġu indirizzati biss b'dak il-mod. Huwa jelimina l-formalitajiet tal-ipprezzar tat-trasferimenti u t-taxxa doppja fi ħdan il-grupp. Barra minn hekk, it-telf li jagħmlu l-kontribwenti jiġi awtomatikament paċut kontra l-profitti ġġenerati minn membri oħra tal-istess grupp.
Emenda 12
Proposta għal direttiva
Premessa 6a (ġdida)
(6a)  Il-bażi tat-taxxa wiesgħa, il-konsolidament u s-setgħat ta' diskrezzjoni tal-Istati Membri fir-rigward tar-rati tat-taxxa korporattivi nazzjonali tagħhom jagħmlu l-BKKTK operazzjoni newtrali f'termini ta' taxxa.
Emenda 13
Proposta għal direttiva
Premessa 6b (ġdida)
(6b)  Sakemm l-użu tal-BKKTK ikun qiegħed jaffettwa d-dħul mit-taxxa tal-awtoritajiet reġjonali jew lokali, l-Istati Membri għandhom ikunu liberi li, bi qbil mas-sistemi kostituzzjonali tagħhom u b'mod li jkun kumpatibbli ma' din id-Direttiva, jadottaw miżuri biex jirrimedjaw din is-sitwazzjoni .
Emenda 14
Proposta għal direttiva
Premessa 8
(8)  Billi sistema bħal din hija mfassla prinċipalment biex taqdi l-ħtiġijiet tal-kumpaniji li joperaw b'mod transkonfinali, hija għandha tkun skema fakultattiva, li takkumpanja s-sistemi fiskali korporattivi nazzjonali eżistenti.
(8)  Billi din id-Direttiva hija mfassla prinċipalment għall-benefiċċju tal-kumpaniji li joperaw b'mod transkonfinali, mingħajr madankollu ma teskludi kumpaniji oħra, hija mfassla bħala sistema fakultattiva, li tippermetti l-kumpaniji kollha eliġibbli l-għażla li jkunu parti mis-sistema. Madankollu, kumpaniji Ewropej u s-Soċjetajiet Kooperattivi Ewropej, li huma definiti bħala kumpaniji transnazzjonali, huma kkunsidrati li għażlu li japplikaw is-sistema prevista b'din id-Direttiva minn sentejn wara d-data t' applikazzjoni. Il-kumpaniji kollha l-oħra li jikkwalifikaw fl-ambitu ta' din id-Direttiva, għajr l-impriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju, kif definiti fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/EC1 , għandhom ukoll japplikaw din id-Direttiva mhux aktar tard mill-aħħar minn ħames snin wara d-data t' applikazzjoni.. Meta jevalwaw l-impatt tal-BKKTK, il-Kummissjoni għandha teżamina jekk għandhiex ukoll issir obbligatorja għal tali intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju..
1 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.
Emenda 15
Proposta għal direttiva
Premessa 20
(20)  Is-sistema għandha tinkludi regola ġenerali kontra l-abbużi, supplimentata b'miżuri sabiex jiġu kkontrollati tipi speċifiċi ta' prattiċi abbużivi. Dawn il-miżuri għandhom jinkludu limitazzjonijiet fuq it-tnaqqis tal-imgħax imħallas lil impriżi assoċjati residenti għal finijiet ta' taxxa f'pajjiż ta' taxxi baxxi barra l-Unjoni li ma jiskambjax informazzjoni mal-Istat Membru tal-kontribwent fuq il-bażi ta' ftehim paragunabbli mad-Direttiva tal-Kunsill 2011/16/UE dwar għajnuna reċiproka mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fil-qasam tat-tassazzjoni diretta u t-tassazzjoni tal-primjums tal-assigurazzjoni u regoli dwar il-kumpaniji barranin ikkontrollati.
(20)  Is-sistema għandha tinkludi regola ġenerali effikaċi kontra l-abbużi, supplimentata b'miżuri sabiex jiġu kkontrollati tipi speċifiċi ta' prattiċi abbużivi. Dawn il-miżuri għandhom jinkludu limitazzjonijiet fuq it-tnaqqis tal-imgħax imħallas lil impriżi assoċjati residenti għal finijiet ta' taxxa f'pajjiż ta' taxxi baxxi barra l-Unjoni li ma jiskambjax informazzjoni mal-Istat Membru tal-kontribwent fuq il-bażi ta' ftehim paragunabbli mad-Direttiva tal-Kunsill 2011/16/UE dwar għajnuna reċiproka mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fil-qasam tat-tassazzjoni diretta u t-tassazzjoni tal-primjums tal-assigurazzjoni u regoli dwar il-kumpaniji barranin ikkontrollati. L-Istati Membri ma għandhomx jinżammu milli jintroduċu u jikkoordinaw miżuri addizzjonali bejniethom sabiex inaqqsu l-effetti negattivi tal-pajjiżi b'rata ta' taxxa baxxa barra mill-Unjoni u li ma jiskambjawx l-informazzjoni fiskali neċessarja.
Emenda 16
Proposta għal direttiva
Premessa 21
(21)  Il-formula għat-tqassim tal-bażi għat-taxxa konsolidata għandha tinkludi tliet fatturi mogħtija l-istess piż (ħaddiema, assi u bejgħ). Il-fattur tal-ħaddiema għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi tas-salarji u n-numru ta' impjegati (kull element jgħodd in-nofs). Il-fattur tal-assi għandu jikkonsisti mill-assi tanġibbli fissi kollha. L-assi intanġibbli u finanzjarji għandhom jiġu esklużi mill-formula minħabba n-natura mobbli tagħhom u r-riskji ta' tidwir mas-sistema. L-użu ta' dawn il-fatturi jagħti piż xieraq lill-interessi tal-Istat Membru tal-oriġini. Fl-aħħar nett, għandu jitqies il-bejgħ sabiex tkun assigurata parteċipazzjoni ġusta tal-Istat Membru ta' destinazzjoni. Dawn il-fatturi u piżijiet għandhom jassiguraw li l-profitti jiġu intaxxati fil-post fejn jinkisbu. B'eċċezzjoni għall-prinċipju ġenerali, fejn l-eżitu tat-tqassim ma jirrappreżentax b'mod ġust il-livell ta' attività tan-negozju, klawsola ta' salvagwardja tipprovdi għal metodu alternattiv.
(21)  Il-formula għat-tqassim tal-bażi għat-taxxa konsolidata għandha tinkludi tliet fatturi (ħaddiema, assi u bejgħ). Filwaqt li l-fatturi tax-xogħol u tal-assi għandu jkollhom piż ta' 45 % kull wieħed, il-fattur tal-bejgħ għandu jkollu piż ta' 10 %. Il-fattur tal-ħaddiema għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi tas-salarji u n-numru ta' impjegati (kull element jgħodd in-nofs). Il-fattur tal-assi għandu jikkonsisti mill-assi tanġibbli fissi kollha. L-assi intanġibbli u finanzjarji għandhom jiġu esklużi mill-formula minħabba n-natura mobbli tagħhom u r-riskji ta' tidwir mas-sistema. L-użu ta' dawn il-fatturi jagħti piż xieraq lill-interessi tal-Istat Membru tal-oriġini. Fl-aħħar nett, għandu jitqies il-bejgħ sabiex tkun assigurata parteċipazzjoni ġusta tal-Istat Membru ta' destinazzjoni. Dawn il-fatturi u piżijiet għandhom jassiguraw li l-profitti jiġu intaxxati fil-post fejn jinkisbu. B'eċċezzjoni għall-prinċipju ġenerali, fejn l-eżitu tat-tqassim ma jirrappreżentax b'mod ġust il-livell ta' attività tan-negozju, klawsola ta' salvagwardja tipprovdi għal metodu alternattiv.
Emenda 17
Proposta għal direttiva
Premessa 21a (ġdida)
(21a)  Ir-regoli komuni dwar il-kalkolu ta-BKKTK ma għandhomx iwasslu għal spejjeż ammininstrattivi sproporzjonati għall-kumpaniji, sabiex tiġi evitata ħsara għall-kompetittività tagħhom.
Emenda 18
Proposta għal direttiva
Premessa 23
(23)  Gruppi ta' kumpaniji għandhom ikunu kapaċi jittrattaw ma' amministrazzjoni fiskali waħda (“awtorità fiskali prinċipali”), li għandha tkun dik tal-Istat Membru li fih tkun residenti l-kumpanija holding tal-grupp (“kontribwent prinċipali”) għall-finijiet tat-taxxa. Din id-Direttiva għandha tistabbilixxi wkoll regoli proċedurali għall-amministrazzjoni tas-sistema. Hija għandha tipprovdi wkoll għal mekkaniżmu ta' deċiżjonijiet bil-quddiem. L-awditi għandhom jinbdew u jkunu kkoordinati mill-awtorità fiskali prinċipali iżda l-awtoritajiet ta' kwalunkwe Stat Membru li fih ikun suġġett għat-taxxa membru tal-grupp jistgħu jitolbu li jinbeda awditu. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih ikun residenti jew stabbilit membru tal-grupp tista' tisfida deċiżjoni tal-awtorità fiskali prinċipali fir-rigward tal-avviż ta' għażla jew ta' valutazzjoni emendata quddiem il-qrati tal-Istat Membru tal-awtorità fiskali prinċipali. Il-kwistjonijiet bejn il-kontribwenti u l-awtoritajiet fiskali għandhom jiġu ttrattati minn organu amministrattiv li jkun kompetenti biex jisma' l-appelli fl-ewwel istanza skont il-liġi tal-Istat Membru tal-awtorità fiskali prinċipali.
(23)  Gruppi ta' kumpaniji għandhom ikunu kapaċi jittrattaw ma' amministrazzjoni fiskali waħda (“awtorità fiskali prinċipali”), li għandha tkun awtorità tal-Istat Membru li fih tkun residenti l-kumpanija holding tal-grupp (“kontribwent prinċipali”) għall-finijiet tat-taxxa. Din id-Direttiva għandha tistabbilixxi wkoll regoli proċedurali għall-amministrazzjoni tas-sistema. Hija għandha tipprovdi wkoll għal mekkaniżmu ta' deċiżjonijiet bil-quddiem. L-awditi għandhom jinbdew u jkunu kkoordinati mill-awtorità fiskali prinċipali iżda l-awtoritajiet ta' kwalunkwe Stat Membru li fih ikun suġġett għat-taxxa membru tal-grupp jistgħu jitolbu li jinbeda awditu. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih ikun residenti jew stabbilit membru tal-grupp tista' tisfida deċiżjoni tal-awtorità fiskali prinċipali fir-rigward tal-avviż ta' għażla jew ta' valutazzjoni emendata quddiem il-qrati tal-Istat Membru tal-awtorità fiskali prinċipali. Il-kwistjonijiet bejn il-kontribwenti u l-awtoritajiet fiskali għandhom jiġu ttrattati minn organu amministrattiv li jkun kompetenti biex jisma' l-appelli fl-ewwel istanza skont il-liġi tal-Istat Membru tal-awtorità fiskali prinċipali.
Emenda 19
Proposta għal direttiva
Premessa 23a (ġdida)
(23a)  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi forum ġdid dwar il-BKKTK , simili għall-Forum Konġunt dwar il-Prezzijiet ta' Trasferiment (JTPF), li lilu l-kumpaniji u l-Istati Membri jkunu jistgħu jirreferu d-domandi u t-tilwim relatati mal-BKKTK. Dan il-forum għandu jkun jista' jagħti direzzjoni lill-kumpaniji u lill-Istati Membri.
Emenda 20
Proposta għal direttiva
Premessa 27a (ġdida)
(27a)  Din id-Direttiva fiha approċċ radikalment ġdid għal komponent essenzjali ta' tassazzjoni korporattiva. Il-Kummissjoni għandha għalhekk tmexxi analiżi bir-reqqa u valutazzjoni indipendenti hekk kif dan jista' jsir b'mod sinifikanti. Minħabba ċ-ċiklu inerenti għall-applikazzjoni u l-implimentazzjoni tat-tassazzjoni korporattiva, l-ebda valutazzjoni serja ma tista' ssir matul l-ewwel ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. L-analiżi u l-valutazzjoni tal-Kummissjoni għandha tinkludi eżami tal-punti li ġejjin: il-karattru fakultattiv tal-BKKTK, ir-restrizzjoni tal-armonizzazzjoni tal-bażi tat-taxxa, il-formola għall-kalkolu tat-tqassim, u kunsiderazzjonijiet ta' prattiċità tar-regoli għall-SMEs flimkien mal-impatt fuq id-dħul mit-taxxa tal-Istati Membri.
Emenda 21
Proposta għal direttiva
Artikolu 6a (ġdid)
Artikolu 6 a

Kumpaniji Ewropej u Soċjetajiet Kooperattivi Ewropej

Minn ... *, Kumpaniji Ewropej u Soċjetajiet Kooperattivi Ewropej eliġibbli, kif imsemmi fil-punti (a) u (b) tal-Anness I, għandhom jiġu kkunsidrati bħala kumpaniji li għażlu li japplikaw din id-Direttiva.

*L-ewwel jum tax-xahar wara sentejn wara d-data ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva.
Emenda 22
Proposta għal direttiva
Artikolu 6b (ġdid)
L-Artikolu 6b

Applikazzjoni għal kumpaniji eliġibbli oħra

Minn ... *, kumpaniji eliġibbli minbarra impriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju kif definiti fir-Rakkomandazzjoni 2003/361/KE , għandhom japplikaw din id-Direttiva .

*L-ewwel jum tax-xahar wara ħames snin wara d-data ta “applikazzjoni ta' din id-Direttiva.
Emenda 23
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1
L-ispejjeż deduċibbli għandhom jinkludu l-ispejjeż kollha tal-bejgħ u l-ispejjeż wara li titnaqqas it-taxxa fuq il-valur miżjud deduċibbli li jkun għamel il-kontribwent biex jikseb jew jassigura d-dħul, inklużi l-ispejjeż tar-riċerka u l-iżvilupp u l-ispejjeż magħmula fil-kisba tal-ekwità jew id-dejn għall-finijiet tan-negozju.

L-ispejjeż deduċibbli għandhom jinkludu l-ispejjeż kollha tal-bejgħ u l-ispejjeż wara li titnaqqas it-taxxa fuq il-valur miżjud deduċibbli li jkun għamel il-kontribwent biex jikseb jew jassigura d-dħul, inklużi l-ispejjeż tar-riċerka u l-iżvilupp u l-ispejjeż magħmula fil-kisba tal-ekwità jew id-dejn għall-finijiet tan-negozju. L-ispejjeż rikorrenti relatati mal-ħarsien tal-ambjent u mat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju għandhom ukoll ikunu meqjusa bħala spejjeż deduċibbli.

Emenda 24
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt j
(j) it-taxxi elenkati fl-Anness III, bl-eċċezzjoni tad-dazji tas-sisa imposti fuq il-prodotti tal-enerġija, l-alkoħol u x-xorb alkoħoliku, u t-tabakk immanifatturat.
(j) it-taxxi elenkati fl-Anness III.
Emenda 25
Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt c
(c) il-provvedimenti tekniċi tal-impriżi tal-assigurazzjoni stabbiliti skont id-Direttiva 91/674KEE għandhom ikunu deduċibbli, bl-eċċezzjoni tal-provvedimenti ta' ugwalizzazzjoni. Stat Membru jista' jipprovdi għat-tnaqqis tal-provvedimenti ta' ugwalizzazzjoni. Fil-każ ta' grupp, kwalunkwe tnaqqis bħal dan fil-provvedimenti ta' ugwalizzazzjoni għandu jiġi applikat għas-sehem imqassam tal-membri tal-grupp residenti jew sitwati f'dak l-Istat Membru. L-ammonti mnaqqsa għandhom jiġu riveduti u aġġustati fit-tmiem ta' kull sena fiskali. Meta tiġi kkalkulata l-bażi għat-taxxa fis-snin futuri, għandhom jiġu kkunsidrati l-ammonti li jkunu diġà tnaqqsu.
(c) il-provvedimenti tekniċi tal-impriżi tal-assigurazzjoni stabbiliti skont id-Direttiva 91/674/KEE għandhom ikunu deduċibbli, bl-eċċezzjoni tal-provvedimenti ta' ugwalizzazzjoni. Stat Membru li, f'konformità mal-Artikolu 62 tad-Direttiva 91/674/KEE, ikun introduċa r-rekwiżit fil-liġi kummerċjali ta' dispożizzjonijiet ta' ekwalizzazzjoni għandu jipprovdi wkoll il-possibbiltà li tali dispożizzjonijiet jistgħu jitnaqqsu mit-taxxa. Fil-każ ta' grupp, kwalunkwe tnaqqis bħal dan fil-provvedimenti ta' ugwalizzazzjoni għandu jiġi applikat għas-sehem imqassam tal-membri tal-grupp residenti jew sitwati f'dak l-Istat Membru. L-ammonti mnaqqsa għandhom jiġu riveduti u aġġustati fit-tmiem ta' kull sena fiskali. Meta tiġi kkalkulata l-bażi għat-taxxa fis-snin futuri, għandhom jiġu kkunsidrati l-ammonti li jkunu diġà tnaqqsu.
Emenda 26
Proposta għal direttiva
Artikolu 48
Meta kontribwent ikun ġarrab telf qabel daħal fis-sistema prevista minn din id-Direttiva, li seta' jiġi riportat skont il-liġi nazzjonali applikabbli iżda li jkun għadu ma ġiex paċut kontra l-profitti taxxabbli, dak it-telf jista' jitnaqqas mill-bażi għat-taxxa safejn previst skont il-liġi nazzjonali.

Meta kontribwent ikun ġarrab telf qabel daħal fis-sistema prevista minn din id-Direttiva, li seta' jiġi riportat skont il-liġi nazzjonali applikabbli iżda li jkun għadu ma ġiex paċut kontra l-profitti taxxabbli, dak it-telf jista' jitnaqqas mill-parti tal-bażi tat-taxxa ntaxxata fl-Istat Membru li fih kienet tapplika l-liġi nazzjonali applikabbli preċedenti safejn previst skont il-liġi nazzjonali.

Emenda 27
Proposta għal direttiva
Artikolu 73 – paragrafu 1 – punt a
(a) taxxa fuq il-profitti, skont ir-reġim ġenerali f'dak il-pajjiż terz, b'rata statutorja ta' taxxa korporattiva iżjed baxxa minn 40% tar-rata tat-taxxa korporattiva statutorja medja applikabbli fl-Istati Membri;
(a) taxxa fuq il-profitti, skont ir-reġim ġenerali f'dak il-pajjiż terz, b'rata statutorja ta' taxxa korporattiva iżjed baxxa minn 70 % tar-rata tat-taxxa korporattiva statutorja medja applikabbli fl-Istati Membri;
Emenda 28
Proposta għal direttiva
Artikolu 80 – paragrafu 1
It-tranżazzjonijiet artifiċjali li jsiru għall-iskop biss li tiġi evitata t-taxxa għandhom jiġu injorati fil-kalkolazzjoni tal-bażi għat-taxxa.

It-tranżazzjonijiet artifiċjali li jsiru prinċipalment għall-iskop li tiġi evitata t-taxxa għandhom jiġu injorati fil-kalkolazzjoni tal-bażi għat-taxxa.

Emenda 29
Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 1 – punt b
(b) bir-reġim ġenerali fil-pajjiż terz, il-profitti jkunu taxxabbli b'rata tat-taxxa korporattiva statutorja iżjed baxxa minn 40% tar-rata tat-taxxa korporattiva statutorja medja applikabbli fl-Istati Membri, jew l-entità tkun suġġetta għal reġim speċjali li jippermetti livell konsiderevolment aktar baxx ta' tassazzjoni minn dak tar-reġim ġenerali;
(b) bir-reġim ġenerali fil-pajjiż terz, il-profitti jkunu taxxabbli b'rata tat-taxxa korporattiva statutorja iżjed baxxa minn 70 % tar-rata tat-taxxa korporattiva statutorja medja applikabbli fl-Istati Membri, jew l-entità tkun suġġetta għal reġim speċjali li jippermetti livell konsiderevolment aktar baxx ta' tassazzjoni minn dak tar-reġim ġenerali;
Emenda 30
Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 1 – parti introduttorja
1.  Il-bażi għat-taxxa konsolidata għandha tinqasam bejn il-membri tal-grupp f'kull sena fiskali fuq il-bażi ta' formula għat-tqassim. Sabiex tistabbilixxi s-sehem imqassam ta' membru tal-grupp A, il-formula għandha tieħu l-forma li ġejja, billi tagħti piż indaqs lill-fatturi tal-bejgħ, tal-ħaddiema u tal-assi:
1.  Il-bażi għat-taxxa konsolidata għandha tinqasam bejn il-membri tal-grupp f'kull sena fiskali fuq il-bażi ta' formula għat-tqassim. Sabiex tistabbilixxi s-sehem imqassam ta' membru tal-grupp A, il-formula għandha tieħu l-forma li ġejja, billi tkopri l-fatturi tal-bejgħ, tal-ħaddiema u tal-assi:
Emenda 31
Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 1 – formola
20120419-P7_TA(2012)0135_MT-p0000001.fig
20120419-P7_TA(2012)0135_MT-p0000003.fig
Emenda 32
Proposta għal direttiva
Artikolu 110 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  Il-Kummissjoni għandha tfassal format uniformi tad-dikjarazzjoni tat-taxxa b'kooperazzjoni mal-amministrazzjonijiet fiskali tal-Istati Membri.
Emenda 33
Proposta għal direttiva
Artikolu 122 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
1.  L-awtorità fiskali prinċipali tista' tibda u tikkoordina verifiki ta' membri ta' grupp. Tista' tinbeda verifika wkoll fuq talba ta' awtorità kompetenti.
1.  L-awtorità fiskali prinċipali tista' tibda u tikkoordina verifiki ta' membri ta' grupp. Tista' tinbeda verifika wkoll fuq talba ta' awtorità kompetenti fl-Istat Membru ta' residenza tal-membru tal-grupp fl-Istat Membru fejn ġie stabbilit il-membru tal-grupp.
Emenda 34
Proposta għal direttiva
Artikolu 123a (ġdid)
Artikolu 123a

Forum BKKTK:

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi forum ġdid dwar il-BKKTK , li lilu l-kumpaniji u l-Istati Membri jkunu jistgħu jirreferu d-domandi u t-tilwim relatati mal-BKKTK. Dak il-forum għandu jkun jista' jagħti direzzjoni lill-kumpaniji u lill-Istati Membri

Emenda 35
Proposta għal direttiva
Artikolu 130
Il-Parlament Ewropew għandu jiġi infurmat dwar l-adozzjoni ta' atti delegati mill-Kummissjoni ta' kwalunkwe oġġezzjoni fformulata għalihom, jew ir-revoka tad-delegazzjoni tas-setgħat mill-Kunsill.

Il-Parlament Ewropew għandu jiġi infurmat dwar l-adozzjoni ta' atti delegati mill-Kummissjoni ta' kwalunkwe oġġezzjoni fformulata għalihom, jew ir-revoka tad-delegazzjoni tas-setgħat mill-Kunsill. Kwalunkwe valutazzjoni futura tal-istrument għandha tiġi komunikata lill-membri tal-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew.

Emenda 36
Proposta għal direttiva
Artikolu 132 a (ġdid)
Artikolu 132 a

SMEs transkonfinali

Sa ... *, il-Kummissjoni għandha tipprevedi strument li jippermetti lill-SMEs involuti f' attivitajiet transkonfinali li jagħżlu li jkunu parti minn skema tal-BKKTK fuq bażi volontarja.

* ĠU: Jekk jogħġbok daħħal l-ewwel jum tax-xahar wara sentejn wara d-data ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva.
Emenda 37
Proposta għal direttiva
Artikolu 133
Il-Kummissjoni għandha, ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, tirrevedi l-applikazzjoni tagħha u tirrapporta lill-Kunsill dwar l-operazzjoni ta' din id-Direttiva. Ir-rapport għandu, b'mod partikolari jinkludi analiżi tal-impatt tal-mekkaniżmu mwaqqaf fil-Kapitolu XVI ta' din id-Direttiva dwar id-distribuzzjoni tal-bażijiet tat-taxxa bejn l-Istati Membri.

Il-Kummissjoni għandha sa ...*, teżamina l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva u tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-operazzjoni tagħha. Ir-rapport għandu jinkludi inter alia, analiżi, ibbażata fuq valutazzjoni indipendenti, ta'

(a) l-impatt tal-mekkaniżmu mwaqqaf fil-Kapitolu XVI ta' din id-Direttiva dwar id-distribuzzjoni tal-bażijiet tat-taxxa bejn l-Istati Membri u l-impatt fuq d-dħul tagħhom mit-taxxa.
(b) l-użu minn u l-prattikabbiltà ta' din id-Direttiva għall-SMEs;
(c) il-vantaġġi u l-iżvantaġġi li s-sistema ssir fakultattiva għal SMEs;
(d) l-implikazzjonijiet soċjoekonomiċi ta' din id-Direttiva, inkluż l-impatt fuq l-operazzjonijiet globali ta' kumpaniji u fuq il-kompetittività tal-kumpaniji eliġibbli u mhux eliġibbli;
(e) l-impatt fuq ġbir tat-taxxa ġusta u leali fl-Istati Membri;.
(f) il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-introduzzjoni ta' rati tat-taxxa minimi.
Fejn xieraq, il-Kummissjoni għandha tagħmel proposta biex temenda din id-Direttiva sa mhux aktar tard mill-2020. Sa ...**, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-konsegwenzi potenzjali ta' din id-Direttiva fis-suq intern u, b'mod partikolari, dwar id-distorsjonijiet potenzjali fil-kompetizzjoni bejn il-kumpaniji soġġetti għall-arranġamenti stipulati f'din id-Direttiva u dawk li ma jissodisfawx il-kriterji għall-finijiet tal-konsolidament.

*L-ewwel jum tax-xahar wara ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
** L-ewwel jum tax-xahar wara sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
Emenda 38
Proposta għal direttiva
Anness 3 – titolu 5 – entrata 4
Versicherungsteuer

imħassar

It-Tassazzjoni fuq prodotti ta' enerġija u elettriku *
PDF 760kWORD 291k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2012 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/96/KE li tirriforma l-istruttura tal-Komunità dwar tassazzjoni fuq prodotti ta' enerġija u elettriku (COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))
P7_TA(2012)0136A7-0052/2012

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2011)0169),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 113 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu l-Parlament ġie kkonsultat mill-Kunsill (C7-0105/2011),

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati mressqa, fi ħdan il-qafas ta' Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, mill-Parlament Bulgaru, il-Kungress tad-Deputati Spanjol u s-Senat Spanjol, li jiddikjaraw li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits, tal-Kumitat għall-Ambjent, tal-Kumitat għas-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu kif ukoll tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A7-0052/2012),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni biex timmodifika l-proposta tagħha konsegwentement, skont l-Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

3.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal direttiva
Premessa 1
(1)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE kienet adottata sabiex ikun żgurat il-funzjonament kif jixraq tas-suq intern fir-rigward tat-tassazzjoni fuq il-prodotti tal-enerġija u l-elettriku. F'konformità mal-Artikolu 6 tat-Trattat, ir-rekwiżiti tal-protezzjoni ambjentali ġew integrati fit-termini ta' dik id-Direttiva, fid-dawl, b'mod partikolari, tal-protokoll ta' Kjoto.
(1)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE kienet adottata sabiex ikun żgurat il-funzjonament kif jixraq tas-suq intern fir-rigward tat-tassazzjoni fuq il-prodotti tal-enerġija u l-elettriku. F'konformità mal-Artikolu 6 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), ir-rekwiżiti tal-protezzjoni ambjentali ġew integrati fit-termini ta' dik id-Direttiva, fid-dawl, b'mod partikolari, tal-protokoll ta' Kjoto. Huwa importanti li, skont l-Artikolu 9 TFUE, jiġi żgurat jekk ikunx qed jitqies biżżejjed il-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem, pereżempju fil-kuntest tat-tniġġis tal-arja.
Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)
(1a)  Fl-indirizzar ta' kwistjoni daqshekk wiesgħa u fundamentali bħat-tassazzjoni tal-enerġija fl-Unjoni, il-kunsiderazzjoni tal-imperattivi fil-materja tal-politika dwar il-klima u dik ambjentali, indipendentement minn kemm ikunu meħtieġa, mhijiex suffiċjenti. Għall-Unjoni, l-objettivi tal-politika tal-enerġija kif ukoll dawk tal-politika industrijali jikkostitwixxu kwistjonijiet delikati ta' importanza ugwalment essenzjali. Barra minn hekk, sabiex is-suq intern jiffunzjona b'mod xieraq u effiċjenti fil-qasam tal-enerġija, l-inizjattivi u l-leġiżlazzjoni kollha tal-Unjoni relatati ma' dan is-settur iridu jkunu kkoordinati kontinwament u bir-reqqa. Mhux biss l-emendi għad-Direttiva 2003/96/KE għandhom ikunu kompatibbli ma' politiki oħra relatati mal-enerġija, iżda dawk il-politiki għandhom jiġu adattati b'mod adegwat għall-qafas tat-tassazzjoni dwar l-enerġija. B'mod partikolari, il-problemi eżistenti relatati mal-iskema għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet tal-Unjoni taħt id-Direttiva tat-13 ta' Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Komunità1għandhom jiġu trattati b'riżolutezza sabiex din tkun tista' tiffunzjona b'mod effettiv. Kull nuqqas ta' koerenza jkun detrimentali biex jintlaħqu l-objettivi tal-Unjoni fuq żmien twil għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv.
1 ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32.
Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 2
(2)  Huwa meħtieġ li jkun żgurat li s-suq intern ikompli jiffunzjona kif jixraq fl-ambitu ta' rekwiżiti ġodda relatati mal-limitazzjoni tat-tibdil fil-klima, għall-użu tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli u għall-iffrankar tal-enerġija, kif approvat mill-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew tat-8 u d-9 ta' Marzu 2007 u tal-11 u t-12 ta' Diċembru 2008.
(2)  Huwa meħtieġ li jkun żgurat li s-suq intern jiffunzjona b'mod ottimali fl-ambitu ta' rekwiżiti ġodda relatati mal-limitazzjoni tat-tibdil fil-klima, għall-użu tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli u għall-iffrankar tal-enerġija, kif approvat mill-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew tat-8 u d-9 ta' Marzu 2007 u tal-11 u t-12 ta' Diċembru 2008. Għaldaqstant għandu jiġi ggarantit, skont din id-Direttiva 2003/96/KE, trattament konsistenti tas-sorsi tal-enerġija sabiex jingħataw kundizzjonijiet verament indaqs għall-konsumaturi tal-enerġija irrispettivament mis-sors tal-enerġija użat.
Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 2a (ġdida)
(2a)  It-tassazzjoni fuq il-prodotti tal-enerġija għandha tiġi mwettqa b'manjiera teknoloġikament newtrali sabiex jkunu jistgħu jiġu żviluppati teknoloġiji ġodda.
Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 3
(3)  It-tassazzjoni relatata mal-emissjonijiet tas-CO2tista' tkun mezz li jkun ta' benefiċċju mil-lat tal-ispejjeż għall-Istati Membri biex jiksbu t-tnaqqis tal-gassijiet serra meħtieġ skont id-Deċiżjoni 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar l-isforz tal-Istati Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra biex jonoraw l-impenji tal-Komunità għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra sal-2020 fir-rigward ta' sorsi mhux koperti mill-iskema tal-Unjoni taħt id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE. Minħabba l-irwol potenzjali tat-tassazzjoni relatata mas-CO2, it-tħaddim kif jixraq tas-suq intern jirrikjedi regoli komuni dwar dik it-tassazzjoni.
(3)  It-tassazzjoni relatata mal-emissjonijiet tas-CO2hija ġeneralment mezz li jkun ta' benefiċċju mil-lat tal-ispejjeż għall-Istati Membri biex jiksbu t-tnaqqis tal-gassijiet serra meħtieġ skont id-Deċiżjoni 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar l-isforz tal-Istati Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra biex jonoraw l-impenji tal-Komunità għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra sal-2020 fir-rigward ta' sorsi mhux koperti mill-iskema tal-Unjoni taħt id-Direttiva 2003/87/KE. Minħabba l-irwol attwali u potenzjali tat-tassazzjoni relatata mas-CO2, it-tħaddim kif jixraq tas-suq intern jirrikjedi regoli komuni dwar dik it-tassazzjoni.
Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)
(4a)  It-tassazzjoni tal-enerġija m'għandhiex tirrigwarda l-irkupru tal-enerġija mill-iskart u, b'mod partikulari, l-użu tal-iskart bħala fjuwil alternattiv, billi l-għan tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart1huwa li l-produtturi u d-detenturi tal-iskart jarmu l-iskart bl-aktar mod effiċjenti fl-użu tal-enerġija u bl-aktar mod favorevoli għall-ambjent possibbli u tagħti prijorità għall-irkupru tal-enerġija fuq ir-rimi.
1 ĠU L 312, 22.11.2008, p.3.
Emenda 7
Proposta għal direttiva
Premessa 4b (ġdida)
(4b)  L-Istati Membri għandhom iżommu d-dritt li japplikaw livell ta' tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija “l isfel sa żero fuq il-konsum tal-prodotti tal-enerġija u l-elettriku użati għall-agrikoltura, l-ortikultura, il-pixxikoltura u l-forestrija.
Emenda 8
Proposta għal direttiva
Premessa 5
(5)  Għaldaqstant, għandha ssir dispożizzjoni għat-tassazzjoni tal-enerġija biex din tkun tikkonsisti minn żewġ komponenti, it-tassazzjoni relatata mas-CO2 u t-tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija. Sabiex it-tassazzjoni tal-enerġija tadatta għat-tħaddim tal-iskema tal-Unjoni taħt id-Direttiva 2003/87/KE, l-Istati Membri għandhom ikunu mitlubin jiddistingwu b'mod espliċitu bejn dawn iż-żewġ komponenti. Dan jippermetti wkoll it-trattament distint tal-fjuwils li huma bijomassa jew magħmula minn bijomassa.
(5)  Għaldaqstant, għandha ssir dispożizzjoni għat-tassazzjoni tal-enerġija biex din tkun tikkonsisti minn żewġ komponenti, it-tassazzjoni relatata mas-CO2 u t-tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija. Sabiex it-tassazzjoni tal-enerġija tadatta għat-tħaddim tal-iskema tal-Unjoni taħt id-Direttiva 2003/87/KE, l-Istati Membri għandhom ikunu mitlubin jiddistingwu b'mod espliċitu bejn dawn iż-żewġ komponenti. Dan jippermetti wkoll it-trattament distint tal-fjuwils li huma bijomassa jew magħmula minn bijomassa fid-dawl tal-vantaġġi li joffru bħala sors ta' enerġija rinnovabbli bi prezz baxx u kważi newtrali fir-rigward tal-gass b'effett ta' serra, sakemm jissodisfaw il-kriterji ta' sostenibbiltà stipulati fl-Artikolu 17 tad-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli1. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li fih teżamina jekk, minbarra l-emissjonijiet tas-CO2, għandhomx jitqiesu wkoll l-emissjonijiet ta' gassijiet oħra li jagħmlu l-ħsara, bil-għan li titħares is-saħħa pubblika.
1 ĠU L 140, 5.6.2009, p.16.
Emenda 9
Proposta għal direttiva
Premessa 6
(6)  Kull wieħed minn dawn il-komponenti għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi ta' kriterji oġġettivi, li jippermettu t-trattament ugwali ta' sorsi differenti tal-enerġija. Għall-finijiet tat-tassazzjoni relatata mas-CO2, għandha ssir referenza għall-emissjonijiet tas-CO2 kkawżati mill-użu ta' kull prodott tal-enerġija kkonċernat, bl-użu tal-fatturi tal-emissjoni tas-CO2 ta' referenza stipulati fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/589/KE tat-18 ta' Lulju 2007 li tistabbilixxi linji ta' gwida dwar il-monitoraġġ u r-rapportaġġ tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Għall-finijiet tat-tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija, għandha ssir referenza għall-kontenut tal-enerġija tal-prodotti tal-enerġija differenti u tal-elettriku kif imsemmi fid-Direttiva 2006/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2006 dwar effiċjenza fl-użu finali tal-enerġija u dwar servizzi ta' enerġija u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/76/KEE. F'dan il-kuntest, għandhom jitqiesu l-vantaġġi ambjentali tal-bijomassa jew prodotti magħmula mill-bijomassa. Dawn il-prodotti għandhom ikunu intaxxati fuq il-bażi tal-fatturi tal-emissjonijiet tas-CO2 speċifikati fid-Deċiżjoni 2007/589/KE għal bijomassa jew prodotti magħmula minn bijomassa u l-kontenut tal-enerġija tagħhom kif speċifikat fl-Anness III għad-Direttiva 2009/28/KE. Il-bijofjuwils u l-bijolikwidi ddefiniti fl-Artikolu 2(h) u (i) tad-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli huma bla dubju l-aktar kategorija kkonċernata importanti. Minħabba li l-vantaġġi ambjentali ta' dawn il-prodotti jvarjaw, skont jekk ikunux jikkonformaw mal-kriterji tas-sostenibbiltà mniżżlin fl-Artikolu 17 ta' dik id-Direttiva, il-valuri speċifiċi ta' referenza għall-bijomassa u għal prodotti magħmulin mill-bijomassa għandhom japplikaw biss fejn dawn il-kriterji jkunu ssodisfati.
(6)  Kull wieħed minn dawn il-komponenti għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi ta' kriterji oġġettivi, li jippermettu t-trattament ugwali ta' sorsi differenti tal-enerġija. Għall-finijiet tat-tassazzjoni relatata mas-CO2, għandha ssir referenza għall-emissjonijiet tas-CO2 kkawżati mill-użu ta' kull prodott tal-enerġija kkonċernat, bl-użu tal-fatturi tal-emissjoni tas-CO2 ta' referenza stipulati fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/589/KE tat-18 ta' Lulju 2007 li tistabbilixxi linji ta' gwida dwar il-monitoraġġ u r-rapportaġġ tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra skont id-Direttiva 2003/87/KE . Għall-finijiet tat-tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija, għandha ssir referenza għall-kontenut tal-enerġija tal-prodotti tal-enerġija differenti u tal-elettriku kif imsemmi fid-Direttiva 2006/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2006 dwar effiċjenza fl-użu finali tal-enerġija u dwar servizzi ta' enerġija u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/76/KEE. F'dan il-kuntest, għandhom jitqiesu l-vantaġġi ambjentali tal-bijomassa jew prodotti magħmula mill-bijomassa. Dawn il-prodotti għandhom ikunu intaxxati fuq il-bażi tal-fatturi tal-emissjonijiet tas-CO2 speċifikati fid-Deċiżjoni 2007/589/KE għal bijomassa jew prodotti magħmula minn bijomassa u l-kontenut tal-enerġija tagħhom kif speċifikat fl-Anness III għad-Direttiva 2009/28/KE. Il-bijofjuwils u l-bijolikwidi ddefiniti fl-Artikolu 2(h) u (i) tad-Direttiva 2009/28/KE huma bla dubju l-aktar kategorija kkonċernata importanti. Minħabba li l-vantaġġi ambjentali ta' dawn il-prodotti jvarjaw, skont jekk ikunux jikkonformaw mal-kriterji tas-sostenibbiltà mniżżlin fl-Artikolu 17 ta' dik id-Direttiva, il-valuri speċifiċi ta' referenza għall-bijomassa u għal prodotti magħmulin mill-bijomassa għandhom japplikaw biss fejn dawn il-kriterji jkunu ssodisfati. Malli l-kriterji ta' sostenibbiltà għall-prodotti tal-bijomassa għajr bijofjuwils u bijolikwidi jiġu stabbiliti skont id-Direttiva 2009/28/KE, dawk il-valuri speċifiċi ta' referenza għandhom jiġu applikati għall-prodotti tal-bijomassa għajr il-bijofjuwils biss jekk ikunu konformi mal-kriterji l-ġodda ta' sostenibbiltà.
Emenda 10
Proposta għal direttiva
Premessa 7
(7)  It-tassazzjoni relatata mas-CO2 għandha tkun addattata għat-tħaddim tad-Direttiva 2003/87/KE sabiex tikkumplimentaha b'mod effettiv. Dik it-tassazzjoni għandha tkun applikata għall-użu kollu, inkluż dak għal finijiet differenti mit-tisħin, ta' prodotti tal-enerġija li jikkawżaw l-emissjonijiet tas-CO2 fl-installazzjonijiet fi ħdan it-tifsira ta' dik id-Direttiva, sakemm l-installazzjoni kkonċernata ma tkunx soġġetta għall-iskema għan-negozjar ta' emissjonijiet taħt dik id-Direttiva. Madankollu, minħabba li l-applikazzjoni kumulattiva taż-żewġ strumenti ma tippermettix it-tnaqqis tal-emissjonijiet lil hinn minn dawk miksuba, b'mod ġenerali, permezz tal-iskema għan-negozjar ta' emissjonijiet waħedha, iżda twassal sempliċiment għal żieda fl-ispiża totali ta' dak it-tnaqqis, it-tassazzjoni relatata mas-CO2 ma għandhiex tapplika għall-konsum fl-installazzjonijiet soġġetti għall-iskema tal-Unjoni.
(7)  It-tassazzjoni relatata mas-CO2 għandha tkun addattata għat-tħaddim tad-Direttiva 2003/87/KE sabiex tikkumplimentaha b'mod effettiv. Dik it-tassazzjoni għandha tkun applikata għall-użu kollu, inkluż dak għal finijiet differenti mit-tisħin, ta' prodotti tal-enerġija li jikkawżaw l-emissjonijiet tas-CO2 fl-installazzjonijiet fi ħdan it-tifsira ta' dik id-Direttiva, sakemm l-installazzjoni kkonċernata ma tkunx soġġetta għall-iskema għan-negozjar ta' emissjonijiet taħt dik id-Direttiva. Madankollu, minħabba li l-applikazzjoni kumulattiva taż-żewġ strumenti ma tippermettix it-tnaqqis tal-emissjonijiet lil hinn minn dawk miksuba, b'mod ġenerali, permezz tal-iskema għan-negozjar ta' emissjonijiet waħedha, iżda twassal sempliċiment għal żieda fl-ispiża totali ta' dak it-tnaqqis, it-tassazzjoni relatata mas-CO2 ma għandhiex tapplika għall-konsum dirett jew indirett fl-installazzjonijiet soġġetti għall-iskema tal-Unjoni. Piż doppju f'forma ta' tassazzjoni doppja u regolamentazzjoni doppja jwassal għal distorsjonijiet tal-kompetizzjoni u jrid jiġi eskluż.
Emenda 51
Proposta għal direttiva
Premessa 8
(8)  Fl-interess tan-newtralità fiskali, għandhom japplikaw l-istess livelli minimi ta' tassazzjoni għal kull komponent tat-tassazzjoni tal-enerġija, għall-prodotti tal-enerġija kollha li jintużaw għal skop partikolari. Meta l-livelli minimi tat-tassazzjoni huma hekk preskritti, l-Istati Membri għandhom, anki għal raġunijiet ta' newtralità fiskali, jiżguraw livelli ugwali ta' tassazzjoni nazzjonali fuq il-prodotti kollha kkonċernati. Meta jkun meħtieġ, għandhom jiġu previsti perjodi ta' transizzjoni għall-finijiet ta' ugwaljanza ta' dawk il-livelli.
imħassar
Emenda 12
Proposta għal direttiva
Premessa 11
(11)  Għandu jkun żgurat li l-livelli minimi tat-tassazzjoni jippriservaw l-effetti intenzjonati tagħhom. Minħabba li t-tassazzjoni relatata mas-CO2 tikkumplimenta t-tħaddim tad-Direttiva 2003/87/KE, il-prezz tas-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet għandu jkun issorveljat mill-qrib fl-analiżi perjodika tad-Direttiva, li huwa inkarigu tal-Kummissjoni. Il-livelli minimi tat-tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija għandhom f'intervalli regolari jiġu allinjati b'mod awtomatiku biex titqies l-evoluzzjoni tal-valur reali tagħhom sabiex ikun ippriservat il-livell attwali tal-armonizzazzjoni tar-rata; biex titnaqqas il-volatilità li titnissel mill-prezzijiet tal-enerġija u tal-ikel, dan l-allinjament għandu jsir fuq il-bażi tat-tibdil fl-indiċi armonizzat tal-Unjoni kollha tal-prezzijiet tal-konsumatur minbarra l-enerġija u l-ikel mhux ipproċessat kif ippubblikat mill-Eurostat.
(11)  Għandu jkun żgurat li l-livelli minimi tat-tassazzjoni jippriservaw l-effetti intenzjonati tagħhom. Għal dak il-għan, il-livelli minimi tat-tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija għandhom jiġu eżaminati f'intervalli regolari.
Emenda 13
Proposta għal direttiva
Premessa 11a (ġdida)
(11a)  Minħabba n-natura kumplessa tar-rekwiżiti li ż-żewġ komponenti taż-żewġ sistemi, jiġifieri it-tassazzjoni tal-enerġija u t-tassazzjoni relatata mas-CO2, huma maħsuba li jissodisfaw, għandhom jiġu stipulati fil-livelli kollha regoli ċari li, fl-interessi tal-konsumaturi kollha, ikunu trasparenti u li jinftiehmu mill-ewwel, sabiex jiġi ggarantit li s-sistema tkun tista' tiġi amministrata sewwa.
Emenda 14
Proposta għal direttiva
Premessa 12
(12)  Fil-qasam tal-fjuwils tal-karozzi, l-aktar livell minimu favorevoli ta' tassazzjoni applikabbli għan-nafta, prodott li fil-parti l-kbira tiegħu oriġinarjament kien iddedikat għal użu kummerċjali u għaldaqstant tradizzjonalment intaxxat f'livell aktar baxx, joħloq effett ta' tgħawwiġ fir-rigward tal-petrol, il-fjuwil li huwa l-kompetitur ewlieni tiegħu. L-Artikolu 7 tad-Direttiva 2003/96/KE għaldaqstant jipprevedi l-ewwel passi ta' allinjament gradwali għal livell minimu ta' tassazzjoni applikabbli għall-petrol. Huwa meħtieġ li dan l-allinjament jitlesta u gradwalment ikun hemm ċaqliq għal sitwazzjoni fejn in-nafta u l-petrol ikunu intaxxati f'livell ugwali.
imħassar
Emenda 15
Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)
(12a)  L-implimentazzjoni tal-istruttura l-ġdida tat-taxxa se tinvolvi ż-żieda tar-rata ta' tassazzjoni tan-nafta biex tiġi allinjata ma' dik tal-petrol. Dan jista' jippreġudika kemm id-deċiżjoni meħuda mill-industrija tal-karozzi tal-Unjoni li tiffoka fuq magni konvenzjonali nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija, kif ukoll il-kisba tal-objettivi ta' tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 tal-Unjoni, peress li l-valuri limitu ffissati fir-rigward tas-CO2 jistgħu biss jintlaħqu jekk għadd suffiċjenti ta' vetturi fit-triq ikunu jaħdmu bin-nafta. Għandhom jittieħdu miżuri flessibbli xierqa sabiex jiżguraw li l-kompetittività tas-settur tal-karozzi u s-suċċess tal-istrateġija tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 f'dak is-settur ma jkunux ipperikolati. It-taxxi fuq ix-xiri, fuq ir-reġistrazzjoni u t-taxxi ta' kull sena fuq l-użu tat-toroq għandhom jiġu armonizzati u, bi prinċipju, stabbiliti biss abbażi tal-emissjonijiet tas-CO2 tal-vettura.
Emenda 17
Proposta għal direttiva
Premessa 14
(14)  Hemm il-ħtieġa li jiġi limitat l-impatt tal-ispiża potenzjali tat-tassazzjoni relatata mas-CO2 fuq is-setturi jew is-subsetturi meqjusin bħala esposti għal riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-emissjonjiet tal-karbonju skont l-Artikolu 10a(13) tad-Direttiva 2003/87/KE. Għaldaqstant, huwa xieraq li jiġu previsti miżuri tranżizzjonali korrispondenti li, madankollu, għandhom jippriservaw ukoll l-effikaċja ambjentali tat-tassazzjoni relatata mas-CO2.
(14)  Hemm il-ħtieġa li jiġi limitat l-impatt tal-ispiża potenzjali tal-istruttura l-ġdida tat-taxxa fuq is-setturi jew is-subsetturi meqjusin bħala esposti għal riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-emissjonjiet tal-karbonju. Għaldaqstant, huwa xieraq li jiġu previsti miżuri korrispondenti li, madankollu, għandhom jippriservaw ukoll l-effikaċja ambjentali tat-tassazzjoni relatata mas-CO2.
Emenda 18
Proposta għal direttiva
Premessa 14a (ġdida)
(14a)  Kwalunkwe ristrutturazzjoni tat-tassazzjoni tal-enerġija għandha tiżgura li s-setturi li ma jkunux suġġetti għall-iskema tal-iskambju tal-kwoti tal-emissjonijiet taħt id-Direttiva 2003/87/KE ma jkunux penalizzati fir-rigward tas-setturi koperti minn din l-iskema.
Emenda 19
Proposta għal direttiva
Premessa 15
(15)  L-Artikolu 5 tad-Direttiva 2003/96/KE jippermetti l-applikazzjoni ta' rati ddifferenzjati ta' tassazzjoni f'ċerti każijiet. Madankollu, sabiex tkun żgurata l-konsistenza tas-sinjal tal-prezz tas-CO2, il-possibbiltà għall-Istati Membri li jiddifferenzjaw ir-rati nazzjonali għandha tkun ristretta għat-tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija. Barra minn hekk, il-possibbiltà li jkun applikat livell aktar baxx ta' tassazzjoni għall-fjuwil tal-karozzi użat mit-taxis mhijiex aktar kompatibbli mal-objettiv tal-politiki li jippromwovu l-fjuwils alternattivi u t-trasportaturi tal-enerġija u l-użu ta' vetturi aktar nodfa fit-trasport urban u għaldaqstant għandha titneħħa.
(15)  L-Artikolu 5 tad-Direttiva 2003/96/KE jippermetti l-applikazzjoni ta' rati ddifferenzjati ta' tassazzjoni f'ċerti każijiet. Madankollu, sabiex tkun żgurata l-konsistenza tas-sinjal tal-prezz tas-CO2, il-possibbiltà għall-Istati Membri li jiddifferenzjaw ir-rati nazzjonali għandha tkun ristretta għat-tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija. Barra minn hekk, il-possibbiltà li jkun applikat livell aktar baxx ta' tassazzjoni għall-fjuwil tal-karozzi derivat miż-żejt użat mit-taxis mhijiex aktar kompatibbli mal-objettiv tal-politiki li jippromwovu l-fjuwils alternattivi u t-trasportaturi tal-enerġija u l-użu ta' vetturi aktar nodfa fit-trasport urban u għaldaqstant għandha titneħħa.
Emenda 20
Proposta għal direttiva
Premessa 16a (ġdida)
(16a)  Peress li l-introduzzjoni tal-vetturi ibridi hija importanti ħafna biex ma jibqax ikun hemm daqshekk dipendenza fuq il-fjuwils minn sorsi mhux rinnovabbli, fis-settur tat-trasport, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu, għal perjodu limitat, japplikaw eżenzjoni jew tnaqqis fil-livell ta' tassazzjoni fuq l-elettriku utilizzat biex dawn il-vetturi jiġu ċċarġjati.
Emenda 21
Proposta għal direttiva
Premessa 17
(17)  Eżenzjonijiet jew tnaqqis għall-benefiċċju tad-djar u organizzazzjonijiet rikonoxxuti bħala ddedikati għall-benesseri soċjali jistgħu jifformaw parti minn miżuri soċjali ddefiniti mill-Istati Membri. Il-possibbiltà li jkunu applikati tali eżenzjonijiet jew tnaqqis għandha, għal raġunijiet ta' trattament ugwali bejn is-sorsi tal-enerġija, tkun estiża għall-prodotti tal-enerġija kollha użati bħala fjuwils tat-tisħin u l-elettriku. Sabiex ikun żgurat li l-impatt tagħhom fuq is-suq intern jibqa' limitat, tali eżenzjoniiet u tnaqqis għandhom ikunu applikati biss għal attivitajiet mhux tan-negozju.
(17)  L-eżenzjonijiet jew it-tnaqqis li jibbenefikaw id-djar u organizzazzjonijiet rikonoxxuti bħala ddedikati għall-benesseri soċjali jostakolaw milli jingħata sinjal ta' valur korrett u b'hekk ikunu jfissru t-telfa ta' inċentiv importanti biex jitnaqqsu l-kontijiet u l-użu tal-enerġija. Il-possibbiltà fid-Direttiva 2003/96/KE li jkunu applikati tali eżenzjonijiet jew tnaqqis għandha, għalhekk, wara perjodu twil ta' tneħħija gradwali, titneħħa. Fl-Istati Membri fejn dan jaffettwa l-prezzijiet tal-enerġija, il-familji bi dħul baxx u l-organizzazzjonijiet tal-karità għandhom ikunu kkumpensati permezz ta' miżuri soċjali solidi u komprensivi.
Emenda 22
Proposta għal direttiva
Premessa 18
(18)  Fil-każ tal-gass tal-pitrolju likwifikat (LPG) u l-gass naturali użati bħala propellanti, il-vantaġġi f'forma ta' livelli minimi aktar baxxi ta' tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija jew il-possibbiltà li dawk il-prodotti tal-enerġija jkunu eżentati mit-tassazzjoni mhumiex aktar iġġustifikati, b'mod partikolari fid-dawl tal-ħtieġa li jiżdied is-sehem tas-suq tas-sorsi tal-enerġija li jiġġeddu u għandhom għaldaqstant jitneħħew fuq medda medja ta' żmien.
(18)  Fil-każ tal-gass tal-pitrolju likwifikat (LPG) u l-gass naturali użati bħala propellanti, il-vantaġġi f'forma ta' livelli minimi aktar baxxi ta' tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija jew il-possibbiltà li dawk il-prodotti tal-enerġija jkunu eżentati mit-tassazzjoni mhumiex iġġustifikati għall-perijodu fit-tul u għandhom għaldaqstant jitneħħew, b'mod partikolari fid-dawl tal-ħtieġa li fjuwils rinnovabbli jkunu jistgħu jżidu s-sehem tagħhom mis-suq. Madankollu, peress li l-LPG u l-gass naturali għandhom impatt anqas ta' ħsara fuq l-ambjent minn fjuwils fossili oħrajn, u peress li l-infrastruttura tad-distribuzzjoni tagħhom tista' tkun ta' benefiċċju fl-introduzzjoni ta' fjuwils alternattivi rinnovabbli, il-vantaġġi għandhom jitneħħew pass pass.
Emenda 24
Proposta għal direttiva
Premessa 20
(20)  L-Artikolu 15(3) tad-Direttiva 2003/96/KE jippermetti lill-Istati Membri japplikaw għax-xogħlijiet tal-agrikoltura, l-ortikoltura u l-pixxikoltura kif ukoll għall-forestrija mhux biss id-dispożizzjoijiet ġenerali applikabbli għan-negozji iżda wkoll livell ta' tassazzjoni li jinżel għal żero. Eżami ta' dik l-għażla wera li safejn hija kkonċernata t-tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija, iż-żamma tagħha tkun kontra l-objettivi tal-politika usa' tal-Unjoni sakemm ma tkunx marbuta ma' kontraparti li tiżgura l-avvanzi fil-qasam tal-effiċjenza tal-enerġija. Fir-rigward tat-tassazzjoni relatata mas-CO2 it-trattament tas-setturi kkonċernati għandu jkun allinjat mar-regoli li japplikaw għas-setturi industrijali.
(20)  L-Artikolu 15(3) tad-Direttiva 2003/96/KE jippermetti lill-Istati Membri japplikaw għax-xogħlijiet tal-agrikoltura, l-ortikoltura u l-pixxikoltura kif ukoll għall-forestrija mhux biss id-dispożizzjonijiet ġenerali applikabbli għan-negozji iżda wkoll livell ta' tassazzjoni li jinżel għal żero, bl-għan li tiġi żgurata l-vijabbiltà ekonomika ta' dawn is-setturi, li diġà huma mxekkla minn rekwiżiti soċjali, fitosanitarji u ambjentali kbar li għalihom is-suq ma jipprovdix kumpens xieraq. Minkejja dan, eżami ta' dik l-għażla wera li safejn hija kkonċernata t-tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija, iż-żamma tagħha tkun kontra l-objettivi tal-politika usa' tal-Unjoni sakemm ma tkunx marbuta ma' kontraparti li tiżgura l-avvanzi fil-qasam tal-effiċjenza tal-enerġija. Dan il-progress fl-effiċjenza enerġetika għandu jagħmel parti minn ċiklu ta' snin twil biżżejjed u għandu jkun sottomess għall-ippjanar pubbliku u monitoraġġ mill-entitajiet pubbliċi. L-Istati Membri għandhom jipprovdu gwida teknika lill-operaturi f'dawn is-setturi jekk jiġu applikati rekwiżiti addizzjonali tal-effiċjenza fl-enerġija relatati mar-rati tat-taxxa. Fir-rigward tat-tassazzjoni relatata mas-CO2, it-trattament tas-setturi kkonċernati għandu jqis il-kapaċitajiet speċifiċi ta' qbid u ħżin tal-karbonju u r-riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju għal kull wieħed mis-setturi u s-subsetturi kkonċernati, kif ukoll l-impatt possibbli fuq il-produttività u l-vijabbiltà tagħhom. Is-setturi li jipproduċu l-bijomassa b'ħafna potenzjal ta' assorbiment tal-karbonju għandhom ikunu eżentati. Huwa essenzjali li f'reġjuni li huma suġġetti għal kapaċità eċċezzjonali li jipproduċu enerġija minn sorsi rinnovabbli tiġi mħeġġa l-indipendenza enerġetika tal-attivitajiet agrikoli u tat-trobbija tal-bhejjem tagħhom.
Emenda 25
Proposta għal direttiva
Premessa 21
(21)  Ir-regoli ġenerali introdotti minn din id-Direttiva jqisu l-ispeċifiċitajiet tal-fjuwils li huma bijomassa jew magħmulin minn bijomassa li jikkonformaw mal-kriterji tas-sostenibilità stabbiliti fl-Artikolu 17 tad-Direttiva 2009/28/KE fir-rigward kemm tal-kontribuzzjoni tagħhom għall-bilanċ tas-CO2 kif ukoll għall-kontentut tal-enerġija aktar baxx għal kull unità kwantitattiva, kif imqabbla ma' wħud mill-fjuwils tal-fossili li jikkompetu magħhom. Konsegwentement, id-dispożizzjonijiet fid-Direttiva 2003/96/KE li jawtorizzaw it-tnaqqis jew l-eżenjonijiet għal dawk il-fjuwils għandhom jitneħħew fuq medda medja ta' żmien. Għall-perjodu interim, għandu jkun żgurat li l-applikazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet issir konsistenti mar-regoli ġenerali introdotti permezz ta' din id-Direttiva. Għalhekk, il-bijofjuwils u l-bijolikwidi ddefiniti fl-Artikolu 2(h) u (i) tad-Direttiva 2009/28/KE għandhom jibbenefikaw minn vantaġġi addizzjonali tat-taxxa biss jekk ikunu jissodisfaw il-kriterji dwar is-sostenibbiltà mniżżlin fl-Artikolu 17 ta' din id-Direttiva.
(21)  Ir-regoli ġenerali introdotti minn din id-Direttiva jqisu l-ispeċifiċitajiet tal-fjuwils li huma bijomassa jew magħmulin minn bijomassa li jikkonformaw mal-kriterji tas-sostenibilità stabbiliti fl-Artikolu 17 tad-Direttiva 2009/28/KE fir-rigward kemm tal-kontribuzzjoni tagħhom għall-bilanċ tas-CO2 kif ukoll għall-kontentut tal-enerġija aktar baxx għal kull unità kwantitattiva, kif imqabbla ma' wħud mill-fjuwils tal-fossili li jikkompetu magħhom. Konsegwentement, id-dispożizzjonijiet fid-Direttiva 2003/96/KE li jawtorizzaw it-tnaqqis jew l-eżenjonijiet għal dawk il-fjuwils għandhom jitneħħew fuq medda medja ta' żmien. Għall-perjodu interim, għandu jkun żgurat li l-applikazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet issir konsistenti mar-regoli ġenerali introdotti permezz ta' din id-Direttiva. Għalhekk, il-bijofjuwils u l-bijolikwidi ddefiniti fl-Artikolu 2(h) u (i) tad-Direttiva 2009/28/KE għandhom jibbenefikaw minn vantaġġi addizzjonali tat-taxxa biss jekk ikunu jissodisfaw il-kriterji dwar is-sostenibbiltà mniżżlin fl-Artikolu 17 ta' din id-Direttiva. Dan l-Artikolu jimplika li l-kriterji ta' sostenibbiltà jsiru aktar restrittivi fl-2017 u l-2018. Sabiex jiġu sodisfatti l-kriterji, l-iffrankar tal-emissjonijiet b'effett ta' serra mill-1 ta' Jannar 2017 għandu jkun mill-inqas ta' 50%. Mill-1 ta' Jannar 2018 l-iffrankar għandu jkun mill-inqas ta' 60% għal prodotti magħmula f'installazzjonijiet li fihom il-produzzjoni bdiet fl-1 ta' Jannar 2017 jew wara. Malli l-kriterji ta' sostenibbiltà għall-prodotti tal-bijomassa għajr bijofjuwils u bijolikwidi jiġu stabbiliti skont id-Direttiva 2009/28/KE, tali prodotti għandhom jibbenefikaw minn vantaġġi addizzjonali fit-taxxa biss jekk ikunu konformi ma' dawn il-kriterji l-ġodda.
Emenda 26
Proposta għal direttiva
Premessa 28
(28)  Kull ħames snin, u għall-ewwel darba sa qabel tmiem l-2015, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva, billi teżamina b'mod partikolari l-livell minimu tat-tassazzjoni relatata mas-CO2 fid-dawl tal-evoluzzjoni tal-prezz tas-suq fl-UE tal-kwoti tal-emissjonijiet, l-impatt tal-innovazzjoni u tal-iżviluppi teknoloġiċi u l-ġustifikazzjoni għall-eżenzjonijiet u t-tnaqqis stabbiliti f'din id-Direttiva, inkluż għall-fjuwil użat għall-finijiet tan-navigazzjoni bl-ajru u bil-baħar. Il-lista ta' setturi jew subsetturi li huma meqjusin esposti għal riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju għandha tkun irriveduta b'mod regolari, b'mod partikolari billi jingħata kas tad-disponibbiltà tal-evidenza li titfaċċa.
(28)  Kull tliet snin, u għall-ewwel darba sa qabel tmiem l-2015, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva, billi teżamina b'mod partikolari l-livelli minimi tat-tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija sabiex jiġi żgurat li jippreservaw l-effetti intenzjonati tagħhom, il-livell minimu tat-tassazzjoni relatata mas-CO2 fid-dawl tal-evoluzzjoni tal-prezz tas-suq fl-UE tal-kwoti tal-emissjonijiet, l-impatt tal-innovazzjoni u tal-iżviluppi teknoloġiċi, l-impatt ta' emissjonijiet li huma ta' ħsara jew potenzjalment ta' ħsara għas-saħħa għajr is-CO2, il-ġustifikazzjoni għall-eżenzjonijiet u t-tnaqqis stabbiliti f'din id-Direttiva, inkluż għall-fjuwil użat għall-finijiet tan-navigazzjoni bl-ajru u bil-baħar, kif ukoll l-iżviluppi fl-użu ta' bijogass, il-gass naturali u l-LPG fit-trasport fit-toroq. Dan ir-rapport għandu jinkludi ħarsa ġenerali tad-dispożizzjonijiet eżistenti dwar taxxa li jinsabu fil-ftehimiet bilaterali dwar is-servizzi bl-ajru. Ir-rapport għandu jeżamina wkoll l-impatt fuq l-istabbiliment ta' prijoritajiet tal-politika industrijali fl-industrija Ewropea tal-karozzi. Lista ta' setturi jew subsetturi li huma meqjusin esposti għal riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju għandha titfassal u tiġi rieżaminata b'mod regolari, b'mod partikolari billi jingħata kas tad-disponibbiltà tal-evidenza li titfaċċa.
Emenda 27
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
It-tassazzjoni relatata mas-CO2 għandha tiġi kkalkulata f'EUR/t ta' emissjonijiet tas-CO2, fuq il-bażi tal-fatturi tal-emissjoni tas-CO2 ta' referenza stipulati fil-punt 11 tal-Anness I għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/589/KE tat-18 ta' Lulju 2007 li tistabbilixxi linji gwida dwar il-monitoraġġ u r-rapportaġġ tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(*). Il-fatturi tal-emissjonijiet tas-CO2 speċifikati f'din id-Deċiżjoni għal bijomassa jew prodotti magħmulin mill-bijomassa għandhom, fil-każ tal-bijofjuwils u bijolikwidi ddefiniti fl-Artikolu 2(h) u (i) tad-Direttiva 2009/28/KE, japplikaw biss meta l-prodott ikkonċernat jikkonforma mal-kriterji tas-sostenibilità stabbiliti fl-Artikolu 17 tad-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli(**). Meta l-bijofjuwils u l-bijolikwidi ma jkunux jikkonformaw ma' dawk il-kriterji, l-Istati Membri għandhom japplikaw il-fattur tal-emissjoni tas-CO2 ta' referenza għall-fjuwil tat-tisħin jew il-fjuwil tal-karozzi ekwivalwenti li għalihom il-livelli minimi ta' tassazzjoni huma speċifikati f'din id-Direttiva.

It-tassazzjoni relatata mas-CO2 għandha tiġi kkalkulata f'EUR/t ta' emissjonijiet tas-CO2, fuq il-bażi tal-fatturi tal-emissjoni tas-CO2 ta' referenza stipulati fil-punt 11 tal-Anness I għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/589/KE tat-18 ta' Lulju 2007 li tistabbilixxi linji gwida dwar il-monitoraġġ u r-rapportaġġ tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra skont id-Direttiva 2003/87/KE . Il-fatturi tal-emissjonijiet tas-CO2 speċifikati f'din id-Deċiżjoni għal bijomassa jew prodotti magħmulin mill-bijomassa għandhom, fil-każ tal-bijofjuwils u bijolikwidi ddefiniti fl-Artikolu 2(h) u (i) tad-Direttiva 2009/28/KE, japplikaw biss meta l-prodott ikkonċernat jikkonforma mal-kriterji tas-sostenibilità stabbiliti fl-Artikolu 17 tad-Direttiva 2009/28/KE. Meta l-bijofjuwils u l-bijolikwidi ma jkunux jikkonformaw ma' dawk il-kriterji, l-Istati Membri għandhom japplikaw il-fattur tal-emissjoni tas-CO2 ta' referenza għall-fjuwil tat-tisħin jew il-fjuwil tal-karozzi ekwivalwenti li għalihom il-livelli minimi ta' tassazzjoni huma speċifikati f'din id-Direttiva. B'konformità mad--Direttiva 2009/28/KE u sabiex jiġu sodisfatti l-kriterji, l-iffrankar tal-emissjonijiet b'effett ta' serra għandu jkun mill-inqas ta' 50% mill-1 ta' Jannar 2017 u mill-inqas ta' 60% għal prodotti magħmula f'installazzjonijiet li fihom il-produzzjoni bdiet fl-1 ta' Jannar 2017 jew wara, mill-1 ta' Jannar 2018.

Emenda 28
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 1 – paragrafu 4
4.  Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw kemm għat-tassazzjoni relatata mas-CO2 kif ukoll għat-tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija.
4.  Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw kemm għat-tassazzjoni relatata mas-CO2 kif ukoll għat-tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija. Malli l-kriterji ta' sostenibbiltà għall-prodotti tal-bijomassa għajr bijofjuwils u bijolikwidi jiġu stabbiliti skont id-Direttiva 2009/28/KE, il-fatturi ta' referenza tal-emmissjonijiet tas-CO2 stipulati fil-punt (11) tal-Anness I tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/589/KE u l-valuri ta' referenza kalorifiċi netti stipulati fl-Anness III tad-Direttiva 2009/28/KE għandhom jiġu applikati għal tali prodotti tal-bijomassa biss jekk ikunu konformi ma' dawk il-kriterji ta' sostenibbiltà. Meta tali prodotti tal-bijomassa ma jkunux konformi ma' dawn il-kriterji ta' sostenibbiltà, l-Istati Membri għandhom japplikaw il-fattur ta' referenza tal-emissjonijiet tas-CO2 u l-valur ta' referenza kalorifiku nett għall-fjuwil tal-magni jew għat-tisħin ekwivalenti li għalihom il-livelli minimi ta' tassazzjoni huma speċifikati f'din id-Direttiva.
Emenda 29
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – sottopunt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 2 – paragrafu 4a (ġdid)
4a.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li la l-użu dirett u lanqas indirett tal-prodotti tal-enerġija f'installazzjoni fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva 2003/87/KE u la l-użu dirett u lanqas indirett tal-prodotti tal-enerġija f'installazzjonijiet intaxxati permezz ta' miżuri għat-tnaqqis tas-CO2 ma jkunu soġġetti għal tassazzjoni doppja jew regolamentazzjoni doppja.
Emenda 30
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a a (ġdid)
(aa) elettriku użat biex jiġi ppumpjat l-ilma għall-irrigazzjoni;
Emenda 31
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 3 – paragraafu 1 - punt b – it-tieni inċiż
użu doppju ta' prodotti tal-enerġija
l-industriji b'intensità għolja ta' enerġija u l-użu doppju tal-prodotti tal-enerġija
Emenda 32
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 - punt b – inċiż 2a (ġdid)
- skart użat bħala fjuwil alternattiv jew skart irkuprat b'mod termali fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 3(15) u l-Anness II,R1 tad-Direttiva 2008/98/KE.
Emenda 53
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 3
3.  Mingħajr preġudizzju għall-eżenzjonijiet, differenzjazzjonijiet u tnaqqis previsti f'din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li meta livelli minimi ugwali ta' tassazzjoni huma stabbiliti fl-Anness I fir-rigward ta' użu speċifiku, livelli ugwali ta' tassazzjoni huma stabbiliti għal prodotti li jintużaw għal dak l-użu. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 15(1)(i), għall-fjuwils tal-karozzi msemmija fl-Anness I Tabella A, dan għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2023.
imħassar
Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, kull użu li għalih huwa stabbilit livell minimu ta' tassazzjoni, rispettivment, fit-Tabelli A, B u Ċ fl-Anness I għandu jitqies bħala użu waħdieni.

Emenda 34
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – sottopunt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 a (ġdid)
Fil-każ tal-gass naturali u l-bijometan użat bħala fjuwil tal-magni, livelli minimi ta' tassazzjoni ogħla fuq il-konsum ġenerali tal-enerġija għandhom japplikaw biss wara valutazzjoni, li trid issir mill-Kummissjoni sal-2023, tal-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva fir-rigward tal-livell ta' tassazzjoni applikabbli għall-gass naturali fit-trasport bit-triq. Dik il-valutazzjoni għandha, inter alia, teżamina l-progress fid-disponibilità tal-gass naturali u tal-bijometan, it-tkabbir tan-netwerk tal-istazzjonijiet għar-riforniment tal-fjuwil fl-Unjoni, is-sehem tas-suq ta' vetturi li jużaw il-gass naturali fl-Unjoni, l-innovazzjoni u l-iżviluppi teknoloġiċi tal-bijometan bħala fjuwil tat-trasport u l-valur reali tal-livell minimu ta' tassazzjoni.

Emenda 35
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – sottopunt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 1
4.  Il-livelli minimi tat-tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija stabbiliti f'din id-Direttiva għandhom jiġu addattati kull tliet snin li jibdew mill-1 ta' Lulju 2016 sabiex jitqiesu l-bidliet fl-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur minbarra l-enerġija u l-ikel mhux ipproċessat kif ippubblikati mill-Eurostat. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-livelli minimi riżultanti tat-tassazzjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
4.  Il-livelli minimi tat-tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija stabbiliti f'din id-Direttiva għandhom jiġu riveduti kull tliet snin sabiex jiġi żgurat li jżommu l-effetti intenzjonati tagħhom, skont l-Artikolu 29. Jekk jitqies neċessarju, il-Kummissjoni għandha tagħmel proposti biex dawk il-livelli minimi jinbidlu.
Emenda 36
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – sottopunt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 2
Il-livelli minimi għandhom jiġu addattati awtomatikament, biż-żieda jew it-tnaqqis tal-ammont bażi f'ewro bil-bidla perċentwali f'dak l-indiċi matul it-tliet snin kalendarji preċedenti. Jekk il-bidla perċentwali mill-aħħar addattament tkun inqas minn 0.5%, ma jseħħ l-ebda addattament.“

Il-livelli minimi ta' tassazzjoni relatata mas-CO2 stabbiliti f'din id-Direttiva għandhom, kull tliet snin mill-1 ta' Lulju 2016, jiġu allinjati mal-prezz medju tas-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet fl-iskema għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet taħt id-Direttiva 2003/87/KE tul it-18-il xahar ta' qabel Il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat skont l-Artikolu 27 li jistabbilixxi l-formula li abbażi tagħha dak l-allinjament għandu jiġi kkalkolat.

Emenda 37
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5 – sottopunt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 5 - inċiż 3
– għall-użi li ġejjin: it-trasport pubbliku lokali tal-passiġġieri (minbarra t-taxis), il-ġbir tal-iskart, il-forzi armati u l-amministrazzjonijiet pubbliċi, il-persuni b'diżabilità, l-ambulanzi;
– għall-użi li ġejjin: it-trasport pubbliku lokali tal-passiġġieri (minbarra t-taxis), il-ġbir tal-iskart, il-forzi armati u l-amministrazzjonijiet pubbliċi, il-persuni b'diżabilità, l-ambulanzi, il-vetturi tat-tifi tan-nar u l-vetturi tal-pulizija;
Emenda 55
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 7
B'seħħ mill-1 ta' Jannar 2013, mill-1 ta' Jannar 2015 u mill-1 ta' Jannar 2018, il-livelli minimi ta' tassazzjoni applikabbli għall-fjuwils tal-karozzi għandhom ikunu ffissati kif stipulat fl-Anness I, Tabella A.“

1.  B'seħħ mill-1 ta' Jannar 2013, mill-1 ta' Jannar 2015 u mill-1 ta' Jannar 2018, il-livelli minimi ta' tassazzjoni applikabbli għall-fjuwils tal-karozzi għandhom ikunu ffissati kif stipulat fl-Anness I, Tabella A.“
2.  L-Istati Membri jistgħu jagħmlu distinzjoni bejn nafta kummerċjali u mhux kummerċjali.
'Nafta kummerċjali użata bħala propellant' tfisser nafta użata bħala propellant għall-iskopijiet li ġejjin:
(a) il-ġarr ta' oġġetti għall-kiri jew bħala kumpens, jew għall-persuna stess, permezz ta' karozzi jew kombinazzjonijiet ta' vetturi artikulati intenzjonati esklussivament għall-ġarr ta' oġġetti bit-triq [...];
(b) il-ġarr ta' passiġġieri, kemm permezz ta' servizz regolari jew okkażjonali, permezz ta' vettura bil-magna [...].
3.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-possibbiltà għat-trasportaturi kummerċjali li japplikaw sistema differenti għar-rendikont tat-taxxa.
Emenda 39
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 11 – punt a – punt i
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 14 – paragrafu 1 – parti introduttorja
Minbarra d-dispożizzjonijiet ġenerali stipulati fid-Direttiva tal-Kunsill 2008/118/KE tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar l-arranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa u li tħassar id-Direttiva 92/12/KEE(*) fuq l-użu eżentat ta' prodotti taxxabli, u mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet oħra tal-Unjoni, l-Istati Membri għandhom jeżentaw dan li ġej mit-tassazzjoni b'kundizzjonijiet li huma għandhom jistabbilixxu bil-għan li jiżguraw l-applikazzjoni korretta u sempliċi ta' tali eżenzjonijiet u biex jevitaw kwalunkwe evażjoni, ħrib mit-taxxa jew abbuż:

1.  Minbarra d-dispożizzjonijiet ġenerali stipulati fid-Direttiva tal-Kunsill 2008/118/KE tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar l-arranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa fuq l-użu eżentat ta' prodotti taxxabli, u mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet oħra tal-Unjoni, l-Istati Membri għandhom jeżentaw dan li ġej mit-tassazzjoni b'kundizzjonijiet li huma għandhom jistabbilixxu bil-għan li jiżguraw l-applikazzjoni korretta u sempliċi ta' tali eżenzjonijiet u biex jevitaw faqar tal-enerġija, evażjoni, ħrib mit-taxxa jew abbuż:
Emenda 41
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 11 – punt a – punt iii
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt e
(e) sal-31 ta' Diċembru 2020, l-elettriku pprovdut direttament lil bastimenti rmiġġati fil-portijiet.
(e) sal-31 ta' Diċembru 2025, l-elettriku pprovdut direttament lil bastimenti rmiġġati fil-portijiet mal-baħar u interni.
Emenda 42
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/96/KE
Article 14a – paragrafu1
1.  Sal-31 ta' Diċembru 2020, l-Istati Membri għandhom jipprovdu kreditu rigward it-tassazzjoni relatata mas-CO2 fir-rigward tal-użu tal-prodotti tal-enerġija minn installazzjonijiet li jinsabu f'setturi jew subsetturi li jitqiesu li huma esposti għal riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju.
1.  Sal-31 ta' Diċembru 2025, l-Istati Membri għandhom jipprovdu kreditu rigward it-tassazzjoni relatata mas-CO2 fir-rigward tal-użu tal-prodotti tal-enerġija minn installazzjonijiet li jinsabu f'setturi jew subsetturi li jitqiesu li huma esposti għal riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju.
Emenda 43
Proposta għal direttiva Artikolu 1 – punt 13 – punt a – punt -i  (ġdid)
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)
(-i) jiddaħħal il-punt li ġej:
“(ba) sal-1 ta' Jannar 2023, l-elettriku użat għaċ-ċarġjar tal-vetturi elettriċi u ibridi għat-trasport bit-triq.”
Emenda 44
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 13 – punt a – punt i
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt h
(h) prodotti tal-enerġija użati bħala fjuwil tat-tisħin u l-elettriku jekk użat mid-djar u/jew mill-organizzazzjonijiet irrikonoxxuti bħala ddedikati għall-benesseri soċjali mill-Istat Membru kkonċernat. Fil-każ ta' tali organizzazzjonijiet irrikonoxxuti bħala ddedikati għall-benesseri soċjali, l-Istati Membri għandhom jirrestrinġu l-eżenzjoni jew it-tnaqqis għal użu għall-finijiet ta' attivitajiet mhux tan-negozju. Meta jsir użu mħallat, it-tassazzjoni għandha tapplika bi proporzjon għal kull tip ta' użu. Jekk użu huwa insinifikanti, dan jista' jkun ittrattat bħala żero;
(h) sal-ewwel ta' Jannar 2025, prodotti tal-enerġija użati bħala fjuwil tat-tisħin u l-elettriku jekk użati mid-djar u/jew mill-organizzazzjonijiet irrikonoxxuti bħala ddedikati għall-benesseri soċjali mill-Istat Membru kkonċernat. Fil-każ ta' tali organizzazzjonijiet irrikonoxxuti bħala ddedikati għall-benesseri soċjali, l-Istati Membri għandhom jirrestrinġu l-eżenzjoni jew it-tnaqqis għal użu għall-finijiet ta' attivitajiet mhux tan-negozju. Meta jsir użu mħallat, it-tassazzjoni għandha tapplika bi proporzjon għal kull tip ta' użu. Jekk użu huwa insinifikanti, dan jista' jkun ittrattat bħala żero;
Emenda 45
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 13 – punt a – punt i
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt i
(i)  Sal-1 ta' Jannar 2023, il-gass naturali u l-LPG użati bħala propellanti;
(i) sal-1 ta' Jannar 2023, il-gass naturali, il-bijogass, u l-LPG użati bħala propellanti u l-LPG użat bħala fjuwil; Mill-1 ta' Jannar 2023 sal-1 ta' Jannar 2030, l-Istati Membri jistgħu japplikaw tnaqqis sa 50 % tal-livelli minimi ta' tassazzjoni fuq dawk il-fjuwils.
Emenda 46
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 13 – sottopunt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 15 – paragrafu 3
3.  L-Istati Membri jistgħu japplikaw livell ta' tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija “l isfel sa żero fuq il-konsum tal-prodotti tal-enerġija u l-elettriku użati għall-agrikoltura, l-ortikultura, xogħlijiet akwakulturali u fil-forestrija. Il-benefiċjarji għandhom ikunu soġġetti għal arranġamenti li jridu jwasslu għal effiċjenza akbar tal-enerġija ekwivalenti b'mod wiesa” għal dawk li setgħu inkisbu kieku r-rati minimi standard tal-Unjoni kienu ġew osservati.
3.  L-Istati Membri jistgħu japplikaw livell ta' tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija “l isfel sa żero fuq il-konsum tal-prodotti tal-enerġija u l-elettriku użati għall-agrikoltura, l-ortikultura, xogħlijiet pixxikulturali u fil-forestrija. L-Istati Membri u l-benefiċjarji għandhom jiżviluppaw strateġji mmirati li jridu jwasslu għal effiċjenza akbar tal-enerġija ekwivalenti b'mod wiesa” għal dawk li setgħu inkisbu kieku r-rati minimi standard tal-Unjoni kienu ġew osservati.
Emenda 47
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 13 – punt b (ġdid)
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 15 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu gwida ġenerali lill-benefiċjarji, inklużi l-impriżi agrikoli żgħar u ta' daqs medju, rigward l-applikazzjoni tar-rekwiżiti ta' effiċjenza enerġetika marbuta mar-rata ta' taxxa mnaqqsa.
Emenda 48
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 13a* – punt a – punt ia (ġdid)
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)
(ia) is-subparagrafu li ġej jiddaħħal wara l-ewwel subparagrafu:
Malli jiġu stabbiliti l-kriterji għall-prodotti tal-bijomassa għajr il-bijofjuwils u bijolikwidi skont id-Direttiva 2009/28/KE, tista” tiġi applikata eżenzjoni jew rata mnaqqsa għal dawk il-prodotti biss jekk ikunu konformi mal-kriterji ta' sostenibbiltà.
*NB: imniżżel bħala “(1)” bi żball fil-proposta' tal-Kummissjoni.
Emenda 49
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt a – paragrafu 1
Negozju li juża l-enerġija b'mod intensiv' għandha tfisser entità tan-negozju, kif imsemmi fl-Artikolu 11, fejn ix-xiri ta' prodotti tal-enerġija u l-elettriku jammontaw għal mill-inqas 3.0 % tal-valur tal-produzzjoni jew fejn it-taxxa nazzjonali pagabbli fuq l-enerġija tammonta għal mill-inqas 0.5 % tal-valur miżjud. F'din id-definizzjoni, l-Istati Membri jistgħu japplikaw kunċetti iktar ristretti, li jinkludu d-definizzjonijiet tal-valur tal-bejgħ, tal-proċess u tas-settur.

'Negozju li juża l-enerġija b'mod intensiv' għandha tfisser entità tan-negozju, kif imsemmi fl-Artikolu 11, fejn ix-xiri ta' prodotti tal-enerġija u l-elettriku jammontaw għal mill-inqas 5.0 % tal-valur tal-produzzjoni jew fejn it-taxxa nazzjonali pagabbli fuq l-enerġija tammonta għal mill-inqas 0,5 % tal-valur miżjud. F'din id-definizzjoni, l-Istati Membri jistgħu japplikaw kunċetti iktar ristretti, li jinkludu d-definizzjonijiet tal-valur tal-bejgħ, tal-proċess u tas-settur.
Emenda 50
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 29
Kull ħames snin, u għall-ewwel darba qabel tmiem l-2015, il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-Kunsill rapport dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva u, fejn ikun xieraq, proposta biex tiġi mmodifikata.

Kull tliet snin, u għall-ewwel darba qabel tmiem l-2015, il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva u, fejn ikun xieraq, proposta biex tiġi mmodifikata.

Ir-rapport mill-Kummissjoni għandu, inter-alia, jeżamina l-livell minimu tat-tassazzjoni relatata mas-CO2, l-impatt tal-innovazzjoni u tal-iżviluppi teknoloġiċi, b'mod partikolari fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija, tal-użu tal-elettriku fit-trasport u tal-ġustifikazzjoni għall-eżenzjonijiet u t-tnaqqis, inkluż għall-fjuwil użat għall-finijiet tan-navigazzjoni bl-arja u bil-baħar, stabbiliti f'din id-Direttiva.

Ir-rapport mill-Kummissjoni għandu, inter-alia, jeżamina:

(i) il-livelli minimi tat-tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija, sabiex jiġi żgurat li jippreservaw l-effetti intenzjonati tagħhom,
(ii) l-iżviluppi fil-prezz tas-CO2relatati mal-iskema għall-iskambju ta' kwoti taħt id-Direttiva 2003/87/KE,
(iii) l-impatt tal-innovazzjoni u tal-iżviluppi teknoloġiċi, b'mod partikolari fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija,
(iv) l-użu tal-elettriku fit-trasport,
(v) il-ġustifikazzjoni għall-eżenzjonijiet u t-tnaqqis, inkluż għall-fjuwil użat għall-finijiet tan-navigazzjoni bl-arja u bil-baħar, stabbiliti f'din id-Direttiva,
(vi) l-impatt ta' din id-Direttiva fuq l-istabbiliment ta' prijoritajiet tal-politika industrijali fl-industrija Ewropea tal-karozzi, inter alia fir-rigward ta' magni tal-kombustjoni interna konvenzjonali nodfa u effikaċi fl-użu tal-enerġija u tal-miri tal-Unjoni għat-tnaqqis tas-CO2 fis-settur tal-karozzi,
(vii) żviluppi fl-użu tal-bijogass, il-gass naturali u l-LPG fit-trasport bit-triq, u
(viii) jekk emissjonijiet li jagħmlu ħsara jew li potenzjalment jagħmlu ħsara għajr is-CO2 għandhomx jiġu kkunsidrati wkoll.
Ir-rapport għandu jinkludi wkoll ħarsa ġenerali tad-dispożizzjonijiet eżistenti dwar it-taxxazzjoni li jinsabu fil-ftehimiet bilaterali tas-servizzi bl-ajru. Ir-rapport għandu jqis it-tħaddim kif jixraq tas-suq intern, il-valur reali tal-livelli minimi tat-tassazzjoni u l-objettivi usa' tat-Trattat.

Fi kwalunkwe każ, il-lista ta' setturi jew subsetturi li huma meqjusin esposti għal riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju għall-finijiet tal-Artikolu 14a ta' din id-Direttiva għandha tkun irriveduta b'mod regolari, b'mod partikolari billi jingħata kas tad-disponibbiltà tal-evidenza li titfaċċa.“

Fi kwalunkwe każ, il-lista ta' setturi jew subsetturi li huma meqjusin esposti għal riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju għandha tkun irriveduta b'mod regolari, b'mod partikolari billi jingħata kas tad-disponibbiltà tal-evidenza li titfaċċa. F'dak il-kuntest, il-kundizzjonijiet nazzjonali ta' implimentazzjoni għandhom jiġu eżaminati bir-reqqa sabiex jiġi żgurat li jkunu ċari, mhux ambigwi u trasparenti għall-konsumaturi kollha.


Appell għal modi konkreti biex jiġu miġġielda l-frodi u l-evażjoni fiskali
PDF 212kWORD 43k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2012 dwar l-appell għal modi konkreti biex jiġu miġġielda l-frodi fiskali u l-evażjoni fiskali (2012/2599(RSP))
P7_TA(2012)0137B7-0203/2012

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-1 u l-2 ta' Marzu 2012,

–  wara li kkunsidra l-Mistoqsija li titlob tweġiba orali B7-0635/2011 lill-Kummissjoni tal-4 ta' Ottubru 2011 dwar il-kompatibilità tal-ftehimiet fiskali tal-Ġermanja u tar-Renju Unit mal-Isvizzera mad-Direttiva tal-UE dwar it-Tassassjoni ta' Riżervi,

–  wara li kkunsidra l-istudju tal-OECD ta' Marzu 2012 bit-titlu “Hybrid mismatch arrangements: Tax policy and compliance issues” (Arranġamenti ibridi:Kwistjonijiet ta' politika u konformità fiskali),

–  wara li kkunsidra r-rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva, kif adottat mill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tiegħu fil-21 ta' Marzu 2012 (A7-0080/2012),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-2 ta' Frar 2012 dwar ir-Rapport Annwali dwar it-Taxxi(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-estimi jindikaw li l-evażjoni fiskali u l-evitar fiskali jissarrfu f'ammont sinifikanti ta' dħul mhux miġbur għall-gvernijiet tal-Istati Membri tal-UE;

B.  billi t-telf tad-dħul ikabbar il-livelli tad-defiċit u tad-dejn fl-Istati Membri, u jnaqqas il-fondi disponibbli għat-trawwim tal-investiment pubbliku, it-tkabbir u l-impjiegi;

C.  billi l-iskala ta' evażjoni u evitar fiskali ddgħajjef il-fiduċja taċ-ċittadini fil-ġustizzja u l-leġittimità tal-ġbir tat-taxxi;

D.  billi jinħtieġ ħafna titjib fl-informazzjoni disponibbli pubblikament dwar l-evitar u l-evażjoni fiskali f'kull Stat Membru;

E.  billi l-Istati Membri b'mod ġenerali għandhom jevitaw li jidħlu f'negozjati bilaterali ma' pajjiżi mhux tal-UE u għandhom, jekk madankollu xorta jħossu li jkun meħtieġ li jikkonkludu xi ftehim bilaterali tali, jinfurmaw lill-Kummissjoni minnufih biex jevitaw ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE;

F.  billi pajjiżi li jgawdu minn programmi ta' assistenza, wara li intensifikaw il-ġbir tat-taxxi u eliminaw il-privileġġi skont il-proposti tat-Trojka, raw ħafna mill-kumpaniji l-kbar tagħhom jitilqu biex igawdu privileġġi fiskali offruti minn pajjiżi oħra;

G.  billi hemm bżonn ta' regoli ċari tal-UE biex jiġu evitati dawn il-forom ta' kompetizzjoni fiskali, li jdgħajfu l-istrateġiji ta' rkupru tal-pajjiżi kkonċernati;

1.  Jilqa' l-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-1 u t-2 ta' Marzu 2012 li talab lill-Istati Membri biex, fejn ikun f'loku, jagħmlu rieżami tas-sistemi fiskali tagħhom bl-għan li jagħmluhom aktar effettivi u effiċjenti, ineħħu eżenzjonijiet mhux ġustifikati, iwessgħu l-bażijiet fiskali tagħhom, jorjentaw it-taxxi “l hinn mix-xogħol, itejbu l-effiċjenza fil-ġbir tat-taxxi u jindirizzaw l-evażjoni fiskali, biex jintensifikaw rapidament il-ġlieda kontra l-frodi fiskali u l-evażjoni fiskali, anke f'relazzjoni ma' pajjiżi terzi, u biex jirrappurtaw sa Ġunju 2012;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni biex rapidament tindirizza l-kwistjonijiet li tqajmu permezz tar-rieżami tad-Direttiva dwar it-Tassassjoni ta' Riżervi u biex tilħaq qbil b'ħeffa mal-Isvizzera u mal-Istati Membri kkonċernati;

3.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-iskambju awtomatiku tal-informazzjoni jiġi ġġeneralizzat u li l-ambitu tad-Direttiva dwar it-Tassassjoni ta' Riżervi jitwessa' sabiex tintemm verament is-segretezza bankarja;

4.  Itenni l-ħtieġa li jinżamm il-fokus fuq ir-rwol ewlieni li jista' jkollha l-Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva kontra l-frodi fiskali;

5.  Iqis li t-tisħiħ tar-regolamentazzjoni tar-reġistri tal-kumpaniji u tar-reġistri tat-trusts, u t-trasparenza tagħhom, huma prerekwiżit biex tiġi indirizzata l-evażjoni fiskali;

6.  Jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni dwar rappurtar għal kull pajjiż fid-Direttivi dwar il-Kontabilità u dwar it-Trasparenza; ifakkar li r-rekwiżiti ta' rappurtar għal kull pajjiż għal kumpaniji transkonfinali huma essenzjali biex jiġi skopert l-evitar fiskali;

7.  Jitlob li jsir rieżami tad-Direttiva dwar il-Kumpaniji Prinċipali u dawk Sussidjarji u tad-Direttiva dwar it-Tassassjoni tal-Imgħax u tar-Royalties, sabiex tiġi eliminata l-evażjoni permezz ta' strumenti finanzjarji ibridi fl-UE;

8.  Jistieden lill-Kummissjoni tidentifika oqsma fejn jista' jiġi implimentat titjib kemm fil-leġiżlazzjoni tal-UE kif ukoll fil-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati Membri biex jonqos il-frodi fiskali;

9.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw kooperazzjoni u koordinazzjoni mingħajr intoppi bejn is-sistemi fiskali tagħhom biex jevitaw nuqqas ta' ntaxxar mhux intenzjonat, jew evazjoni u frodi fiskali;

10.  Jistieden lill-Istati Membri jallokaw riżorsi adegwati lis-servizzi nazzjonali li għandhom is-setgħa jiġġieldu l-frodi fiskali;

11.  Jistieden lill-Istati Membri, skont l-Artikolu 65 tat-TFUE, u f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni u koordinament mal-BĊE, jieħdu miżuri għall-prevenzjoni ta' ksur tal-liġi u tar-regolamenti nazzjonali, b'mod partikolari fil-qasam tat-tassazzjoni; jinnota li dan hu importanti partikolarment fir-rigward ta' Stati Membri li qed jesperjenzaw, jew huma mhedda, b'diffikultajiet serji fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja tagħhom fiż-żona tal-euro;

12.  Jisħaq fuq l-importanza li jiġu implimentati strateġiji ġodda u innovattivi għall-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT fl-UE;

13.  Jistieden lill-Istati Membri jagħmlu rieżami tal-ftehimiet bilaterali fis-seħħ bejn l-Istati Membri u ta' ftehimiet bilaterali bejn Stati Membri u pajjiżi terzi, fejn dawn jikkontribwixxu għall-evażjoni fiskali u jikkumplikaw it-tassazzjoni effettiva f'ras il-għajn ġewwa ċerti Stati Membri;

14.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrapporta dwar il-possibilità ta' koordinament tal-UE biex jinbidlu ftehimiet bilaterali bejn Stati Membri bl-għan li jaqblu aktar mal-objettivi tal-Kunsill Ewropew, u b'hekk l-evitar fiskali jagħmluh aktar diffiċli;

15.  Ifakkar it-talba tiegħu għal żieda fit-trasparenza, u kontroll aktar strett biex jipprevjenu l-użu ta' rifuġji fiskali, li huma ġurisdizzjonijiet barranin li ma jikkoperawx, karatterizzati b'mod partikolari minn nuqqas ta' taxxi jew taxxi nominali, nuqqas ta' skambju effettiv tal-informazzjoni ma' awtoritajiet fiskali barranin u nuqqas ta' trasparenza fid-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, ġuridiċi jew amministrattivi,jew identifikati bħala tali mill-OECD jew mit-Task Force għall-Azzjoni Finanzjarja;

16.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) Testi adottati, P7_TA(2012)0030.

Avviż legali - Politika tal-privatezza